Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe Rekabet Gücünü Artırmak

PwC Yuvarlak Masa Toplantısı


PwC Türkiye olarak 28 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe Rekabet Gücünü Artırmak” başlıklı yuvarlak masa toplantısında taşımacılık ve lojistik sektöründeki fırsatlar ve tehditler, rekabet için daha etkili uygulamalar, yurtdışında şirket kuruluş süreçleri ve yasal konular sektördeki lojistik hizmet sağlayıcısı şirketlerin üst yöneticileri ile birlikte değerlendirilmiştir.

Üretim sektörlerinde giderek farklılaşan ihtiyaçlar sonucu çeşitlenerek zorlaşan lojistik gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Artan müşteri talepleri doğrultusunda yükselen maliyetler ile artan rekabet düzeyi sonucunda azalan satış fiyatları ve buna bağlı olarak daralan kâr marjları neticesinde sektörde lojistik hizmet veren şirketlerden daha düşük maliyetle daha iyi hizmet talebini karşılamaları beklenmektedir.

Gerek lojistik hizmet alan gerekse lojistik hizmet veren şirketler açısından bakıldığında finansman yönetimi kritik seviyede önemli olup, hem yatırımların finanse edilmesi hem de doğru amaca istenen katkının sağlanması için stratejik planlama önem taşımaktadır. Stratejiler doğrultusunda genişleyecek ve/veya çeşitlenecek olan hizmetlere ilişkin operasyonların finansal etkilerini ortaya koyan detaylı bir stratejik plan, firmaların gelecek hedeflerine ulaşmaları açısından önemlidir.

Lojistik sektöründe operasyon teknik uzmanlığını geliştirmek ve mühendislik bakış açısını uygulamak için eğitim faaliyetlerinin artırılması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Şirketler, eğitime ayırdıkları bütçelerini artırarak çalışanlarının yetkinliklerini bu yönde geliştirmelidir.

Küresel coğrafyalarda başarılı olmak için ise en önemli konulardan biri olarak lokalizasyon ön plana çıkmaktadır. Çok uluslu hale gelen Taşımacılık ve Lojistik şirketlerinde operasyonel mükemmeliyet kadar önemli bir diğer konu olan vergi optimizasyonu da rekabette şirketlere avantaj getiren önemli bir unsurdur. Türk mali mevzuatında getirilen teşvik ve kolaylıklara hakim olunması planlamanın en önemli unsurudur.
 

İletişim

Cenk Ulu
Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6967
Eposta

Ümit Başkırt
Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri, Direktör
Telefon: +90 212 326 6464
Eposta

Tolga Baloğlu
Yönetim Danışmanlığı, Direktör
Telefon: +90 212 376 5334
Eposta

İsmail Karakış
Yönetim Danışmanlığı, Kıdemli Müdür
Telefon: +90 212 326 2337
Eposta

Bizi takip edin