Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ile ilgili gündem, şirketler, yatırımcılar, tüketiciler, iş gücü ve ülkeler üzerinde giderek artan bir etkiye sahip. COVID-19 salgını büyük bir değişime yol açmakla birlikte aynı zamanda dayanıklılığa dair yeniden düşünme ve tekrar yapılanma ivmesi ve fırsatı da sağlıyor.

Sürdürülebilir etki

Daha önceden “olmasında fayda var” diye kabul ettiğimiz bazı durumlar, günümüzde şirketlerin uzun vadeli ekonomik başarısı için vazgeçilmez görülüyor ve sürdürülebilirlik işlerin yürütülmesinde merkezi bir rol oynuyor. Bir şirketin faaliyetlerinin çevre ve toplumu nasıl etkilediği ve bunun iş modelini nasıl şekillendirdiği ilk olarak odaklanılması gereken konular arasında yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada sürdürülebilirlik, bir şirketin oyunda kalıp kalmayacağını belirliyor.

Müşteriler, yatırımcılar ve genel olarak toplum, artık finansal verilerden daha fazlasıyla ilgilenmeye başladı. Şirketlerin finansal raporlarının ötesinde bilgilere de sahip olmak istiyorlar. Şirketlerden iş modellerinin ekolojik ve sosyal etkilerini belirleyip, bu durumu sürdürülebilir kalkınma yoluyla yöneterek sorumluluk almaları bekleniyor.

PwC sunduğu sürdürülebilirlik hizmetleri ile şirketlerin ürün ve hizmetlerin geniş kapsamlı etkisini planlamasına, tedarik etmesine, finanse etmesine ve ölçmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Şirketlerin dayanıklı, çevik ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmaları gelecekte daha kalıcı olmaları için önem teşkil ediyor.

Sürdürülebilirlik hizmetlerimiz

 • Raporlama
 • Denetim
 • Stratejik Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
 • Sürdürülebilir Finans
 • Yönetişim Risk ve Uyum (GRC)

Şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili kendilerine sorması gereken sorular var:

 • Sürdürülebilirlik konularının iş modelimiz için önemi nedir ve kurumsal stratejimizde sürdürülebilirliğe nasıl başarılı bir şekilde yer verebiliriz?
 • Yatırımcılarımızın talepleri nedir ve bunların kurumsal değerimize etkileri nedir?
 • İş faaliyetlerimizin toplumsal ve çevresel etkilerini nasıl ölçebilir ve daha iyi nasıl değerlendirebiliriz?
 • İklimle ilgili giderleri göz önüne alınca, hangi iş alanları daha kârlıdır?
 • Tedarik zincirimizde hangi risk ve fırsatlar mevcut?
 • Maliyetlerimizi azaltmak veya yeni iş fırsatları yaratmak için döngüsel ekonomiye nasıl katılabiliriz?
 • Şirketimiz için gerekli kaynakları nasıl sağlayabiliriz?
 • Şirketimiz kullandığı enerji kaynaklarını sürdürülebilir şekilde nasıl optimize edebilir?

Bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluğu artık sadece isteğe bağlı bir etken değil, geniş kapsamlı bir stratejinin de önemli bir bileşeni haline geldi. Bu nedenle de sürdürülebilirlik, yeni stratejik uyum ve operasyonel dönüşüm için önemli bir başlangıcı temsil ediyor.

İletişim

Ediz Günsel

Ediz Günsel

Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6040

Bizi takip edin