Varlık ve servet yönetimi sektörü sonuçları

PwC'nin 21. Küresel CEO Araştırması: Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser

İyimser CEO’lar; kapıdaki dönüşüm 

Varlık ve servet yönetimi sektörüne büyük bir güven hâkimken, sektörü bekleyen dönüşüme yönelik farkındalık olduğu da görülüyor. CEO’lar büyüme konusunda iyimser olmakla birlikte, belki de tam anlamıyla olmasa da zorluklarla karşılaşacaklarının da farkındalar. PwC 21. Küresel CEO Araştırması’nın varlık ve servet yönetimi sektörüne ilişkin öne çıkan sonuçları özetle bu şekilde.

 

Büyümeye ilişkin belirgin iyimserlik

Sektörde gelirlere yönelik belirgin iyimserlik dikkat çekici. CEO’ların %87’si 2018 yılında şirket gelirlerine yönelik beklentileri konusunda ‘emin’ ya da ‘çok emin’. Bu oran 2017 ve 2016 yıllarında sırasıyla; %92 ve %88 idi.

CEO’ların %79’u 2018 yılında organik büyüme için hazırlanıyor; bu oran 2017 yılında %76’ydı. Bu çerçevede, CEO’ların %57’si çalışan sayısını arttırmayı planlarken, özellikle dijital becerilere işaret ettikleri görülüyor.

Diğer yandan, CEO’lar işlerin eskiden olduğu gibi yürümeyeceğinin farkında. %39’u 2018 yılında maliyetleri düşürmeyi planladığını söylerken, %35’i birleşme ve satın alma işlemlerini değerlendirdiğini belirtiyor.

Dönüşümün kaynakları

Mega trendler ya da iş yapma biçimlerini tamamen değiştirecek faktörler söz konusu olduğunda, varlık ve sektör yönetimi CEO’ları endişeli; ancak yeteri kadar endişeliler mi?

Sektörü dönüştürecek teknoloji ve bu teknolojinin hızı, geceleri CEO’ların uykularını büyük ihtimalle kaçırıyor. CEO’ların %70’i temel teknolojilerdeki değişikliklerin önümüzdeki beş yıl içinde sektör için ‘yıkıcı’ ya da ‘çok yıkıcı’ olduğunun görüleceğini belirtiyor.

CEO’ların yaklaşık dörtte üçü (%73) ise siber güvenlik tehditleri konusunda ‘endişeli’ ya da ‘çok endişeli’ olduğunu belirtiyor. En çok da müşteri verilerinin ya da kendi IP’lerinin ele geçirilmesinden kaygı duyuyorlar.

Dijital beceriler için cazip hale gelmek

Başarı için gereken yetenekler büyük değişim gösteriyor. Veri bilimcileri yakında araştırma analistleri kadar rağbet görmeye başlayacak. Üst yönetim genel olarak işleri yürütürken, yeni nesil teknolojiyi de anlamalı.

Bu bağlamda CEO’lara dönersek, CEO’ların %63’ü üst yönetimde dijital becerilerinin olmaması konusunda ‘endişeli’ ya da ‘çok endişeli’ olduklarını belirtiyorlar. Benzer şekilde %67’si de işlerinin genelinde dijital becerilerin olmaması konusunda endişeli olduklarını söylüyorlar. Diğer yandan, böyle düşünmelerine rağmen dijital becerilerin potansiyelini hâlâ azımsıyor gibiler. Yalnızca %38’i robot bilimi ve yapay zekânın müşteri deneyimini iyileştirebileceği görüşünde.

Verilere ulaşın

CEO’lar şirketlerinin gelecek 3 yıl içindeki gelir artışı potansiyeline ne kadar güveniyor?

 

İletişim

Umurcan Gago

Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin: