Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Küresel tüketiciler, iyimserlikte CEO’larla aynı görüşte

PwC Küresel Tüketici Görüşleri Araştırması 2018

PwC’nin Küresel Tüketici Görüşleri Araştırması’nda tüketicilerin ulusal ekonomilerinin durumunu nasıl gördüğünü keşfediyoruz.

  • Asya bölgeleri en iyimser olma eğiliminde.
  • Tüketiciler en çok önümüzdeki 12 ay içindeki harcamalarını etkileyecek yakıt fiyatları, durgunluk ve enflasyon konularında endişeleniyor.
  • Genel olarak, tüketiciler yakın geleceğe yönelik güvenlerini gösteren ilave deneyim ve ürünler için daha fazla veya aynı tutarda harcama yapmayı bekliyor.

Asya bölgeleri en iyimser

Asya bölgeleri muhtemelen Çin’deki tutarlı GSYH artışı ve Asya’da gelişmekte olan birçok ekonomi nedeniyle en iyimser olma eğiliminde. Aslında, ulusal ekonomilerinin nasıl performans göstereceğine dair bakış açılarında en olumlu olan dört ülkenin tamamı Asya’dan: Filipinler, Endonezya, Çin ve Vietnam.

Bu arada en kötümser bakış açılarını sergileyen bölgelerin her biri farklı bir coğrafi bölgeden: Güney Afrika, Malezya, İngiltere ve Macaristan. Bu, araştırmaya katılanların kendi bölgelerine özgü endişelere sahip olduğu anlamına geliyor. 

En büyük endişeler yakıt fiyatları, durgunluk ve enflasyon

Tüketicilerin rahatsızlık duyduğu belirli alanlar var. Özellikle önümüzdeki 12 ay içinde daha az harcama yapmayı bekleyen küresel araştırma katılımcılarına bakıldığında yakıt fiyatları, durgunluk ve enflasyon konularındaki endişeler diğer konuları gölgede bırakıyor. İlginç bir şekilde, bu endişelerden her birinin araştırma katılımcılarımıza göre tüketicilerin satın alma gücü üzerinde doğrudan etkisi olduğu çok açık, ancak araştırmamıza seçenek olarak dahil ettiğimiz ve katılımcılar için büyük endişeler olarak görülmeyen bazı diğer faktörler —küresel terörizm, küresel ısınma, ticari korumacılık— genellikle tüketicilerin bir latte satın alabilmesi veya dolaplarını kaliteli organik ürünlerle doldurabilmesi üzerinde çok daha dolaylı bir etki olarak algılanıyor.

Tüketici güvenine başka bir açıdan bakış

Bu yıl, tüketicilere ürünlere karşılık benzersiz deneyimler satınalma konusundaki görüşlerini de sorduk.

Katılımcıların bu iki kategorideki kullanılabilir gelir harcama alışkanlıklarının önceki 12 ay içinde nasıl değiştiği de sorduğumuz sorular arasında. Katılımcıların %28’İ deneyimler için, %27’si ise ürünler için daha çok harcama yapmıştı. %48’i deneyimler için, %54’ü ise ürünler için aynı tutarda harcama yapmıştı. Bu durum, insanların ilave ürünler ve deneyimler için harcama yapma becerilerinin sürekliliğine güvendiklerine dair çok kuvvetli bir göstergedir.

Tüketiciler deneyimlerle zenginleştirilen yenilikçi ürünler ve servisler için daha fazla harcama yapacaklar.

Adnan AkanPerakende ve Tüketici Ürünleri Lideri

İletişim

Adnan Akan

Adnan Akan

Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6061

Gökhan Yüksel

Gökhan Yüksel

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Yiğit  Arslan

Yiğit Arslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin