Varlık ve servet yönetimi

PwC, varlık yönetimi sektörüne küresel olarak entegre edilmiş güvence, vergi danışmanlığı, risk yönetimi, araştırma ve analiz hizmetleri sunmaktadır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen varlık ve servet yönetimi sektöründe regülasyon, uyum, risk yönetimi, raporlama ve vergileme giderek daha sıkı kurallara bağlanıyor ve daha karmaşık hale geliyor. Yatırımcılar daha kolay erişilebilir çözümler, daha güvenilir hizmet sağlayıcılar ve daha şeffaf yatırım ürünleri tercih ediyorlar. Yatırımcıların alternatif varlık sınıflarına ve yatırım araçlarına, portföylerinin profesyonel olarak yönetilmesine, riskin dağıtılması esasına dayanan kolektif yatırım araçlarına ihtiyaç ve ilgisi artıyor.

Öte yandan güçlü bir rekabetin yaşandığı bir ortamda kazanan yöneticilerin çözüm, ürün ve hizmetlerini çeşitlendirerek, müşteri odaklı hizmet sunabilen, aynı zamanda yatırımcıların risklerini ve maliyetlerini iyi yönetip, mevzuata uygun hareket edebilenler olacağı tahmin ediliyor.

PwC olarak küresel uzmanlık ağımız ile vergi planlamasından, çeşitli yatırım yapılarının ve fonlarının kurulmasına, süreçlerin ve raporlama altyapısının oluşturulmasından, FATCA, CRS uyumunun sağlanmasına, yönetişim ve BT altyapısının seçilmesi ve iyileştirilmesine destek olunmasından, denetim ve strateji oluşumuna kadar tüm boyutlarda müşterilerimizin geleceğine destek veriyoruz.

Hizmet verdiğimiz kişiler:
 • Bireysel yatırımcılar
 • Portföy yönetim şirketleri
 • Yatırım danışmanları
 • Özel bankacılık ve servet yönetimi şirketleri
 • Ülke fonları
 • Girişim sermayesi fonları ve ortaklıkları
 • Gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıkları
 • Menkul kıymet yatırım fonları ve ortaklıkları
 • Aile ofisleri
 • Emeklilik fonları

“Assets under Management (AuM)” hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. 2025 yılına kadar AuM’nin yaklaşık iki katına çıkarak, 2016 yılındaki 84.9 trilyon dolar düzeyinden 145.4 trilyon dolar düzeyine ulaşması bekleniyor.

Varlık ve servet yönetimi sektöründeki devrim

Hizmetlerimiz

Vergi Danışmanlığı

Gerek finans gerekse diğer sektörde faaliyet gösteren şirketlere

 • Finansal ürün (türev ürünler, İslami finansal araçlar, leasing-faktoring işlemleri, borçlanma araçları, yatırım fonları ve ortaklıkları, yapılandırılmış ürünler vb.) ve hizmetlerin (krediler, sermaye piyasası aracılığı, yatırım danışmanlığı vb.) yapılandırılmasında vergi danışmanlığı;
 • Sınır ötesi finansal işlemlere yönelik vergi danışmanlığı sağlıyoruz.

Daha fazlası

Daha fazlası

Transfer Fiyatlandırması

Gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin olarak;

 • Transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
 • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
 • Fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
 • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
 • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi

konularında profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktayız.

Daha fazlası

Daha fazlası

Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

Daha fazlası

Daha fazlası

FATCA- CRS

FATCA dünyadaki diğer tüm finansal kuruluşlar ile birlikte Türkiye’deki finansal kuruluşlara da bu mevzuata uyumluluk noktasında çeşitli yükümlülükler getirmektedir. FATCA uyumlu olmak için finansal kuruluşlar temel olarak ABD menşeili hesaplarının tespitini yapmak, FATCA denetim ve onay prosedürlerine uyarak bu hesapları raporlamak amacıyla sistemlerini FATCA uyumlu hale getirmek, gerekli görülen hallerde stopaj yapmak için prosedürlerini oluşturmak durumundalardır.

Bu kapsamda sizlere aşağıdaki noktalarda yardımcı olmaktayız:

 • Şirketinizin (varsa FATCA kapsamına giren iştirakler ile birlikte) iş yapış şekli ve iş  modellerinin tespit edilmesi suretiyle mevcut durum analizinin yapılması,
 • Mevcut durum doğrultusunda uyum süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için FATCA modelinin oluşturulması ve uyum kılavuzlarının hazırlanması,
 • Tüm uyum süreci boyunca vergi danışmanlık hizmeti verilmesi ve,
 • Çalışan farkındalığının arttırılması, kurum içi karar mekanizmasının hızlandırılması ve teknik bilgi paylaşımı alanlarında eğitimler verilmesi.

Daha fazlası

Durum Tespiti

 • Birleşme ve devralma sürecinde hedef müşterinin kurumlar vergisi sorunları ve işlem vergileri üzerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, tüm vergi beyannamelerini inceleyerek geçmiş 5 yıllık döneme ilişkin örnekleme metoduyla vergilendirme ve güncel işlem vergileri sistemine ilişkin fikir veriyoruz.
 • Ayrıca, tanımlayıcı incelemeler ve durum tespiti hizmeti ile alıcı ve satıcı taraflar için aracılık hizmeti sağlıyor; inceleme hizmetimiz süresince önemli konuları ve riskleri belirleyerek değer yaratıyoruz.

Daha fazlası

Yatırım Kazançlarında Vergileme 2020 Podcast Serisi

Yatırım Kazançlarında Vergileme 2020

Podcast Serisi


{{filterContent.facetedTitle}}


İletişim

Talar Gül

Talar Gül

Finansal Hizmetler Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Umurcan Gago

Umurcan Gago

Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin