Sağlık

  Sayfayı şu dilde göster: English

  Artan maaliyetler, yükselen piyasa beklentileri ve artan müşteri memnuniyetsizliği içinde bulunduğumuz dönemde sağlık hizmetlerinin temel özelliklerini oluşturacak ve hasta, hizmet sağlayıcı ve ödeme yapanların görevlerinin yeniden tanımlanmasına sebep olacaktır. Sağlık kuruluşlarının arz ve taleple ilgili artan bir dengesizlikle karşılaşmaları beklenmektedir. Talep yönünden, daha fazla hizmet, ilaç ve tıbbi ilerleme bekleyen, kötüleşen sağlık durumlarıyla yaşlanan büyük bir hasta kitlesi bulunmaktadır. Arz yönünden baktığımızda, yatırım sermayesinin küçülmesi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yetersizliği ve mevcut hasta yoğunluğu altında zorlanan ve eskiyen tesisler, sunulan arz bakımından sorun teşkil etmektedir.

  Talep sistemi şekillendirmekte ve bir çok sağlık sisteminin maliyetleri arzı kontrol ederek yönetmeye çalıştığı geleneksel paradigmayı sarsmaktadır. Bu koşullar altında sağlık hizmeti sunanlar hasta talebini etkin biçimde yönetmekten kaynaklanan zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, ödeme yapanlar hastaları maliyet etkin hizmet sağlayıcılarına yönlendirmelidir. Bu ortamda başarıya ulaşan sağlık kuruluşları arz/talep dengesinin farkına varıp, üstün müşteri hizmeti sunabilmek için esnek ve etkin süreçlere sahip olanlar arasından çıkacaktır.

  PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

  Önde gelen sağlık hizmeti sağlayıcılarıve sağlık sektörü kuruluşları, kendilerini ilgilendiren konularda fikir almak ve sorunlarına çözüm bulmak için PwC'e danışmaktadırlar. PwC olarak olanaklarımızın ve tecrübemizin genişliği sayesinde kuruluşunuzun tüm stratejik hedeflerini destekleyen entegre çözümler sunabiliriz. Global sağlık sektörü uzmanlarımız, sağlık hizmetlerine ilişkin birikimimiz ile sektöre denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunarken her projede, rekabetçi ve değişen bir piyasada başarıya ulaşmanızı sağlayacak güçlü stratejiler sunan uluslararası çapta oluşmuş bilgi birikimimizden yararlanırlar.

  İletişim
  Serkan Tarmur
  Sağlık Sektörü Lideri
  Telefon: +90 212 376 5304
  Eposta