Varlık ve Servet Yönetimi

PwC, varlık yönetimi sektörüne küresel olarak entegre edilmiş güvence, vergi danışmanlığı, risk yönetimi, araştırma ve analiz hizmetleri sunmaktadır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Günümüzün global ekonomik koşulları, mevzuatın hızlı değişimi, finansal ürün çeşitliliğindeki büyüme ve gelişen risk olgusunun da etkisiyle sermaye piyasalarında rekabet önemli ölçüde artmıştır. Bu çerçevede, sermaye piyasası kurumları için yeni finansal ürünlerin ve servislerin geliştirilmesi, mevzuatın hızlı değişimi, artan raporlama ve mevzuata uygunluk ihtiyaçları geleceği şekillendirecek hususlardır.

Bu rekabet ortamında kazananlar ürünlerini çeşitlendirerek, müşteri odaklı hizmet sunabilen, aynı zamanda risklerini ve maliyetlerini iyi yönetip, mevzuata uygun hareket edebilenler olacaktır. Öte yandan, mevzuata titiz bir şekilde uyum gösterilmesi ve risk yönetiminin etkin bir şekilde uygulanması halinde, giderek büyüyen finansal piyasalarda önemli fırsatların da bulunduğu açıktır.

PwC global uzmanlık ağı ile, ürün çeşitlendirilmesi, risk ve maliyetlerin yönetimi, mevzuata uygunluk ve raporlama alanlarında sermaye piyasası kurumlarının karşılaştıkları güçlükleri fırsatlara dönüştürmek için çalışmaktadır.

Hizmet verdiğimiz kuruluşlar:

 • Yatırım bankaları
 • Özel bankacılık ve servet yönetimi şirketleri
 • Aileler
 • Aile ofisleri
 • Ülke Fonları ve Alternatif Yatırım Fonları
 • Yatırım fonları
 • Yatırım ortaklıkları
 • Portföy yönetim şirketleri

Daha fazlası için

Vergi Danışmanlığı

Gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketler için

 • Finansal ürün (türev ürünler, İslami finansal araçlar, leasing-faktoring işlemleri, borçlanma araçları, yatırım fonları ve ortaklıkları, yapılandırılmış ürünler vb.) ve hizmetlerin (krediler, sermaye piyasası aracılığı, yatırım danışmanlığı vb.) yapılandırılmasında vergi danışmanlığı; ve
 • Sınır ötesi finansal işlemlere yönelik vergi danışmanlığı sağlıyoruz.

Transfer Fiyatlandırması

Gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin olarak;

 • Transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
 • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
 • Fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
 • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
 • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi

konularında profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktayız.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

 

FATCA- CRS

FATCA dünyadaki diğer tüm finansal kuruluşlar ile birlikte Türkiye’deki finansal kuruluşlara da bu mevzuata uyumluluk noktasında çeşitli yükümlülükler getirmektedir. FATCA uyumlu olmak için finansal kuruluşlar temel olarak ABD menşeili hesaplarının tespitini yapmak, FATCA denetim ve onay prosedürlerine uyarak bu hesapları raporlamak amacıyla sistemlerini FATCA uyumlu hale getirmek, gerekli görülen hallerde stopaj yapmak için prosedürlerini oluşturmak durumundalardır.

Bu kapsamda sizlere aşağıdaki noktalarda yardımcı olmaktayız:

 • Şirketinizin (varsa FATCA kapsamına giren iştirakler ile birlikte) iş yapış şekli ve iş  modellerinin tespit edilmesi suretiyle mevcut durum analizinin yapılması,
 • Mevcut durum doğrultusunda uyum süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için FATCA modelinin oluşturulması ve uyum kılavuzlarının hazırlanması,
 • Tüm uyum süreci boyunca vergi danışmanlık hizmeti verilmesi ve,
 • Çalışan farkındalığının arttırılması, kurum içi karar mekanizmasının hızlandırılması ve teknik bilgi paylaşımı alanlarında eğitimler verilmesi.

 

Durum Tespiti

 • Birleşme ve devralma sürecinde hedef müşterinin kurumlar vergisi sorunları ve işlem vergileri üzerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, tüm vergi beyannamelerini inceleyerek geçmiş 5 yıllık döneme ilişkin örnekleme metoduyla vergilendirme ve güncel işlem vergileri sistemine ilişkin fikir veriyoruz.
 • Ayrıca, tanımlayıcı incelemeler ve durum tespiti hizmeti ile alıcı ve satıcı taraflar için aracılık hizmeti sağlıyor; inceleme hizmetimiz süresince önemli konuları ve riskleri belirleyerek değer yaratıyoruz.

 

Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz:

 • Ticari Bankalar, Yatırım Bankaları ve Saklama Bankaları
 • Yatırım Kuruluşları
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri
 • Finansal işlemlere (hedging, nakit havuzu, kredi, tahvil ihracı vb.) ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı duyan tüm işletmeler

İletişim

Umurcan Gago
Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6098
Eposta

Bizi takip edin