Sigortacılık sektörü sonuçları

PwC'nin 21. Küresel CEO Araştırması: Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser

PwC 21. CEO Araştırması - Sigortacılık

Dönüşüm devam ederken iyimserlik artıyor

Sigortacılık sektörü CEO’ları, sektörlerinin teknolojinin dönüştürücü gücünden en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğinin altını çizmeye devam ediyor. Diğer yandan iyimserlikleri de giderek artıyor.

Bu olumlu görünümün altında yatan sebeplerden biri, yeni rakiplerden kaynaklanan olası dönüşümün henüz korkulan ölçüde gerçekleşmemiş olması.

Diğer yandan, geçmişte dış tehditler ve kısa vadeli dönüşümün etkileri abartılmış olabilir ancak sigortacılık sektörünün yöneticileri dijitalleşmiş ve esnek iş modellerine sahip müşteri odaklı şirketlere dönüşmenin aciliyetini de göz ardı etmemeliler.

Harekete geçme zamanı

Sigortacılık sektörü CEO’ları teknolojik değişimin hızı konusunda diğer sektörlerin liderlerine göre daha endişeli (%85). Teknolojik gelişmelerin iş modellerini değiştirmesi, özellikle sigortacılık gibi hızlı dönüşüm yerine daha uzun süreye yayılmış değişim sürecine alışık olan bir sektör için zorlayıcı oluyor.

Bu hıza yetişebilmek için şirketlerin net bir stratejiye ve mevcut sistemleri devre dışı bırakmaları, otomasyonu hızlandırmaları ve dönüşümün bir sonraki dalgası için uygun ortamı hazırlamaları için bir yol haritasına ihtiyaçları var. Ayrıca, inovasyonu organizasyonun geneline yaymaları ve bu çerçevede denemeleri hatta başarısız denemeleri göze almaları gerekiyor.

PwC 21. CEO Araştırması - Sigortacılık

PwC 21. CEO Araştırması - Sigortacılık

Biyonik olmak

İnovasyon ve müşterileri tanıma, “biyonik” bir şirkette insan ve makineler arasında bir diyalog gerektiriyor. Burada kasıt bir tarafın diğerine bir şeyler dikte etmesi değil, insanların yapay zekâ ve robotlarla sonuçları iyileştirmek için iletişim kurabiliyor olması.

Diğer yandan biyonik olmak dijital beceriler gerektiriyor ki şirket olarak bu beceriler için cazip hale gelmek çok da kolay değil. Sigortacılık sektörü CEO’larının yalnızca %19’u bunun kolay olduğu görüşünde. Kaldı ki, dijital becerilerin yanında yaratıcılık ve duygusal zekâ da oldukça önemli. Sigortacılık sektörü CEO’larının %86’sı şirketlerinde dijital becerilerin yanında “sosyal becerileri” de güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorlar.

Yetenekleri satın almak mı, ödünç almak mı yoksa geliştirmek mi?

Son teknolojiye sahip şirketlere dönüşebilmek için çok az sigorta şirketi gerekli tüm kaynaklara sahip. Buna karşılık, sigortacılık sektörü CEO’larının neredeyse yarısı (%49) önümüzdeki 12 ay içerisinde kârlılıklarını ve büyümelerini artırmak için yeni stratejik ortaklıklar kurmayı ya da ortak girişimler oluşturmayı planlıyor.

Bu bağlamda “InsurTech” lerin, yani teknoloji temelli sigorta şirketlerinin ortaklıklara ve hatta satın alınmaya açık olması muhtemel. Bu şirketler değişen müşteri taleplerine cevap verecek yenilikçi teknolojilere sahip olmakla birlikte, birçok niş pazara girmek bu şirketler için yüksek maliyetli. Sonuç olarak bu şirketler daha büyük oyuncularla bir araya gelmeye devam edecek.

PwC 21. CEO Araştırması - Sigortacılık

Verilere ulaşın

CEO’lar şirketlerinin büyüme potansiyelini tehdit edebilecek aşağıdaki olası iş faktörleriyle ilgili ne kadar endişeli?

 

İletişim

Talar Gül

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6073

Umurcan Gago

Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6098

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 376 5397

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6073

Elçin Toygar

Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri, Direktör, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6184

Ozan Cığızoğlu

Strateji Danışmanlığı, Direktör, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6748

Bizi takip edin: