Aktüeryal hizmetler

PwC Türkiye olarak aktüeryal hizmetler alandaki ihtiyacınıza cevap verecek hizmeti sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için uzman aktüerya ekibimizle şirketinizin verilerini en doğru şekilde analiz ederek ihtiyaçlarınıza cevap vermek istiyoruz

Nasıl yardım edebiliriz?

Finansal hizmet şirketlerinin, karşılaştıkları aktüeryal sorunlara ve ihtiyaçlara değer odaklı bir yaklaşım benimseyerek ekonomik ve finansal amaçlara ulaşmak için risk yönetimi ve aktüeryal bakış açısıyla gelişme ve iyileştirmeler yapmak, risk ve analitik becerilerimizle karmaşık verileri pratik iş çözümlerine dönüştürmek…

Hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerine, reasürörlere, bankalara, yöneticilere, düzenleyici kurumlara, aracı kurumlara, büro ve derneklere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı sigorta sektörüne geniş bir deneyime sahibiz ve aktüeryal modernizasyon, süreç iyileştirme, risk ve sermaye yönetimi, değer analizleri ve finansal raporlama ile şirketlere yardımcı oluyoruz…

Hizmetlerimiz

Aktüeryal danışmalık

Şirketlere aktüeryal danısmanlık olarak aşağıdaki hizmetlerin verilmesi

  • Sigortacılık en iyi tahmin karşılık hesabı (IBNR)
  • Fiyatlama ve rezerv araçları implimantasyonu 
  • Aktüeryal ve finansal modelleme 
  • Embeded (gömülü) değer hesabı yapılması
  • Kaza oranı ve prim yeterliliği analizi
  • Uluslararası standartlara göre finansal, muhasebe ve raporlama desteği, standartlara uyum, etki analizleri ve implimantasyonu, eğitimlerin düzenlenmesi
  • Sorumlu aktüerlik hizmetleri
  • Aktüeryal süreç ve sonuçların kapsamlı denetimi
  • Birleşme, satın alma ve satış süreçlerinde aktüeryal destek hizmetleri
  • Aktüerya departmanı destek hizmetleri

Hayat ve Hayat - Dışı sigorta şirketleri

Türk sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketlerinde  sigortacılık ve ilgili mevazuat değişikliklerinin finansal ve ticari etkilerini değerlendirerek, uygulama planlarını oluşturarak ve ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesinde, özellikle finansal raporlama değişikliği alanlarında (örneğin sigorta sözleşmeleri ve ilkelere dayalı rezerv) sigorta şirketlerinin yeni finansal raporlama gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olmak.

 

Risk, sermaye yönetimi ve Solvency II’ye uygun sermaye hesaplamaları

Sigorta ve reasürans şirketlerinin Solvency II’ye uyum konusundaki hazırlık seviyelerinin belirlenmesi, şiirketlere gelişmekte olan risk yönetimi ve düzenleyici değişiklikler hakkında tavsiyelerde bulunmak, kurumsal risk yönetimi çerçevelerini tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak, Solvency II’nin Şirketler üzerindeki beklenen etkilerini analiz etmek ve risk temelli sermaye, ekonomik sermaye dahil olmak üzere bir dizi yasal, dahili ve harici gereksinimlere karşı risk ve sermayeyi ölçüp yönetmek.Analitik ve simülasyon modellerini kullanarak operasyonların, karlılığın ve rekabetçi pozisyonun iyileştirmelerine yardımcı olmak.

Kıdem tazminat karşılığı

Kıdem tazminatı belli koşulların gerçekleşmesi durumunda şirketlerin çalışanlarına ödemesi kesin olan tazminatlar için en iyi tahmin ve en doğru, güvenilir aktüeryal varsayımlar ile karşılıklarını hesaplamak, çalışanlara ne zaman ve ne tutarda kıdem tazminatı ödemesi yapılacağının öngörülmesi bulunmak.

Sigorta modernizasyonu

Sigorta sektöründe önemli ticari ve düzenleyici gelişmeler şirketlerin finans, aktüerya, risk ve sermaye yönetimi uygulamalarını geliştirmesini zorunlu kılıyor. Sigorta şirketlerinin, iş stratejisi hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ve piyasa gelişimlerine etkin bir şekilde cevap verebilecek araçları, becerileri, yetkinlikleri ve kaynakları belirleyerek finans, risk ve aktüeryal organizasyonlar geliştirmelerine yardımcı olmak. Şirketlerin riskleri ölçmesi, yönetmesi ve iş performansını optimize etmesine yardımcı olmak.

Hasar ve sigorta işlemleri

Sigorta ve reasürans şirketlerinde operasyonel işlemlerin verimliliğinin artırılması, öngörülemeyen rezerv gelişiminin analiz edilmesi, sistemsell iyileştirmelerin yapılması, hasar ve yönetim protokolleri süreçlerini iyileştirerek masrafların azaltması. Teknolojik gelişmeler ışığında hasar ve sigorta işlemlerinde sigortalı memuniyeti sağlanması ve şirket kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması. Şirketlerden gelen talep ve beklentiler doğrultusunda sigorta/hasar süreçlerinin mevcut durum analizlerinin yapılması ve bu analizler neticesinde ortaya çıkan sonuç ve ihtiyaçlara göre stratejilerin belirlenerek ilgili süreçlerin optimize edilmesi.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Talar Gül

Talar Gül

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Devrim Alçın

Devrim Alçın

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6070

Suncay Şentürk

Suncay Şentürk

Aktüerya ve Risk Modelleme Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6069

Bizi takip edin