Petrol ve gaz sektörü CEO'ları iyimser

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Petrol ve gaz sektörü sonuçları


Sektör yöneticilerinin ofisinde alışılmışın dışında, iyimser bir hava hâkim

2014 yılında ham petrol fiyatlarının ani düşüşünden bu yana ilk kez, PwC’nin 21. Küresel CEO Araştırması için görüşülen petrol ve gaz sektörü CEO’larının büyük bir kısmı, küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki 12 ayda artacağını belirtiyor.

Ayrıca, sektördeki CEO’ların %83’ü önümüzdeki 12 ayda şirketlerinin büyümesini beklerken, %91’i ise önümüzdeki üç yılda gelir artışı öngörüyor.

 

PwC 21. CEO Araştırması - Petrol ve Gaz
PwC 21. CEO Araştırması - Petrol ve Gaz

Kârlılık beklentisi

Birçok şirket maliyetlerini büyük ölçüde azaltarak emtia fiyatlarına zam yapmadan kârlılıklarını artırırken, en büyük küresel ekonomilere büyümenin geri gelmesi, CEO’ların enerji ürünlerine olan talebin öngörülebilir gelecekte güçlü kalacağı konusundaki güvenini arttırdı.

CEO’ların çoğu, şirketlerinin dünya ekonomilerine paralel şekilde büyüyeceğini düşünüyor; böylelikle sektörde uzun süren kemer sıkma politikalarının biteceğinin ve mevcut sermayedeki artışların şirketlerin içeriden büyümesini sağlayacağı yeni bir dönemin başladığının sinyalini veriyor. CEO’ların %83’ü, organik büyümenin şirketlerinin büyüme veya kârlılığını arttıracağını söylüyor.

 

Stratejik ortaklıklar kurulacak

CEO’ların çoğu şirketlerinin büyümesinde en önemli faktörün organik büyüme olacağını söylese de, inorganik büyümenin değerini de göz ardı etmiyor. Stratejik ortaklıklar önemli bir faktör olarak öne çıkıyor; CEO’ların %60’ı stratejik ortaklıkların büyümeye ulaşmada kritik önem taşıyacağını söylerken %39’u birleşme ve satın almaların büyümeye ulaşmada kritik önem taşıyacağını belirtiyor.

Sektörün tüm alt sektörlerinde, şirketler ortaklıklar kuruyor. Bu ortaklıklar, sondaj ve üretim şirketleri arasında risk ve bilgi paylaşımı ile değer yaratma, petrol ve gaz değer zincirindeki yatırım kapasitesini arttırma ve daha güçlü kurumsal yönetişim gibi amaçlar taşıyor. Diğer yandan petrol ve gaz şirketleri nesnelerin interneti gibi yeni dijital teknolojilerin kendi faaliyetlerine uygulanmasını hızlandırmak için teknoloji şirketleriyle birlikte çalışıyor.

 

PwC 21. CEO Araştırması - Petrol ve Gaz
PwC 21. CEO Araştırması - Petrol ve Gaz

Dijital strateji yayılıyor

Diğer sektörlerdeki şirketler gibi birçok petrol ve gaz şirketi CEO’su da maliyetleri sürdürülebilir olarak düşürmek, gelirleri arttırmak ve daha iyi kararlar alabilmek için şirketlerinde dijital dönüşüm başlatıyor. Petrol ve gaz şirketleri kaynak başında teknolojik iyileştirmelere uzun süredir yatırım yapıyor, ancak dijital dönüşüm arka ofis, tedarik zinciri, strateji, süreçler ve kültür gibi faaliyet modelinin tüm unsurlarını yeniden şekillendirmeyi vadediyor.  

Ancak, bu dönüşüm dijital çözümlere büyük yatırımlar yapmaktan daha fazlasını gerektiriyor; yeni beceriler ve yetenekler de hayati önem taşıyor. Dijitalleşme iş yapış şeklini değiştiriyor, sondajla ilgili karar alma gibi çalışma uygulamalarını ve birkaç departmanı kapsayan teslimat süreci gibi iş alanlarını yeniden şekillendiriyor Dönüşümün etkisini gerçek anlamda gösterebilmesi için şirketler, birimler arası iş birliğini, bilgi paylaşımını ve hızlı karar almayı teşvik eden kültürlere sahip olmalıdır. Teknolojik ilerlemelerden tam anlamıyla faydalanabilmek amacıyla kendisini iyi konumlandırmak isteyen şirketler, hem kurum kültürünü hem de işe alım stratejilerini yeniden değerlendirmelidir.
 

İletişim

Murat Çolakoğlu

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6086

Engin Alioğlu

Petrol ve Gaz Lideri

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin: