Varlık fonları için cazibesi giderek artan alternatif varlıklar

PwC Pazar Araştırma Merkezi ve Dünya Altın Konseyi’nin iş birliğiyle hazırlanan “Varlık Fonları için Cazibesi Giderek Artan Alternatif Varlıklar” başlıklı rapora göre, Varlık Fonları 2014’den beri düşen akaryakıt fiyatları gibi sebeplerden olumsuz etkilenmiş olsalar da 2016’da toplam AuM 7.4 trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Olumsuz ekonomik koşulların yarattığı baskı Varlık Fonlarının portföylerinin giderek daha az kısmını devlet tahvilleri gibi sabit getirili menkul kıymetlere ve daha önemli bir kısmını alternatif varlık sınıflarına yatırmaya yönlendiriyor. Söz gelimi 2013’de sabit getirili menkul kıymet yatırımları toplam portföyün yaklaşık %40’ı iken bu oran 2016’da %30’a gerilemiş durumda. Varlık fonları bugün varlıklarının yaklaşık dörtte birini (%23) girişim sermayesi, gayrimenkul ve altyapı fonları ile kıymetli madenler gibi görece daha az likit alternatif varlık sınıflarına yatırıyor. PwC olarak önümüzdeki yıllarda da alternatif varlıklara daha fazla yatırım yapma eğiliminin sürmesini bekliyoruz.

İletişim

Umurcan Gago

Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin