Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası

Genel bakış ve gelecek tahminleri

  • 2017 yılında varlık yönetim şirketleri finansal kurumlardan anapara tutarı 8,6 milyar TL olan TGA satın aldı. Böylece varlık yönetim şirketlerinin faaliyete geçtiği 2008 yılından beri en yüksek satış seviyesine ulaşıldı

  • 2018 ve 2020 arasında temel ekonomik büyüme senaryomuza göre, yıllık toplam 9,2-13,7 milyar TL tutarında TGA satışı olmasını öngörüyoruz

  • Üç farklı makroekonomik senaryomuza göre 2017’de 2,3 trilyon TL olan brüt kredi hacminin 2020’de 3,4-3,7 trilyon TL aralığına ulaşmasını öngörüyoruz

  • Üç farklı makroekonomik senaryomuza göre, brüt krediler içerisindeki takipteki kredi payı 2017 yılında %3,0 iken, bu oranın 2020 yılında %3,1-3,5 aralığında olmasını öngörüyoruz


Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in Resmi Gazete’de 2006 yılı Kasım ayında yayımlanmasının ardından, finansal kurumlar tarafından TGA'lar her yıl, değişik hacimlerde olmakla birlikte, satışa sunulmuştur. TGA satış piyasasında, yıllar içerisinde portföyünü satan banka sayısındaki artış, piyasaya yeni giren varlık yönetim şirketleri ve bankaların daha büyük portföy satışları yapması nedenleriyle belirgin bir büyüme gözlenmiştir.

Yıllık net NPL girişleri (Milyar TL, 2008-20)
İleriye dönük bir değerlendirme yaptığımızda, TGA satış piyasasındaki büyümenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde artarak devam etmesini öngörüyoruz. Bu artışta; büyüyen kredi hacmi ve TGA bakiyesine bağlı olarak genel hacmin büyümesinin yanında kamu bankalarının potansiyel olarak TGA satışı yapmaya başlamasının etkili olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllardaki büyümeyi tahmin edebilmek için, farklı makroekonomik varsayımlara dayalı 3 senaryo oluşturduk. Bu makroekonomik senaryoları, temel ekonomik büyüme, yüksek büyümeye dayalı gelişen ekonomi ve temkinli ekonomik büyüme olarak özetleyebiliriz.

 

TGA Satış Hacmi Büyüme Tahminleri (Milyar TL, 2008-20)

2008 yılından beri toplamda anapara tutarı 37,5 milyar TL olan TGA satışı gerçekleşti. TGA satışlarında geçtiğimiz 2 yılda gözlenen yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz.

 

Özetle; önceki yıllarda da olduğu gibi GSYH’ya paralel olarak büyümesini beklediğimiz krediler ve TGA’lardaki artışın özel bankalar ve finansal kurumlar tarafından düzenli TGA satışı olarak yansımasını öngörüyoruz. Dolayısıyla, Türkiye’deki TGA satış piyasasının varlık yönetimi şirketleri için cazip fırsatlar sunacağını düşünüyoruz.

İletişim

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 376 5304

Ozan Cığızoğlu

Strateji Danışmanlığı, Direktör, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6748

Bizi takip edin