Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Yeni Türk Ticaret Kanunu

ttk icon

2012 yılının Temmuz ayından itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş olan Türk Ticaret Kanunu, çağın gerekliliklerine uygun olarak uluslararası kurumlarla ve kurallarla uyumlu pek çok yeniliği beraberinde getirdi.

 

Yeni TTK ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları gibi dünyada genel kabul görmüş standartların özdeşleri olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartları Türkiye’deki şirketlerin önemli bir kısmı için yürürlüğe girmiş oldu.

Bununla birlikte kurumsal yönetim, üst düzey yönetim, iç ve bağımsız denetim, şirketler topluluğu, finansal planlama, risk yönetimi gibi işletme ekonomisinin çağdaş kavramları Türk Ticaret hukukuna yansımıştır.

Bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bilgili, bilinçli, kontrol ve denetim mekanizmalarını işletebilecek modern bir yönetim anlayışına sahip Yönetim Kurulu oluşturmaktır. Yeni Kanun profesyonel Yönetim Kurulu ile çeşitli menfaat sahiplerinin temsil edildikleri bir Yönetim Kurulu değil, sermayeden bağımsız, piyasanın ve işin gereklerine göre hareket edebilen, karar alabilen, denetim mekanizmalarını işletebilen ve risk yönetimine hazırlıklı bir Yönetim Kuruluna gönderme yapmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, TTK

İletişim

Pazarlama ve İletişim

İstanbul, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin