Endüstriyel üretim

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Şirketimiz, yerel deneyimi ile birlikte PwC’nin mevcut global bilgi ağını da kullanarak, endüstriyel üretim altında kapsanan tüm alt sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin tüm operasyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri en uygun çözümleri üreterek çok yönlü denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Kimyasal maddeler

Kimyasal ürünler sektörü, yaşam tarzımızı, sürdüğümüz araçlardan yaşadığımız eve ve daha fark etmediğimiz bir çok günlük faaliyetlerimize kadar köklü bir biçimde değiştirmiştir. Günümüzde kimyasal ürün şirketleri bazı zorluklar ile karşı karşıyadır. Birçok ülke bazında yönetilen yerel ve ulusal vergi mevzuatları gittikçe daha karmaşık hale gelmekte ve şirketler sürekli inceleme altında bulunmaktadır. Yeni düzenlemeler iç kontroller ve yönetim açısından ilave yükümlülükler getirdi. Maliyet arttıkça, şirket yönetimleri bilgi teknolojileri ve çalışanlarına yaptıkları yatırımlarından en iyi biçimde yararlanmanın yollarını aramaya başladılar. Aynı zamanda karlı büyüme hedefi çerçevesinde, kimyasal ürün şirketleri gelişen pazarlara ve ve yeni ortaklıklara yönelmekteler.

Daha fazlası

İnşaat mühendisliği ve yapı

İnşaat sektörü artan refahın ve ekonomik gelişmenin temel bir göstergesi ve aynı zamanda itici gücüdür. Ancak sektörün gelecekteki başarısı şirketlerin ticari, teknolojik ve çevresel açıdan kendini yenileyebilme becerisine bağlıdır. PwC kamu ve özel sektör şirketleri tarafınca inşaat mühendisliği ve yapı sektöründeki uzmanlığı ve sektörlerdeki tecrübesiyle tanınmaktadır.

Daha fazlası

Orman ve kağıt ürünleri

Orman ve kağıt ürünleri sektörlerindeki başarı, şirketlerin maliyetlerinii nasıl yönettiklerine, müşteri taleplerine nasıl cevap verdiklerine ve sürekli değişen iş ve mevzuat ortamına nasıl ayak uydurduklarına bağlıdır. Rekabet güçlerini korumak için, şirketler bilgi ve teknoloji güvenliği, birleşme ve devralmalar, küresel rekabet gibi konuları da içeren kritik bir çok ticari ve ekonomik konuyu yakından takip etmelidirler. Sektör uzmanlarımız müşterilerimize maliyet kontrolü ve performans geliştirilmesi, tedarik zinciri yönetimi, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi, operasyonel risk yönetimi, denetim, vergi ve öteki mali ve ticari konularla ilgili sorunlarında destek sağlamaktadır.

Daha fazlası

Endüstriyel üretim

Endüstriyel üretim sektörü oldukça geniştir ve bir çok alt kolu vardır ve sektörde birçok kesim zorluklarla karşı karşıyadır. Artan petrol, çelik ve bakır fiyatları, fiyatlandırma ve sürsarj artışlarıyla dengelenmediği sürece kar marjlarını düşürmektedir. Müşterilerin yeni ekipman yatırımları konusundaki isteksizliği bakım hizmetlerinin önemini artırmıştır. Coğrafi olarak genişlemek isteyen şirketler satın alabilecekleri olası kuruluşlar aramaktalar, yerel ve ulusal vergiler gittikçe karmaşıklaşmakta ve kuruluşlar bu yeni vergiler ile ilgili sürekli incelemeye tabi tutulmaktalar. Kurumsal güvenin oluşturulması için iç kontroller ve yeni düzenlemeleri artmaktadır.

Daha fazlası

Metal endüstrisi

Metal endüstrisi döngüseldir ve piyasadaki mevcut canlılığın temelinde Asya piyasasındaki talep artışı yatmakta. Er ya da geç sektör düşüş trendine geçecek ve o zaman yine maliyet yönetimi ve anti-dumping kaygıları gibi geleneksel konular üzerine yenilenmiş bakışlar geliştirilecektir. İleriye baktığımızda konsolidasyonların özellikle de çelik sektöründe sürmesi beklenmektedir. Enerji rezervleri, makul fiyatlı hammaddelere erişim güvencesi, maliyet azaltım stratejileri, enerji kaynaklarının güvence altına alınması ve nihai pazarların durumu CEO’ların gündeminde yer almaya devam edecektir. Aynı zamanda, yurtdışı mevzuat ortamı, Sarbanes-Oxley, UFRS'ye geçiş ve AB Emisyon Ticareti Planları gibi konularla şekillenmeye devam etmektedir.

Daha fazlası

Taşımacılık ve lojistik

Bu sektörlerde piyasalar yükselişte. Büyük bir ivme kazanan küreselleşme, azalan ticari engeller ve gittikçe artan hareketli işgücü sayesinde, ulaşım ve nakliye sektörleri ortalama büyümenin üstünde bir grafik çizmektedir. Hizmetlerini farklı alanlara da kaydıran ve genişleten ulaşım şirketleri ve nakliye hizmeti sağlaycıları, tedarik zincirlerini de yönetme imkanına kavuşmakta. Devralmalar, joint venture, ve stratejik ortaklıklar yoluyla sağlanan uluslararası büyüme de sektörü şekillendiren diğer bir unsure olmaktadır. Bu şartlar altında şirketlerin yeni kurumsal stratejiler ve süreçler geliştirmesi gerekmektedir.

Daha fazlası


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

İletişim

Bilgütay Yaşar

Bilgütay Yaşar

Endüstriyel Üretim Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6094

Bizi takip edin