Perakende ve tüketici ürünleri sektörü sonuçları

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser

Karmaşık bir dönem

Tüketici ürünleri sektörünün iki önemli oyuncusu olan perakende ve tüketici ürünleri şirketlerinin CEO’ları bugünlerde kendilerini kuşatılmış gibi hissediyor olabilirler. Özellikle büyük ve daha köklü oyuncular için büyümeyi başarmak zor. Yatırım bütçeleri sonuna kadar kullanılıyor; tüketici tercihleri ve alışveriş alışkanlıkları hızla değişime uğruyor ve yatırımcılar yakın zamanda gerçekleşecek gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu koşullar perakende ve tüketici ürünü sektörü CEO’larının, içinde bulundukları ülke ekonomisinin ve kendi kuruluşlarının büyüme beklentileri hususunda neden diğer sektörlerdeki CEO’lar kadar umutlu olmadığını açıklamaya yardımcı oluyor.

Perakende ve tüketici ürünleri sektöründe benzeri görülmemiş çalkantılar yaşanırken, sektör CEO’ları çarpıcı değişimlerin yaşandığı bir ortamda uzun vadeli düşünmenin bir lüks olduğunu düşünerek ana odaklanmış görünüyorlar.

Büyüme beklentileri satın alma stratejilerini şekillendiriyor 

Perakende ve tüketici ürünleri şirketlerinin hem üretim hem de perakende CEO’ları, genel CEO ortalamasına göre büyüme konusunda kısmen daha az umutlu. Üretim CEO’larının %52’si, perakende CEO’larının ise %49’u, küresel ekonominin önümüzdeki 12 ay içinde büyüyeceğini düşünürken, tüm CEO’ların bu husustaki küresel ortalaması %57. Benzer biçimde, üretim CEO’larının %38’i, perakende CEO’larının ise %33’ü önümüzdeki 12 ay için kendi şirketlerinin büyüme imkânlarından emin olduklarını belirtirken, bu oran küresel ortalamada %42’lere yükseliyor.

Dijital açıdan endişe yaratan birçok konu bulunuyor

Perakende CEO’larının üçte biri, siber tehditlerin büyüme planlarını ters yüz edeceğinden son derece endişeli olduğunu belirtiyor. Bu bulgular, perakendecilerin yaygın bir şekilde bilinen tüketici verisi hırsızlığının farkında olmalarına karşın, bu tür saldırılar karşısında yeterince kuvvetli bir sisteme sahip olunduğunu düşünmediklerini gösteriyor. Bu durum kısmen dijital güvenlik yatırımına yönelik mevcut fon eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bunun aksine, üretim CEO’larının sadece %16’sı siber tehditlerden son derece endişeli olduğunu belirtirken, sektördeki CEO’ların büyük bir kısmı, kuruluşlarının siber tehditleri etkili bir şekilde yönettiğine inanıyor. Öte yandan, küresel CEO’ların %40’ı siber tehditler konusunda son derece endişeliyken, bu durum, perakende ve tüketici ürünleri sektörü CEO’larının yeterince endişeli olup olmadığı konusunu  düşündürüyor.

Artan rekabet endişe yaratıyor 

Dijital yetkinlikler, yakın gelecekte karşımıza anahtar rekabet avantajı olarak çıkabilir. Perakendecilerin %75’i, üreticilerin ise %50’si, mevcut oyunculardan doğrudan ve dolaylı rekabet beklediklerini, piyasaya yeni giriş yapanlarınsa önümüzdeki beş yıl içerisinde, şirketleri için önemli veya kısmen değiştirici bir güç olacağına inanıyorlar. Bu değişimin büyük kısmının ise dijital ilerlemeler ile olacağını belirtiyorlar.

Pek çok yeni rakibin göz alıcı dijital yetkinlikleri bulunuyor ve köklü şirketlerin bu yönlerini geliştirmesi gerektiğine inanılıyor: Perakende CEO’larının %34’ü, üretim CEO’larınınsa %41’i yapay zekâyı net bir şekilde anladığını ve robotların müşteri deneyimini geliştirebileceğini belirtmesi bu durumun göstergesi. Perakende CEO’larının %93’ü, üretim CEO’larınınsa %88’i çalışanlarının ekip çalışması ve iletişim gibi dijital uzmanlığı destekleyen sosyal becerilerinin gelişimine destek verilmesi gerektiğini kabul ediyor.

İletişim

Adnan Akan

Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6061

Gökhan Yüksel

Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Denetim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6040

Yiğit Arslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6748

Bizi takip edin: