Yeni Nesil Satınalma Anketi 2018

11 ana sektörden 92 geçerli yanıtın alındığı 23 soru üzerinden yapılan bu anket çalışmasının hem iş dünyası hem de satınalma liderleri için faydalı ve yönlendirici olacak bulgular ortaya çıkardığına inanıyoruz.

Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında PwC tarafından gerçekleştirilen ve bu yıldan itibaren PwC ve Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) iş birliği ile gerçekleştirilmeye devam edecek olan Yeni Nesil Satınalma Anketi’nin ikincisi ile, temel olarak satınalma alanında sektörel olarak bulunduğumuz noktayı ve gelişim alanlarını ölçmek, sonuçlarını bir rapor olarak sunarak satınalma ve tedarik yönetimi işlevine katma değer yaratmayı amaçlıyoruz.
Standart olarak sorulan sorular ile ilgili alanlarda önceki yıllara göre bu işlevin nasıl geliştiği ölçülürken, bu sene "Endirekt Satınalma" teması ile bu alandaki gelişmelere de ışık tutmayı hedefliyoruz.
11 ana sektörden 92 geçerli yanıtın alındığı ile 23 soru üzerinden yapılan bu anket çalışmasının hem iş dünyası hem de satınalma liderleri için faydalı ve yönlendirici olacak bulgular ortaya çıkardığına inanıyoruz.

Yeni Nesil Satınalma Anketi Kapsamında

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar aşağıdaki noktalarda değerlendirilmiştir:

  • Satınalma fonksiyonu algısı
  • Satınalma organizasyonu
  • Satılan mal maliyetine harcamaların etkisi
  • Satınalma süreci
  • Satınalma fonksiyonuna ilişkin kullanılan teknolojiler
  • Satınalma olgunluk seviyesi
  • Endirekt satınalma konusunda organizasyonel yapılanma

Katılımcılara 23 soru sorulmuş olup, cevaplar 10 başlık altında incelenmiştir. Online olarak yapılan anket 92 geçerli yanıt üzerinden değerlendirilmiştir.

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Hasan Dursun

Hasan Dursun

Yönetim Danışmanlığı, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 5365

Dr. İsmail Karakış

Dr. İsmail Karakış

Tedarik Zinciri Danışmanlığı, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: