Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Vergi Teknolojileri Hizmetleri

Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesi Hakkında Son Gelişmeler

Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesi Hakkında Son Gelişmeler

Nasıl yardımcı olabiliriz ?

PwC Vergi teknolojileri ekibi olarak 2011 yılından itibaren e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Kayıt Saklama, YNÖKC vb. e-dönüşüm uygulamalarına geçmek veya mevcut süreçlerini optimize etmek isteyen firmaların mevcut iş ve sistem analizlerini yaparak firmaya özel çözümler geliştirirken, mevzuat gerekliliklerini de karşılayacak şekilde çözümler sunuyoruz.

e-Dönüşüm uygulamalarına başvuru, implementasyon, sonrasında checkup hizmetlerimiz ile müşterilerimizin elektronik veriyi en iyi şekilde işlemesine ve bütünsel raporlama ile maksimum veriyi elde etmesini amaçlıyoruz. Bunun dışında mevcut ERP sistemleri üzerinde tüm vergi süreçlerinizi efektif şekilde kullanmanız için hizmetlerimiz mevcuttur.

Hizmetlerimiz

E-Fatura vergi mevzuatı uyum hizmetleri

PwC Vergi teknolojileri ekibi olarak, e-fatura kapsamına giren ve gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına geçmek isteyen firmaların sistem ve süreçlerini özel olarak şekillendirirken mevzuat gerekliliklerini karşılamanın yanında organizasyonel ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Bu kapsamda, e-Fatura uygulamasına başvuru sürecinin ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi ile şirketlerden e-Fatura uygulaması ile ilgili yayınlanan kılavuzlarda yer alan bilgilere istinaden uygulamaya yönelik mevzuat desteği sağlamaktayız.

Daha fazlası

E-Defter vergi mevzuatı uyum hizmetleri

Yevmiye ve büyük defterler e-defterler uygun olarak dizayn edilirken, şirketler bu süreçte Vergi Usul Kanunu açısından gerekliliklerin aktarılması ve şirketler tarafından bugüne kadar geliştirilen ve kurulan e-defter çözümü ile ilgili süreçlerin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Daha fazlası

E-Kayıt saklama gereksinimleri

PwC Vergi teknolojileri ekibi olarak hizmetimizin ana amacı, vergi otoritesinin talep ettiği kayıtlar ile ilgili standartları karşılamanın ötesinde, oluşturulacak denetim dosyalarında şirketlerin karşılaşabileceği risklerin mevcut olup olmadığının incelenmesidir.

Daha fazlası

E-Arşiv vergi mevzuatı uyum hizmetleri

Vergi otoritesinin tebliğ ve kılavuzlar çerçevesinde belirlemiş olduğu döküman ve raporlama ile ilgili standartları karşılamanın ötesinde, e-arşiv uygulamasına yönelik şirketlerin karşılaşabileceği risklerin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Daha fazlası

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar

PwC Vergi teknolojileri ekibi olarak, e-arşiv uygulamasına paralel olarak perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların güncel perakende satış belgeleme süreçlerinin incelenmesi, yasal izin ve resmi başvuru süreçlerinin takip edilmesi ve sistem kurulum çalışmalarına destek verilmesi hususlarında vergi mevzuatına uyum çerçevesinde danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Daha fazlası

E-Bilet vergi mevzuatı uyum hizmetleri

PwC Vergi teknolojileri ekibi olarak, e-Bilet uygulamasına geçmek isteyen firmaların sistem ve süreçlerini özel olarak şekillendirirken mevzuat gerekliliklerini karşılamanın yanında organizasyonel ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Bu kapsamda, e-Bilet uygulamasına başvuru sürecinin ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi ile şirketlerden e-Bilet uygulaması ile ilgili yayınlanan kılavuzlarda yer alan bilgilere istinaden uygulamaya yönelik mevzuat desteği sağlamaktayız.

Daha fazlası

E-İrsaliye vergi mevzuatı uyum hizmetleri

PwC Vergi teknolojileri ekibi olarak, e-İrsaliye uygulamasına geçmek isteyen firmaların sistem ve süreçlerini özel olarak şekillendirirken mevzuat gerekliliklerini karşılamanın yanında organizasyonel ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Bu kapsamda, e-İrsaliye uygulamasına başvuru sürecinin ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi ile şirketlerden e-İrsaliye uygulaması ile ilgili yayınlanan kılavuzlarda yer alan bilgilere istinaden uygulamaya yönelik mevzuat desteği sağlamaktayız.

Daha fazlası

E-Kayıt saklama araçları

PwC Vergi teknolojileri ekibi olarak, elektronik kayıt saklama sorumluluğu kapsamındaki firmaların, zorunluluk kapsamında oluşturması gereken kayıtların, daha verimli bir şekilde bir araya getirilebilmesi amacı ile hazırlanan yazılımlar ve süreç danışmanlığı sağlamaktayız.

Daha fazlası
{{filterContent.facetedTitle}}

İletişim

Cem Aracı

Cem Aracı

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967