Telekomünikasyon sektörü sonuçları

PwC'nin 21. Küresel CEO Araştırması: Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser

Hem iyimserlik hem de dijital değişim devam ediyor

Dijital değişimin yarattığı tehdide rağmen PwC’nin 21. Küresel CEO Araştırması’na göre telekomünikasyon liderleri yakın gelecek hakkında oldukça iyimser. Hem dünya ekonomisi hem de kendi şirketleri hakkında iyimserler. Otomasyona yatırım yapmakla birlikte çalışan sayılarının da artmasını bekliyorlar. Siber saldırı ve popülist hükumetler tarafından değiştirilen düzenlemeler gibi tehditler devam etmekle birlikte CEO’lar, şimdilik bu tehditlerin kontrol edilebilir olduğunu söylüyor.

 

Telekomünikasyon sektörü liderleri iyimserliklerini sürdürüyor

Telekomünikasyon sektörü CEO’larının yarısından fazlası (%57), küresel ekonomik büyümenin 2018’de iyileşeceğini düşünürken sadece %5’i kötüleşeceğini düşünüyor. 2017’nin küresel büyüme açısından iyi bir yıl olduğu düşünülürse büyümenin daha da iyileşmesi 2018’in oldukça iyi bir yıl olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl telekomünikasyon sektörü CEO’ları genel olarak tüm CEO’lara oranla daha iyimser olduklarını belirtmişti ancak bu yıl, diğer sektör liderleri de telekomünikasyon sektörü CEO’ları kadar iyimser; telekomünikasyon sektörü CEO’ları ile aynı şekilde %57’si küresel büyümenin iyileşeceğini, %5’i ise kötüleşeceğini düşünüyor.

 

Dijitalleşme dışarıdan yardım almaya daha fazla teşvik ediyor

İnternet geleneksel telekomünikasyon pazarlarını gittikçe daha fazla değiştiriyor. Liderlerin çok büyük bir çoğunluğu (%83) gelecek beş yıl içinde değişimin, doğrudan veya dolaylı rakiplerden kaynaklanmasını bekliyor. Dörtte üçü değişimin, temel teknolojilerden, müşteri davranışından ve sektör düzenlemelerinden kaynaklanmasını bekliyor. Üçte ikisi de değişimin, dağıtım kanallarından kaynaklanmasını bekliyor.

Kendi şirketlerine yönelik tehditler sorulduğunda %45’i, teknolojik değişimin hızı, %35’i ise pazara yeni giren şirketler ile ilgili olarak “çok endişeli”.

 %45’i de siber tehditler ile ilgili çok endişeli. Tüm bu oranlar, diğer sektörlerdeki ortalamaların üzerinde. Telekomünikasyon şirketleri kendi verilerinin yanı sıra birçok diğer şirketin ve müşterinin verilerini de kullandıkları için siber saldırılar özellikle telekomünikasyon şirketleri için ciddi bir tehdit.

 

Daha az belirgin olmakla birlikte diğer tehditler de devam ediyor

Dijital değişimin yanı sıra CEO’lar, özel olarak kendi şirketlerine yönelik tehlikeler ile ilgili endişeli değiller. Farklı ekonomik ve sosyal tehditler ile ilgili ne kadar endişeli oldukları sorulduğunda CEO’ların çoğunun çok endişeli olduğu hiçbir başlık görülmedi. En fazla endişe çeken maddeler aşırı düzenleme (%50’si çok endişeli olduğunu belirtti), vergi yükünün artışı (%47) ve terörizm (%40). Liderlerin %37’si, popülist hükumetlerin yarattığı tehdit hakkında aşırı endişeli.

Popülist hareketler, CEO’ların küreselleşme ile ilgili tavırlarında da belirgin. İnternet hakkında iyimser olmaya devam ediyorlar: sadece %17’si dünyada internete erişiminin kısıtlanmasının doğru olduğunu düşünüyor. Ancak çoğu, milliyetçiliğin bazı kurallar ve düzenlemelerde yeniden kendini göstermesi ile ülkelerin bölgesel ticari bloklara yöneldiğini belirtti.

Verilere ulaşın

CEO’lar, şirketlerinin büyüme fırsatlarına yönelik, aşağıdaki potansiyel ekonomik, sosyal ve çevresel tehditler konusunda ne kadar endişeli?

 

İletişim

Mert Tüten

Telekomünikasyon Sektörü Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6066

Bizi takip edin: