InsurTech - Reasürans ve sigortacılık için yeni normal

  • % 45
    Katılımcı halihazırda InsurTech şirketleriyle ortak
  • % 75
    FinTech’lerin en önemli etkisini, yeni tekliflerle müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak olarak görüyor
  • % 1 - % 20
    Katılımcıların % 56’sının InsurTech şirketlerine kaptıracaklarını düşündükleri gelirin yüzde aralığı

Sigorta ve reasürans şirketleri sigortada teknolojiyi (InsurTech) yıkıcı olmaktan çok dönüştürücü bir güç olarak görmeye başlıyor ve işlerindeki inovasyon potansiyelini benimsiyorlar. Bu ‘yeni normal’den en fazla nasıl yararlanabilirsiniz ? 

İletişim

Talar Gül
Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6073
Eposta

Bizi takip edin