Etik & Uyum Hizmetleri

Etkili, değer yaratmayı esas alan etik ve uyum programları için gerekli yeterliliklerin sağlanması.

Son yıllarda etik ve uyum risklerinin kapsam ve coğrafi erişimindeki artış; işletmelerin, şimdi her zamankinden daha iyi hazırlanmaları gerektiği anlamına geliyor. İşletmeler, sadece maruz kalabilecekleri uyum ve etik risklerini anlamak için değil, bu risklerin ortaya çıkarabileceği etkileri için de doğrudan hareket etmeye hazırlıklı olmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Etik ve uyum konusu, önleyici tedbirler olmaktan çok fırsatlar ile ilgilidir. Bu fırsatlar, organizasyonunuzu örnek uygulamalar, iç kontroller ve endüstriniz ve şirketinizin boyutu için uygun değerlendirmeler gibi proaktif ve stratejik önlemlerle güçlendirebilecek durumlar olabilir.

Ticari anlaşmazlıkların çözümü
Salesforce

PwC Türkiye Dijital Uyum Platformu

Etik ve uyum yönetimini dijitale taşıdık! Birbirine entegre modüllerden oluşan teknolojimiz sayesinde etik ve uyum risklerinizi artık tek bir platform üzerinden etkili ve kolay yönetebilirsiniz.

Yolsuzluk ve rüşvet, iş dünyasının karşılaştığı en zorlayıcı sorunlardan bir tanesidir. Ulusal ve uluslararası seviyelerdeki yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadelelere rağmen ciddi bir sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Bunun bilincinde olarak, yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili risklere ve endişelerinize cevap vermenize yardımcı oluyoruz.

A.B.D. Yabancı Ülkelerde Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (FCPA) Uyum İncelemesi

 • Mevcut Uyum Programının İncelenmesi
 • Organizasyon Dokümanlarının ve Kurumsal Kayıtların İncelenmesi
 • Sertifika ve Lisansların İncelenmesi
 • Kurumsal İstihbarat Araştırması
 • Hesap Planının İncelenmesi ve İşlem Testi

Daha fazlası

Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (UKBA) Uyum İncelemesi

 • Mevcut Uyum Programının İncelenmesi
 • Organizasyon Dokümanlarının ve Kurumsal Kayıtların İncelenmesi
 • Sertifika ve Lisansların İncelenmesi
 • Kurumsal İstihbarat Araştırması
 • Hesap Planının İncelenmesi ve İşlem Testi

Rüşvet & Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında Üçüncü Taraf Uyum İncelemesi

Yolsuzlukla mücadele konusunda uzman ekibimiz üçüncü taraf uyum incelemeleri için gereken tecrübe, bilgi ve uluslararası bağlantılara sahiptir. Özellikle uluslararası şirketler ve pek çok küresel yasal düzenlemeye tabi organizasyonların ihtiyaçlarına yönelik yolsuzlukla mücadele ve uyum konularını anlamalarına ve ilgili önlemleri almalarına yardımcı olur.

Yerel ve uluslararası standartları karşılayan hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir:

 • Risk analizi ve kontrol yeterliliği değerlendirmesi,
 • Programların değerlendirilmesi, tasarlanması ve uygulanması,
 • Eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması,
 • Varlık araştırması ve şüpheliler arasındaki olası ilişkilerin ortaya çıkarılmasını içeren rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Hedef şirketin satın alınması, satılması ve benzeri durumlarda yolsuzlukla mücadele konusunda inceleme ve tespit çalışmalarının yapılması.

Sonuç olarak, kurumlara:

 • Yurt içinde ve dışında itibarlarını korumaları,
 • Uyum kontrol mekanizmalarını güncelleme ve iyileştirmeleri,
 • Yolsuzluk ile ilgili doğrudan ve dolaylı tüm kayıpları en aza indirmeleri,
 • Yasa düzenleyici kurumlarla proaktif iş ilişkileri kurmaları,
 • İş etiği konusunda öncü olmaları konularında yardımcı oluyoruz.

Birleşme ve Satın Alma Öncesi ve Sonrası Uyum İncelemesi

Mevzuat riskleri, rüşveti ve yolsuzluk konuları, finansal suçlar ve diğer tehditler de dahil olmak üzere potansiyel riskleri değerlendirerek rekabet avantajı yaratmanıza yardımcı oluyoruz. Bunun sonucunda da Birleşme-Satın Alma sürecinin önemini koruyarak iş stratejinizi daha da güçlendirebilirsiniz. 

Birleşme-Satın Alma öncesinde “Rüşvet ve Yolsuzluk Önleme Değerlendirmeleri” kapsamında hedef şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda aşağıdaki konu başlıkları kapsamında değerlendirilmektedir:

 • Mevcut uyum programının incelenmesi,
 • Organizasyon dokümanları ve kurumsal kayıtların incelenmesi,
 • Sertifika ve lisansların incelenmesi,
 • Kurumsal İstihbarat / Detaylı Uyum İncelemesi,
 • Hesap planının incelenmesi ve işlem testi.

Birleşme-Satın Alma sonrası “Rüşvet ve Yolsuzluk Önleme Değerlendirmeleri” ise karşı tarafla ilişkilendirilebilecek Hisse Devir Sözleşmesine (HDS) uygun olmayan herhangi bir sızıntı ödemesi yapıp yapmadığını veya alıp almadığını tespit etmek için finansal tabloların incelenmesini içermektedir. Değerlendirme aşağıdaki konuları kapsar:

 • HDS’ye uygun olmayan sızıntı ödemelerine ilişkin hesaplara trend analizi yapılması
 • Karşı taraf ve ilişkili üçüncü taraflarla ilişkilendirilebilecek ödeme incelemeleri
Rüşvet ve Yolsuzluk Uyum İncelemeleri hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Kara Para Aklanmasının önlenmesi; suçluların yasa dışı yollardan edindikleri gelirlerin ve terör finansmanlarının yasal gelirler olarak gizlenmesini engellemek için birtakım kanunları, düzenlemeleri ve prosedürleri kapsamaktadır.

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Kanunu Uyum Risk Değerlendirmesi

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Kanunu Uyum Risk Değerlendirmesi aşağıdaki konuları içerir:

 • Yönetim
 • Detaylı Müşteri İncelemesi
 • Müşteri Aktivitelerinin İzlenmesi
 • Şüpheli Aktivite Soruşturması bildirimi
 • Yönetim Bilgisi
 • İnsan Yönetimi ve Eğitimi
 • Kontrollerin Etkinliğinin Takibi ve Geliştirilmesi

Daha fazlası

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Program Tasarımı, Yönetimi & Gözetimi

Kara Para Aklama mevzuatına ne kadar uyumlusunuz?, Kara Para Aklama suçunun sonuçlarının farkında mısınız?

Bu konuda aşağıdaki hizmetlerimiz ile size yardımcı olabiliriz:

 • Kara Para Aklamanın ve terörizm finansmanın önlenmesi için kurumsal politika ve prosedürlerinin hazırlanması, bu konuların takibi, tespiti, ilgili konularda eğitim ve iç denetim faaliyetleri düzenlenmesi,
 • Mevcut kurumsal politikaların mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Türkiye dışında ikamet eden ortakları olan yükümlüler için yabancı ülke mevzuatına uyum seviyesinin tespit edilmesi ve gereken iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 • Konu ile ilgili gereken bilgi teknolojileri altyapısının kurulması ve uygulanması yönünde danışmanlık hizmeti verilmesi ve mevcut sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Şirket birleşme ve satın alma sürecinde hedef şirketin prosedürlerinin ve geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin incelenerek risk teşkil eden işlemlerin tespit edilmesi ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Veri Analitiği

Kurumunuzun, “Kara Para Aklamayı Önleme” ve “Müşterini Tanı” süreçlerinden kaynaklanabilecek zorlukları aşmanıza veri analitiği ile yardımcı oluyoruz:

 • Kara Para Aklama senaryolarının yaratılması
 • Analitik araçlar kullanılarak Kara Para Aklama senaryolarının test edilmesi
 • Kara Para Aklama konusunda risklerin tespit edilmesi

"Müşterini Tanı" (KYC) Politika Tasarımı ve Süreç İyileştirmesi

Çeşitli Kara Para Aklama ile Mücadele mevzuatları; finansal kuruluşların, müşterilerinin kimliğini tespit etme   ve doğrulama da dahil olmak üzere  “Müşteri İncelemesi” yapmasını zorunlu kılmaktadır

Tedbirlerin genişliği, müşterinin para aklama veya terörist finansmanı hususları göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine göre değişmektedir.

 • Sürecin en başından en sonuna kadar çalışacak olan “Müşteri Tanıma” modellerinin tasarımı ve uygulanması, “Müşteri Tanıma” politika ve prosedürlerinin incelenmesi, geliştirilmesi ve optimize edilmesinin yanı sıra aynı zamanda “Müşteri Tanıma” süreçleri için özel olarak seçilecek ve uygulanacak bilişim çözümleri için destek sağlıyoruz.
 • “Müşteri Tanıma” işiniz için operasyon desteği sağlayabilir, eksik “Müşteri Tanıma” dosyalarınızı tasarlayarak “PwC Center of Excellence” aracılığı ile iyileştirmeler sağlıyoruz.
 • “Müşteri Tanıma” mekanizmalarının uyum programları açısından değerlendirmesi, grup ve yerel politika ve prosedürlerin mevzuat gerekliliklerine göre incelenmesi için finans kurumlarına destek sunuyoruz.
Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Etik ve uyum yönetimi, usulsüzlük ve uyum ihlallerinin önlenmesi ve tespitinde önemlidir. Etkili etik ve uyum programlarını uygulayarak etik ve uyum risklerinizi azaltmanız için yardımcı oluyoruz.

Etik Hat Kurulumu

Etik hat ve raporlama mekanizması, şirketlerdeki suistimal veya etik dışı olayların tespit edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Aşağıda listelenen kapsamda uçtan uca bir etik vaka yönetim sistemi ve süreci oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.

 • Uçtan uca etik raporlama ve vaka yönetimi sisteminin kurulumu, PwC Etik Destek Merkezi
 • Etik raporlama ve değerlendirme sürecinin tasarlanması
 • Etik bildirim hattı ve etik vaka yönetimi prosedürlerinin oluşturulması
 • Üst yönetimin/yöneticilerin desteğini ve mutabakatının sağlanması
 • Şirket genelinde etik bildirim hattı ve etik programının iletişiminin yapılmasına destek olunması
 • Etik vaka yönetiminin uyum programınızla uyumlu hale getirilmesi
PwC Türkiye Dijital Uyum Platformu hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Daha fazlası

Etik Hat Yönetimi

Günümüzde şirketlerin öncelikleri ortak bir kurum kültürü oluşturmak, kurum itibarını korumak, çalışanların davranışlarını iyileştirmek, AB Bildirim Yapanların Korunması Direktifi ve ISO 37301 dahil yasal gerekliliklere uymak, paydaşların beklentilerini karşılamak, topluma karşı sorumlu bir şirket olmak, şirketin rakiplerine karşı konumunu güçlendirmek, Etik Kod/Yönetmelik oluşturarak suistimallerin etkilerini azaltmak ve etik bildirimleri yönetmek. Bu kapsamda etik kültürün geliştirilmesi için sizlere aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz:

 • Etik vaka yönetimi sürecini değerlendirme ve iyileştirme
 • Etik kültür üzerinde üst yönetimin etkisi ile ilgili üst yönetimin bilgilendirilmesi
 • Etik Kurul ve yönergelerinin oluşturulması
 • Yönetime ve şirket çalışanlarına Etik Eğitimlerinin sağlanması
 • Etik Kuralların Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
 • Çalışanın ihbar mekanizmasına ilişkin algısını değerlendirmek ve etik kültürü geliştirmeye yönelik aksiyon önerilerinin hazırlanması
PwC Türkiye Dijital Uyum Platformu hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Etik Kodu Politika ve Prosedür Tasarımı

Etik ve Davranış Kuralları, kurumun  farkındalığını göstermeye ve işverenlere, müşterilere, iş ortaklarına ve rakiplere karşı sorumluluğunu şekillendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kurumun rakiplerine karşı fark yaratmasını ve çalışanlarına yönelik beklentilerini daha net bir şekilde ifade etmesini sağlar. Etik ve Davranış Kuralları, kârlılığını, marka değerini ve itibarını korumayı amaçlayan tüm kurumlar için önem taşır.

Güçlü ve etkin bir etik ve uyum programının tasarım ve uygulamasını destekleyerek, kurumlardaki etik ve uyum kültürünü geliştirmeye yardımcı oluyoruz.

Uyum Programı Değerlendirmesi

Uyum Programı Değerlendirmesi, aşağıdaki konuları içerir:

 • Şirketin mevcut faaliyetlerinin, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ticari kontrol ve yaptırımlar gibi konularda uyum açısından incelenmesi,
 • Şirketin, mevcut politika ve prosedürleri ile diğer önemli dokümanlarının incelenmesi,
 • Şirketin uyum ve ticaret kontrolleri konularındaki mevcut durumunun değerlendirilmesi,
 • Rüşvet, yolsuzluk ve ticaret kontrolleri/yaptırımları ile ilgili şirketin kontrollerini anlamak adına şirket yönetimi (Önemli yöneticiler, iş birimi müdürleri ve hukuk, finans, iç denetim ve uyum ekiplerinden ilgili kişilerin de dahil olduğu) ile toplantılar düzenlenmesi,
 • FCPA, UKBA, OECD Convention ve ABD Ticaret Kontrolleri ve Yaptırımları da dahil olmak üzere şirketin tabi olduğu mevzuatlar kapsamında uyum ile ilgili risklerinin ve gelişim alanlarının belirlenmesi,
 • Talebinize göre, çalışmamız sonucunda tespit edilen risk ve gelişim alanlarının ve bu riskleri azaltmak ve mevcut uyum programını iyileştirmek için sunulan önerilerin bulunduğu, bir uzman raporu sağlanması.

Uyum Programının Tasarımı & Yönetimi

1. Aşama – Değerlendirme

 • Mevcut kontrol programının değerlendirilmesi ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Kara Para Aklamayı Önleme & Ticari yaptırımlar ve etik uyumu açısından boşlukların/risklerin, süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler ile belirlenmesi

2. Aşama – Uyum Programına giden Yol Haritası

 • Uyum risklerinin belirlenmesi ve şirket için geliştirilmiş politika ve prosedürlerin taslağının hazırlanması
  • Rüşvet ve Yolsuzluğu Önleme
  • Kara Para Aklamayı Önleme & Ticaret Yaptırımlar
  • Etik

3. Aşama – Uyum programının uygulanması

 • Şirket yönetimi ve sizler tarafından belirlenecek diğer yöneticilere tam gün sürecek bir eğitim verilmesi
 • Uyum programının uygulanması süresince, gerekli durumlarda şirkete destek sağlanması

 

Sözleşme Uyum İncelemeleri

Yetkilendirme Değerlendirmesi ve Sözleşme Uyumu

 • Tedarikçiler ve lisans anlaşmaları için doğru ücret ödendiğinden emin olmak oldukça önemlidir.
 • Değişen muhasebe uygulamaları tedarikçiler ile olan anlaşmalar kapsamında satış iadeleri, hasarlı mallar ve konsinye satış gibi önemli konuları etkileyebilir.
 • Tecrübeli ekibimiz, bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda ticari anlaşmazlık çözümleri ile size yardımcı olabilir.
Medya Ajansı İncelemeleri hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Sözleşme Optimizasyonu

 • Veri Analitiği ve Müşteri Sözleşme Analiz Programı
 • Karar Alma ve Müzakere Stratejisi
 • Seçilecek müşteriler için müzakere ve sözleşmeler

 

Distribütör / Bayi İncelemeleri

Kurumunuzun üçüncü taraflardan dolayı maruz kalabileceği riskleri azaltmak için, distribütör ve aracıları ziyaret ederek; iş yapma yöntemlerini, kurumsal ilişkilerini, genel uyum programlarını, olası çıkar çatışmalarını ve şüpheli işlemlerini gözlemliyor ve potansiyel usulsüzlükleri tespit ediyoruz.

Rekabet Soruşturmaları Desteği

Uzman ekibimiz sizlere Rekabet Soruşturması Desteği konusunda aşağıdaki uyum prosedürlerinin uygulanmasında yardımcı olmaktadır:

 • Rekabet mevzuatı çerçevesinde uyum programının incelenmesi,
 • Olası rekabet yasası ihlallerinden doğabilecek riskleri en aza indirecek stratejiler geliştirilmesi ve temel risklerin yönetilmesi için kurumsal politikalar oluşturulması.
Etik & Uyum Yönetimi hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin