Turizm Sektörü Yayınları

Sayfayı şu dilde göster: English

Şirketinizin müşteri stratejisi

Müşteri stratejisini, şirketinizin gelecek üç ila beş yıl içinde hedef müşteri kitlesi için sunacağı ayırt edici değer ve deneyimi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli olan ürün ve hizmetleri, kanalları, işletme modelini ve yetkinlikleri belirlemek olarak tanımlıyoruz.

2016 ve 2017 yıllarına yönelik Avrupa’daki otel öngörüleri

5. Avrupa’daki otel öngörüleri raporu 2016 ve 2017 yıllarında önemli Avrupa şehirleri ve seyahat destinasyonlarında otelcilik sektörüne yönelik ana trendleri ve potansiyel performans görünümünü analiz ediyor.