Sağlık sektörüne özgü değişimleri öngörme

PwC 21. Küresel CEO Araştırması: Sağlık sektörü sonuçları

Sektördeki değişim rüzgârlarına rağmen, sağlık sektörü CEO’ları gelecek konusunda iyimserler. Hem küresel ekonomiye hem de kendi şirketlerine yönelik büyüme beklentileri umut vadediyor. Bununla birlikte sağlık sektörü liderleri teknolojik değişim, yeni rekabet türleri, değişen düzenlemeler ve siyasi baskıyla karşı karşıya. 25 ülkeden 63 sağlık sektörü CEO’sunun katıldığı PwC 21. Küresel CEO Araştırması’nın sonuçlarından bazıları bu şekilde.

Araştırmamıza katılan sağlık sektörü CEO’larının yanıtları aslında sağlık sektöründe dünyanın genelinde gözlenen gelişmeleri yansıtıyor. Sağlık hizmetlerine artan talep ve yükselen bakım ücretleri şimdilik bazı şirketler için kârlı olabilir, ancak bu kârlılık sürdürülebilir değil. Sektördeki bu kargaşa konsolidasyon ve dönüşümü tetikliyor.

 

En iyimserler sağlık sektörü CEO’ları

Sağlık sektörü CEO’larının üçte ikisi (%67) küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor. Bu oran tüm sektörlerden CEO’ların ortalama iyimserliğinden daha yüksekken, ayrıca, sağlık sektörünün kendi içerisinde de geçen yıla kıyasla belirgin bir artış olduğu görülüyor. Zira geçen yıl sağlık sektörü katılımcılarının yalnızca %23’ü küresel ekonomi konusunda iyimserdi. CEO’ların kendi sektörlerinin büyümesine ilişkin beklentileri ise aynı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da son derece olumlu; CEO’ların %91’i şirketlerinde önümüzdeki 12 ay ve sonraki üç yıl boyunca gelir artışı beklediğini belirtiyor.

Sağlık sektörü liderleri 2018 yılında organik büyüme (%75) ve maliyetleri düşürmeyi (%68) kârlılıkları için başlıca etkenler olarak görüyor. Bu etkenler tüm sektörlerin CEO’ları için kârlılık açısından ilk sıralarda yer alıyor. Diğer yandan kârlılık açısından anlaşma ve ortak girişimlerin sağlık sektörü CEO’ları için diğer sektör CEO’larından daha önemli olduğu görülüyor. Sağlık şirketleri üzerindeki dijitalleşme ve büyük veriden yararlanma baskısı göz önünde bulundurulduğunda, teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurmaya yönelmeleri hiç şaşırtıcı değil aslında.

CEO’ların endişeleri

Sağlık sektöründe CEO’ların en büyük endişesinin aşırı düzenlemeler olması sektörün doğası göz önünde bulundurulduğunda pek de şaşırtıcı değil aslında. Diğer yandan katılımcıların %88’i aşırı düzenlemenin şirketlerinin büyümesine etkisi konusunda “endişeli” veya “çok endişeli” olduklarını söylüyor.

Sağlık sektörü CEO’larının uykularını kaçıran bir diğer endişe kaynağı ise siber tehditler. Güvenlik ihlalleri ve kötü amaçlı yazılım saldırıları manşetlere çıkmaya ve sağlık hizmeti alanlara ve sağlayanlara ciddi sorunlar yaratmaya devam ederken, sağlık sektörü CEO’larının beşte ikisi siber saldırılar konusunda “çok endişeli” olduklarını belirtiyor. Tüm sektörlerden gelen CEO’ların yanıtlarına bakıldığında ise bu oranın % 76 olduğu görülüyor.

Şirketler için potansiyel olarak en büyük zorluk ise yetenekli işgücü kıtlığı. Zira sağlık sektörü CEO’larının %83’ü kilit becerilerin bulunabilirliği konusunda “biraz” veya “çok endişeli” olduklarını belirtiyor. Dünyanın her yerinde yaşlanan nüfusla birlikte artan sağlık hizmetleri ihtiyacına karşılık, birçok ülkede sağlık çalışanı eksikliği önemli bir sorun. 

Sağlık sektörü CEO’larına önümüzdeki beş yıl içinde sektörleri açısından “yıkıcı” etkiye sahip trendler sorulduğunda, müşteri davranışı ve temel teknolojilerdeki değişimin ilk sıralarda yer aldığı görülüyor. Katılımcıların %65’i ise doğrudan ve dolaylı rakiplerdeki artışın da yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor.

Sektöre özgü baskılar

Sektör açısından mevcut tehditlerin ve kapıda bekleyen dönüşümün yanı sıra, ankete göre sağlık sektörü CEO’ları bazı konular nedeniyle kendilerini diğer sektörlerin CEO’larına göre daha fazla baskı altında hissediyor. Örneğin, sağlık sektörü CEO’larının çoğu daha kısa sürede sonuç alma baskısının arttığı konusunda hemfikir. Bu oran tüm sektör CEO’larının dâhil olduğu küresel ortalamanın üstünde. Ayrıca sağlık sektörü katılımcılarının %56’sı çalışanlarının ve müşterilerinin kendilerinden politik veya sosyal bir duruş sergilemelerini beklediğini belirtiyor. Bu konuda küresel ortalama ise %38. 

Sonuç

Sağlık sektörü CEO’larının önlerindeki zorluklara rağmen güvenlerinin fazla olduğu açık. Liderler düzenlemelerden doğan baskıların yanı sıra, hem sektör içinden hem de sektör dışından gelen rekabetle ve paydaşların sosyal konulara değinilmesi talepleriyle başa çıkmak için çalışmalı. Ayrıca, CEO’lar hem günlük işler için hem de siber tehditler gibi zorluklarla baş edebilmek için gereken becerilere sahip çalışanları çekmek için bazı stratejiler uygulamalı. 

İletişim

Ediz Günsel

Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6040

Bizi takip edin: