İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri

Günümüzde riski öngörebilmek kolay değil

Belirsizliklerin bir adım önünde olmak gelecekte ortaya çıkması muhtemel zorlukları ön görebilmeyi, bizi nelerin beklediğini bilmeyi ve riski stratejik açıdan ele almayı gerektirir.

Nasıl yardım edebiliriz?

Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor. Şirket yönetimlerinin de iç denetimden beklediği katma değer giderek artmasıyla bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. PwC olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.

İç denetim

Hizmetlerimiz

İç Denetim Birimi Kurulumu

İhtiyacınız

Şirketiniz kısa sürede çok hızlı büyüdü ve süreçlerinizdeki kontroller ikinci plana bırakıldıysa veya artan bir şekilde farklı alanlara girmeye veya yeni coğrafyalarda iş yapmaya başladıysanız, işle üzerindeki kontrolü sağlamak giderek zorlaşıyor demektir.
Bu hızlı büyümeyi sürdürülebilir bir hale getirmek için iş süreçlerinin sizin istediğiniz gibi yürüdüğünden emin olmanız gerekir.
Aynı şekilde birden fazla ve özellikle merkezden uzak lokasyonlarda faaliyet gösteriyorsanız, bu noktalarda işlerin belirlenen standartlarda yürüdüğü konusunda şüpheleriniz olmamasını istiyor olabilirsiniz.
Bu durumda faaliyetleriniz konusunda gözünüz kulağınız olacak ve mevcut durumda işlerin nasıl yürüdüğü konusunda size güvence verecek ve bilgi birikimi ile size gerekli zamanlarda danışmanlık yapabilecek ve şirketinizi çok iyi bilen bir ekibe – iç denetime ihtiyacınız olabilir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

İç denetim alanında tecrübeli, CIA, CCSA gibi iç denetim mesleki sertifikalarına sahip PwC iç denetim uzmanları ile iç denetim biriminizi kurduğunuzda size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Paydaşların beklentileri doğrultusunda, iç biriminin organizasyonel yapıdaki yerinin belirlenmesi,
 • Denetim komitesinin oluşturulması ve iç denetim biriminin üst yönetim ile raporlama ilişkisinin kurulması,
 • İç denetim metodolojisinin ve kullanılacak standart dokümanların (çalışma kağıtları, rapor, vb hazırlanması,
 • İç denetim ekibine alım yapılacaksa işe alınacak kişilerin seçiminde destek olunması,
 • İç denetim risk değerlendirmesi ve denetim planının oluşturulması,
 • Hem şirket yönetimi hem de iç denetim ekibine eğitimlerin verilmesi,
 • Pilot denetimlerin gerçekleştirilmesi ile ekibe iş başında eğitimin verilmesi,
 • Uzun vadeli ilişki sayesinde sonraki dönemlerde ihtiyacınız olduğunda, şirketinizi bilen danışmanlarınızın olması,
 • İhtiyacınız olduğunda, şirketinizi bilen danışmanlarınızın olması.

İç Denetim Faaliyeti için Dış Kaynak Kullanımı

İhtiyacınız

Şirketinizde iç denetim biriminin bulunmaması, operasyonlarınız üzerindeki kontrolden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor.
Mevcut denetim sürecinizde artan maliyet baskısını hissediyor, bu maliyetlerin yeterli katma değeri sağlaması noktasında yeterli spesifik uzmanlıklara sahip olmadığını düşünüyor olabilirsiniz.
Eğer uzmanlara, küresel iç denetim kaynaklarına ve uygulamalarına, güncel teknolojiye ulaşmakta sıkıntı yaşıyorsanız dış kaynak kullanımını şirkete değer katan bir alternatif olarak düşünebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

İç denetim sürecinin tamamen devredilmesi ve uzmanlarımızın tüm iş süreçlerinizde sizler için çalışması ile;

 • Artan değer
 • Azalan maliyet
 • Uzmanlara erişim
 • Küresel iç denetim kaynaklarına erişim
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurumsal risk raporlama yapısının değerlendirilmesi,
 • En güncel teknolojiye erişim
 • Şirket kaynaklarının daha stratejik alanlara yönlendirilmesi
 • gibi konuları kolayca sağlayabilirsiniz.


  Amacımız iç denetimin tüm aşamalarında - denetim planlamasından denetimin yürütülmesine, raporlamadan takibe kadar - geniş deneyimimizi ve sektörel uzmanlıklarımızı sizlere değer olarak sunmaktadır.
  Sizlerin, tüm denetim faaliyetlerinizi yürüterek birinci sınıf iç denetim kaynaklarının ve yetkinliklerinin elinizin altında bulunmasını garanti altına almaktayız.

İç Denetim Faaliyeti için Eş Kaynak Kullanımı

İhtiyacınız

Şirket içerisinde bir iç denetim ekibiniz mevcut ancak ekip üyelerinizde belirli uzmanlıklar bulunmuyor veya ekibinizin büyüklüğü denetimlerinizi zamanında gerçekleştirmenize fırsat vermiyor olmayabilir.
Günümüz iş dünyasında, bilgi teknolojileri ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) programları giderek daha karmaşık bir hal almakta ve bilgi sistemleri ile üretilen bilgiler daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
İç denetim sürecinde güvence alınmasına ilişkin özellikle veri analizi, bilgi teknolojileri ve ERP sistemleri gibi özellikli alanlar, daha fazla bilgi, beceri ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu yetkinliklerin mevcut ekibinizde olmadığı ya da eksik olduğu durumlarda fayda ve maliyeti değerlendirerek ekip içerisinde bu kişilerin bulunmasını tercih etmediğiniz durumlarda, eş kaynak kullanımını bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Kurumsal risk yönetimi çerçevesi oluşturulması çalışmalarında ana amacımız sürdürülebilir bir kurumsal risk yönetimi yaklaşımı sağlanmasında şirketinize gereken bilgi, kabiliyet ve yetenek birikimini kazandırmaktır.

Bilgi teknolojileri, ERP sistemleri ve diğer uzmanlık gerektiren alanlarda, sertifikalar (CIA, CISA, CGAP, CCSA vb.) ile ispatlanmış yetkinliklere ve profesyonel kaynak ağına erişimi bulunan bir iç denetim kadrosu ile PwC’den eş kaynak kullanımı konusunda destek alabilirsiniz.
PwC uzmanları eş kaynak kullanımı metodu ile; denetim planlaması, risk değerlendirmesi ve uygulamasının tüm aşamalarında destek sağlamak amacıyla doğrudan şirketinizin iç denetim ekibiyle birlikte çalışır.
Amacımız ortak bir çatı altında uzmanlığımızı, sizlerin denetim ekipleri ile birlikte çalışarak sizlere aktarabilmektir. Yetkinlik ve uzmanlığımızın aktarılması ile, sizler iş süreçlerinizden güvence alabilecek, iç denetim ekibiniz ise iş başı eğitim, dolayısıyla yetkinlik artışı imkanı bulacaktır.

Mevcut İç Denetim Biriminin Etkinliğinin Artırılması

İhtiyacınız

İç denetim biriminizin stratejik hedeflerinden biri, orta vadede iç denetim faaliyetlerinizin Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygun olarak yapıldığının teyidini almak olabilir. Bu hedefe giden yolun ilk adımı olarak, iç denetim biriminizin istediğiniz kalitede ve iyi uygulamalara göre faaliyet göstermesi için eksikleri tamamlamaya başlamanız gerekir.
Mevcut iç denetim biriminizin etkinliğinin değerlendirilmesi kapsamında yapılacak bir ön kalite güvence incelemesi ile, şirket yönetimine sunulacak “Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygundur” görüşünün bağımsız ve yetkin bir taraftan alınması için en önemli adımı atmış olacaksınız.
Böylece iç denetim fonksiyonunuzun iyileştirmeye açık noktalarını belirleyerek bu hususları iyi uygulamalar çerçevesinde çözümleyebilir ve organizasyonunuza yönelik profesyonel sorumluluğunuzu en iyi şekilde yerine getirebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Birçok sektör ve ölçekte faaliyet gösteren organizasyonlarda iç denetim kalite güvence çalışmaları gerçekleştirmiş uzmanlarımız, iç denetim fonksiyonunuzun;

 • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • Şirket yönetiminin beklentileri
 • Küresel iyi uygulamalar
 • çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik ön kalite güvence incelemesi çalışmalarında sizlere profesyonel hizmet sağlayacaktır.
  İç denetim fonksiyonunuzun bağımsız kalite güvencesi neticesinde ”Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygundur” görüşünü alması için iyileştirilmesi gereken alanlar ile birlikte güçlü yanlarınızı da kapsayan bir yol haritası hazırlanacaktır.
  PwC olarak, siz bu yol haritası üzerinde ilerlerken ihtiyacınız olan noktalarda size destek olacak ve sonuca ulaşmanızda yol arkadaşınız olacağız.

İç Denetim Kalite Güvence Dış Değerlendirmesi (QAR)

İhtiyacınız

İç denetim biriminizin gerçekten “işi hakkıyla ve kuralına göre” yaptığından emin olmak istemez misiniz? Günümüzde artık pek çok şirket, iç denetim fonksiyonunun paydaşlarına verdiği güvencenin kalitesini beyan etmek, özellikle çok ortaklı şirketlerdeki tüm paydaşlara yapılan iç denetim işinin kaliteli olduğunu göstermek ve daha da önemlisi şirketinizin değerini ve dışarıdan algısını arttırmak için iç denetim biriminin faaliyetleri konusunda bağımsız bir teyit alma ihtiyacını duyuyor.
Standartlar’a göre her 5 senede bir bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken iç denetim kalite güvence dış değerlendirmesinin öncelikli amacı, iç denetim fonksiyonun Standartlar’a uygunluğunun değerlendirilmesidir. Buna ek olarak profesyonel bir dış değerlendirme ile Denetim Komiteleri ve üst yönetim gibi denetim paydaşları organizasyonun kurumsal yönetim olgunluğunun geliştirilmesine yönelik birçok fırsatı değerlendirme imkanı bulacaklardır. Bu sayede iç denetim faaliyetlerinize ilişkin pek çok kafanızdaki soru cevabını bulacaktır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Birçok sektör ve ölçekte faaliyet gösteren organizasyonlarda iç denetim kalite güvence değerlendirmeleri gerçekleştirmiş uzmanlarımız, küresel PwC ve diğer iç denetim kıyaslama veri tabanlarıyla yapılan iş birliğimiz sayesinde iç denetim fonksiyonunuzun dünyada, Türkiye’de ve sektörünüzdeki diğer denetim fonksiyonlarına göre nerede olduğuna ilişkin objektif ve sistematik değerlendirmeler yapacaktır. Buna ek olarak şirket yönetiminin beklentileri ve Standartlar’a göre faaliyetlerinizin ne durumda olduğunu değerlendirecek ve sonunda size iç denetim faaliyetinize ilişkin uluslararası geçerliliği olan bir görüş bildirecektir. Bu kapsamda incelenecek alanlardan bazıları şöyledir:

 • İç denetim fonksiyonunun organizasyon içerisinde etkin şekilde konumlandırılması,
 • İç denetim kaynaklarınının ihtiyaçları karşılayacak yetkinlik ve yeterliği,

İç Denetim Kalite Güvence İç Değerlendirmesi Programının Tasarımı

İhtiyacınız

Uluslar arası İç Denetim Standartları’na (“Standartlar”) göre mevcut iç denetim faaliyetiniz için en az 5 senede bir bağımsız kalite güvence dış değerlendirme yaptırıyorsunuz. Peki bu 5 senelik dönemde değişen beklentiler ve uygulamalara göre iç denetimizin ne durumda olduğunu nasıl takip ediyorsunuz? İyi uygulamalara göre faaliyet gösteren gelişmiş iç denetim birimleri, faaliyetlerinin;

 • İç denetim standartlarına ve etik kurallara uygunluğu ,
 • Yönetmelik, amaç, hedef ve politika prosedürlerinin yeterliliği,Denetim Komitesi yapısının oluşturulması,
 • Şirketin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine sağladığı katkı,
 • Şirketin faaliyetlerine ne ölçüde değer kattığı gibi
 • değerlendirilmeleri en az yılda bir kez olmak üzere içsel olarak değerlendirmeli ve üst yönetime iç kalite güvence değerlendirmesi programı çalışmalarını ve sonuçlarını rapor etmelidir.
  Sizin şirketinizin de iç denetim faaliyeti bu olgunluğa sahip olmak için kalite güvence iç değerlendirmelerini gerçekleştirerek kaliteyi standart bir hale getirebilir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Sektörünüzde deneyimli ve Standartlar konusunda uzman PwC iç denetim ekibi ile iç denetim kalite güvence iç değerlendirme yapısının kurulumu ile iç denetim fonksiyonunuzun;

 • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • Şirket yönetiminin beklentileri
 • Küresel iyi uygulamalara
 • kıyasla değerlendirilmesini sağlayabilir ve bu yapının dönemsel olarak yürümesi için mekanizmayı kurabilirsiniz. Bu mekanizma için gerekli olan

 • Kalite güvence iç değerlendirme metodolojisinin oluşturulması
 • Kullanılacak şablon dokümanların paylaşımı
 • İç değerlendirme ve dış değerlendirme ilişkisinin kurulması
 • İç değerlendirme sonuçlarının paylaşılması
 • gibi adımlar oluşturulacaktır. Dönemsel çalışmalar neticesinde belirlenecek aksiyonların hayata geçirilmesi ve iç denetim fonksiyonunun olgunluğunun ve etkinliğinin geliştirilmesi aşamasında uzmanlarımız her zaman sizlere destek olacaktır.

Kalite Denetimleri

İhtiyacınız

Şirketiniz geniş bir coğrafyaya yayılmış ve farklı lokasyonlarda operasyonları, şubeleri, mağazaları, vb. olabilir. Belirlemiş olduğunuz hizmet kalitesinin şirketin genelinde uygulandığını bilmeden, müşteri memnuniyetinizin her yerde istediğiniz seviyede olacağından emin olamazsanız.
Ana merkezinizden uzak faaliyet birimlerinizin gözetimini istediğiniz sıklıkta ve kapsamda gerçekleştiremediğinizi düşünüyorsanız, müşterilerinize standart bir şekilde katma değer ve standart bir hizmet anlayışı sunabildiğinizden emin değilseniz, prosedürlerinizin en uzak biriminizde uygulanıp uygulanmadığını değerlendiremiyorsanız, kalite denetimlerine ihtiyacınız var demektir. ve etkinliğinin geliştirilmesi aşamasında uzmanlarımız her zaman sizlere destek olacaktır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Amacımız merkezi yönetim çerçevesinde sıklıkla gözetimini yapamadığınızı düşündüğünüz alanları, dünyada ve Türkiye’deki geniş kadromuzla sizler adına değerlendirip, sonuçlarını ve sonuçlara dair yorumlarımızı sizlere sunabilmektedir.
Kalite denetimlerinizin PwC ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi ile sizler için:

 • Şubelerinizi, bayi ağınızı mağazalarınızı, otellerinizi, vb. yapılarınızı gizli müşteriler olarak değerlendirip hizmet kalitenizi ve hizmet kalitenizin standart uygulanıp uygulanmadığını,
 • Kullanılacak şablon dokümanların paylaşımı
 • Farklı lokasyonlardaki faaliyetlerinizi inceleyerek, merkezi politika ve prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığını,
 • Tüm faaliyetlerinizi inceleyerek, sizin belirlediğiniz kriterler doğrultusunda etkin ve verimli yönetilip yönetilmediğini, yatırım geri dönüş oranınızı yakalamak adına bütçelediğiniz müşteri sayılarına/ciroya, vb. ulaşıp ulaşamadığınızı değerlendirebiliriz.

İç Denetim Kaynak ve Egitim Planlaması

İhtiyacınız

Şirketinizin operasyonları giderek büyüyor ancak siz mevcut iç denetim ekibinizin büyüklüğünün bu büyümeye yetişemeyeceğini hissediyor olabilirsiniz. Bu durumda büyümeyle paralel olarak iç denetimizin Uluslararası İç Denetim Standartları’nda (“Standartlar”) da belirtildiği gibi yeterli büyüklüğe ve yetkinliğe sahip olması ve bunu ilerleyen dönemlerde de sürdürebilmesi için bir planlama yapmanız gerekiyor demektir.
İlerleyen dönemlerde maliyetlerinizi optimum seviyede tutarak iç denetim ekibinizin kaç kişiden oluşması gerekeceğini ve bu ekibin hangi alanlarda uzmanlığının olması gerektiğini belirleme ihtiyacınız olacaktır.
Aynı şekilde mevcut iç denetim ekibinizin gelecek dönemlerde hangi mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini alması gerektiğine karar veremiyor ve bunun için bir yol haritası belirlemek istiyorsanız, PwC uzmanları ile birlikte çalışarak hem Standartlar’a uyumlu hem de sizin yapınıza ve ekibinize en uygun kaynak ve eğitim planlaması konusunda destek alabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC’nin iç denetim alanında farklı sektörlerde pek çok tecrübeye sahip, iç denetim eğitimleri verme konusunda çok tecrübeli, Standartlar konusunda uzman ve mesleki pek çok sertifika (CIA, CISA, CGAP, CCSA vb.) ile ispatlanmış yetkinliklere sahip iç denetim uzmanları ile şirketinizin iç denetim kaynak ve eğitim planlaması konusunda size yardımcı olabiliriz. Bu kapsamda size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Şirketinizin yapısına ve benzer şirketlerdeki iyi uygulamalara göre en uygun iç denetim ekip büyüklüğünün kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmesi,
 • Kaynak planlamasının en optimum seviyede tutulması için dış-eş kaynak kullanma veya işe alım konusunda tavsiyeler verilmesi,
 • Yönetiminizin iç denetimden beklentileri ve iyi uygulamalara uyumlu olarak iç denetim ekibinizin farklı seviyelerdeki elemanlarının alması gereken mesleki (bilgi teknolojileri denetimi, vb.) ve kişisel gelişim eğitimlerinin (etkin iletişim becerileri, vb.) belirlenmesi
 • Mesleki gelişim adımlarının iç denetim ekibinizin kariyer planlaması ile bağlantısının kurulması.

İç Denetim Araç Seçim Desteği

İhtiyacınız

Teknolojinin giderek her alanda hayatımıza girmesiyle özellikle iç denetim sürecinin standartlaşması ve daha büyük verilerin analiz edilmesi ile daha doğru sonuçlara ulaşılması için çeşitli iç denetim otomasyonlarının kullanımı da yaygınlaşmaya başladı.
Mevcut iç denetim biriminizin yaptığı denetimlerin sayısı, ekibinizin büyüklüğü giderek artıyor ve denetim dosyalarınızın saklanması ve takibi artık zor bir hale geliyorsa, bir iç denetim otomasyonu işinizi kolaylaştırabilir. Aynı şekilde tüm denetimlerinizde planlamadan raporlamaya kadar standart adımları uyguladığınızdan emin olmak için bu tip otomasyonların kullanımı iyi uygulamalarda da karşımıza çıkıyor.
Bunun dışında denetim testlerinizde örneklem yönteminden ziyade büyük verileri analiz etmeniz gerekiyorsa bu konuda bilgisayar destekli denetim tekniklerine (BDDT) ihtiyacınız var demektir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Amacımız denetim sürecinde elde ettiğiniz verileri katma değerli sonuçlara çevirebilecek iç denetim teknolojisini denetim sürecinize entegre etmektir. Yarattığınız katma değerli sonuçları çalışma kağıtları standartlarına uygun biçimde saklayabilmenizi sağlayacak teknoloji ile sizleri tanıştırmak ve sizleri o teknolojiden en fazla faydayı ve verimi sağlayabilecek noktaya getirebilmektir.
Teknolojiyi günlük denetim faaliyetlerimizde içinde kullanmış olmamızın sağladığı bilgi birikimi ile PwC olarak size şu konularda fayda sağlayabiliriz:

 • PwC’nin iş ortağı Teammate başta olmak üzere tüm iç denetim döngünüzü boyunca kullanabileceğiniz diğer iç denetim otomasyon araçları ile sizi bir araya getirmek,
 • Büyük verilerin analizi için kullanabileceğiniz BDDT araçları ile sizi tanıştırmak, sizi bir araya getirmek,
 • Sizin adınıza bu araçlar arasında ön değerlendirme yapmak ve sizinle birlikte seçim sürecinize destek olmak.

Süreç ve Kontrollerin Değerlendirilmesi

İhtiyacınız

Şirketinizde gerçekleştirilen iç veya dış denetimler sırasında, finansal /operasyonel veya yasal risklerinizi ortadan kaldıracak kontrollerin yeterli olgunlukta olmadığı görüşü oluşuyor ise, kontrollerinizi yeniden yapılandırmaya, daha da önemlisi işleyişini devam ettirmek için sağlam bir iç kontrol ortamı oluşturmaya ihtiyacınız var demektir.
Süreçleriniz içinde yer alan kontroller kişilere bağımlı olarak çalışıyor veya birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketinizin iç kontrol yapısı farklılık gösteriyor ise kontrollerinizin standardizasyonunun ve izlenebilirliğinin sağlanmasında uzman bir ekipten destek almayı düşünebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC uzmanları ile birlikte süreçlerinizdeki kontrolleri değerlendirdiğinizde size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Süreçlerinizin anlaşılması ve hem sizin sektörünüze özel hem de sürece spesifik genel risklerden yola çıkarak sizin iş süreçlerinize spesifik risklerinizin belirlenmesi,
 • Şirket yönetiminin beklentileri,
 • Risk odaklı bir bakış açısı ile teknik bilgi ve tecrübe gerektiren süreçlerinizin iyi uygulamalara göre kıyaslanması sonrasında kontrol eksikliklerinin belirlenmesi (tasarım açısından değerlendirme),
 • Süreçler içerisinde mevcut olan kontrollerin etkinliğinin güncel test metodları aracılığı ile değerlendirilmesi (çalışırlık açısından değerlendirme),
 • Kontrol açıklıklarının raporlanması, pratik ve uygulanabilir kontrol iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi,
 • Süreçleriniz için sektörel ve sürece özel riskleri içeren risk kataloğu oluşturma ve en iyi kontrollere yönelik örneklerin sağlanması.

Süreç ve Kontrollerin Dokümantasyonu

İhtiyacınız

Kritik süreçleriniz ve bu süreçler içerisindeki akışlar, politikalar ve prosedürler, rollere göre görev tanımları resmi olarak belgelenmemiş ise, kritik pozisyonlardaki çalışanlarınızın işten ayrılması veya transferinin gerçekleşmesi durumunda süreçlerinizin devamlılığının getirilememesi riski ile karşı karşıyasınız demektir.
Süreçlerde işlettiğiniz kontrollerinizin ve süreçlerdeki ekibinizin rollerinin tanımlanmasında yazılı olmayan yöntemler uygulamakta iseniz, hangi alanlarda ne gibi kontrol eksiklikleri olduğu bilgisine ulaşmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz.
İş süreçlerinizin çalışanlarınıza bağımlı olmayacak şekilde sürekliliğini temin etmek ve süreçler içerisindeki kontrolleri resmi olarak tanımlamak için sektörel uzmanlığa sahip kişiler tarafından dokümantasyonlarının yapılmasını düşünebilirsiniz..

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Süreçlerinizin PwC uzmanları tarafından dokümante edilmesi kapsamında aşağıdakilerden faydalanabilirsiniz:

 • Süreç akış şemaları - Kompleks iş süreçlerinizin akış şemalarının, süreci etkileyen birimler ve bu birimlerin aralarındaki etkileşimlerin dikkate alınarak süreç akış şeması şeklinde hazırlanması,
 • Politika ve prosedürler - Kritik iş süreçleriniz için kontrollerin de belirtildiği gerekli politika ve prosedürlerin yazılması,
 • Risk Kontrol Matrisleri - İş süreçlerinizdeki kontrollerin sektörünüzdeki ilgili risklerle ilişkilendirildiği Risk Kontrol Matrislerinin oluşturulması,
 • Görev tanımları –Süreçlerdeki görev dağılımlarını ve operasyonel akıştaki rolleri anlatan ve kontrolleri de belirten görev tanımlarının hazırlanması.

Süreç Bazında Risk ve Kontrol İçeriği Sağlama

İhtiyacınız

Şirketinizde yeni kurulmuş olan iç denetim biriminiz, iş süreçlerinizin denetimlerin hangi çerçeveye göre yapılması gerektiğini bilmiyor olabilir.
Aynı şekilde her süreç için hem sürece hem de sektöre özel ne gibi risklerin olabileceğini ve bu risklere karşı ne gibi kontroller olabileceği konusunda bilgilerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz.
Mevcut risklerinizin dışında olabilecek sektörel riskleri ve bu risklerin etkilerini azaltabilecek kontrol iyi uygulamalarını bulamıyorsanız, PwC uzmanlarının yardımıyla denetimlerde kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası olarak olası risk ve kontrollere yönelik bir içeriğe sahip olabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC iç denetim uzmanları sizler ile birlikte çalışarak, hedeflerinizi, risklerinizi, kontrollerinizi, örneklem sayılarını ve test metodlarınızı en iyi şekilde harmanlayacak bir biçimde sizlere içerik oluşturma imkanı sağlar.
Amacımız sizlerle birlikte çalışma kağıtlarınızı oluştururken hem size olası risk ve kontrol noktalarını sunabilmek, hem de bunları aktardığınız denetim çalışma kağıtlarını (Risk Kontrol Matrislerini) en nizami şekilde oluşturabilmenize yardımcı olabilmektir. Sektörünüze yönelik riskleri sizler için değerlendirerek, bu riskleri ve bu risklere karşılık gelebilecek en iyi kontrol örneklerini sizlere sunmaktayız. Bu kapsamda size sunabileceğimiz hizmetlerimiz:

 • Risk Kontrol Matrisi hazırlama,
 • Sektörel risk örnekleri sağlama,
 • En iyi kontrollere yönelik örnekleri sağlama,
 • İç denetim faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini arttıran çalışma kağıdı şablonlarının geliştirilmesi,
 • Kendinizi kıyaslayabileceğiniz uygun ölçekte şirketlerin iyi uygulamalarının müşteri verilerinin gizliliği prensipleri çerçevesinde paylaşılması.

İç Kontrollerin Değerlendirilmesi İçin Kaynak Desteği

İhtiyacınız

Mevcut iç kontrol veya kontrol öz değerlendirme ekibiniz ile ihtiyacınız olan sürede ve istediğiniz kapsamda süreçlerinizdeki kontrolleri değerlendiremiyorsanız, ya iç kontrol/ kontrol öz değerlendirme ekibinizi genişletmeniz ya da konu uzmanlarıyla daha etkin değerlendirmeler yapmanız gerekiyor demektir.
Şirket içinde böyle bir biriminiz yok ama yine de süreçlerinizin tasarladığınız gibi ve güvenli şekilde yürütüldüğünden emin olmak istiyor olabilirsiniz. Ayrıca, Sarbanes-Oxley uygulamasına tabi olduğunuz için kontrollerinizi periyodik olarak değerlendirerek raporlama ihtiyacınız olabilir.
Her iki durumda da güncel riskler, iç kontrol ve süreç uygulamaları konusunda bilgi sahibi bir uzmanı, kısa ya da uzun süreli alarak ekibinizin bir parçası haline getirebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC uzmanlarını iç kontrol/kontrol öz değerlendirme ekibinize kattığınızda, ekibinizin üyesi olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • İç kontrollerin değerlendirilmesi,
 • Çalışmanızın,planlamadan raporlama aşamasına kadar gerçekleştirilmesi,
 • Kontrol öz değerlendirme çalıştaylarınızın yönetilmesi,
 • İç kontrollerinizin ve süreçlerinizin iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesine katkıda bulunulması,
 • Sarbanes-Oxley’e bağlı olarak yönetim testlerinizin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
 • İç kontrol değerlendirme çalışmaları esnasında sektörel tecrübemiz ve teknik uzmanlıklarımız ile güncel risk ve kontrollere ilişkin iyileştirme alanlarının belirlenmesi,
 • Uzun vadeli ilişki sayesinde sonraki dönemlerde kaynağa ihtiyacınız olduğunda, şirketinizi bilen danışmanlarınızın olması.

Sarbanes-Oxley Kontrol Değerlendirmesi Desteği

İhtiyacınız

Amerika Birleşik Devletleri’nde borsada işlem gören halka açık şirketlerden biri veya bu şirketlerin Türkiye’deki iştiraki olabilirsiniz. Bu durum, Sarbanes-Oxley yasası 302 ve 404 maddeleri çerçevesinde, şirketinizin finansal raporlama üzerindeki risklerinin belirlenmesini, belirlenen risklere ilişkin kontrollerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi ile yükümlü olduğunuz anlamına gelmektedir.
Dış denetçileriniz gelmeden önce Sarbanes-Oxley raporlama mevzuatlarına uyum sağlamanın maliyetini ve karmaşıklığını dışarıdan alacağınız dış kaynak çözümü ile azaltmayı düşünebilirsiniz.
Aynı şekilde ilgili yasal zorunluluğu, uzman bir ekipten alacağınız destek ile, şirketinizin iç kontrol ortamının iyi uygulamalara göre nerede pozisyonlandığını görmek için bir fırsata çevirebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC uzmanlarından SoX desteği aldığınızda,

 • Sarbanes-Oxley yasası denetimi öncesinde şirketlerin yasaya uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • İş süreçlerinin incelenmesi ve süreç şemalarının çizilmesi,
 • Finansal raporlamaya yönelik risklerin ve iç kontrollerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi,
 • Risk odaklı bir bakış açısı ile teknik bilgi ve tecrübe gerektiren süreçlerinizin iyi uygulamalara göre değerlendirilmesi sonrasında kontrol eksikliklerinin belirlenmesi,
 • Tasarım açısından değerlendirme,
 • Süreçler içerisinde mevcut olan kontrollerin etkinliğinin güncel test metodları aracılığı ile değerlendirilmesi (çalışırlık açısından değerlendirme),
 • Kontrol açıklıklarının raporlanması, pratik ve uygulanabilir kontrol iyileştirme önerilerinin getirilmesi.

Proje Risklerinin Denetimi

İhtiyacınız

Projelerinizin belirlenen adımları zamanında ve tam olarak takip ettiğinden emin misiniz?
Proje ve iş risklerinizi yönetmek için kontrollerin gerektiği gibi tasarlanmış ve etkin bir şekilde çalışmakta olduğuna yönelik güvence sağlamak için, şirketin kendi proje standartlarını geliştirmesi gerekir. Bunun yanında projenize göre PMI (Project Management Institute) gibi proje yönetim standartları baz alan bağımsız bir güvence hizmetine ihtiyaç vardır.
İç denetim fonksiyonlarınız ile eş güdümlü olarak çalışabilecek, finansal kaynakların yönetimi, mali tablolar, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları gibi temel proje süreçlerini proje yönetim standartları çerçevesinde değerlendirebilecek bir iç denetim kaynağı ile proje risklerinin erken teşhisi ve düzenleyici kontrol aktivitelerinin tasarlanması mümkün olabilecektir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC küresel proje yönetim tecrübesi ile şirketin projelerinin, belirlenen hedefler çerçevesinde değerlendirilmesi ve proje risklerine ilişkin güvence hizmetleri sunulmasında, proje yönetim danışmanlarımız iç denetim fonksiyonunuz ile eş güdüm halinde çalışabilmekte ya da şirketin proje güvence hizmetleri için dış kaynak desteği sağlayabilmektedir.
PMI ile şirketin politika ve prosedürleri baz alınarak yapılabilecek bağımsız denetim çalışmaları neticesinde sizlere, paydaşlarınıza ve denetim komitesine güvence hizmetleri sunulabilecektir.

Regülasyon Danışmanlığı/Denetimi

İhtiyacınız

Şirketinizde gerçekleştirilen iç veya dış denetimler sırasında, finansal /operasyonel veya yasal risklerinizi ortadan kaldıracak kontrollerin yeterli olgunlukta olmadığı görüşü oluşuyor ise, kontrollerinizi yeniden yapılandırmaya, daha da önemlisi işleyişini devam ettirmek için sağlam bir iç kontrol ortamı oluşturmaya ihtiyacınız var demektir.
Süreçleriniz içinde yer alan kontroller kişilere bağımlı olarak çalışıyor veya birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketinizin iç kontrol yapısı farklılık gösteriyor ise kontrollerinizin standardizasyonunun ve izlenebilirliğinin sağlanmasında uzman bir ekipten destek almayı düşünebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC uzmanları ile birlikte süreçlerinizdeki kontrolleri değerlendirdiğinizde size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Süreçlerinizin anlaşılması ve hem sizin sektörünüze özel hem de sürece spesifik genel risklerden yola çıkarak sizin iş süreçlerinize spesifik risklerinizin belirlenmesi,
 • Şirket yönetiminin beklentileri,
 • Risk odaklı bir bakış açısı ile teknik bilgi ve tecrübe gerektiren süreçlerinizin iyi uygulamalara göre kıyaslanması sonrasında kontrol eksikliklerinin belirlenmesi (tasarım açısından değerlendirme),
 • Süreçler içerisinde mevcut olan kontrollerin etkinliğinin güncel test metodları aracılığı ile değerlendirilmesi (çalışırlık açısından değerlendirme),
 • Kontrol açıklıklarının raporlanması, pratik ve uygulanabilir kontrol iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi,
 • Süreçleriniz için sektörel ve sürece özel riskleri içeren risk kataloğu oluşturma ve en iyi kontrollere yönelik örneklerin sağlanması.

Standart ve Prosedürlere Uyum Danışmanlığı/Denetimi

İhtiyacınız

Şirketinizin belirlemiş olduğu standartlar, politika ve prosedürler bazen tabi olduğunuz regülasyonlardan daha bağlayıcı olabilir. Şirketinizin yurtiçinde ve özellikle yurtdışında farklı lokasyonlarda faaliyetleri varsa sizin için her yerde aynı standartlara uyumu sağlamak, çok önemli bir konu haline dönüşmüştür.
İş süreçlerinizin kişi ve lokasyon bağımsız olarak sizin belirlemiş olduğunuz kriterlere göre yürütülmesini bekliyor ancak bundan emin olamıyorsanız, bu konuda mevcut durumunuzun anlaşılması ve/veya dönemsel olarak bu değerlendirmenin yapılması size fayda sağlayacaktır.
Ayrıca prosedürlere uyumun teyidi için, yapılan periyodik değerlendirmeleriniz varsa, bu ekibin çalışma şekli ve raporlama yapısının da sektörel iyi uygulamalara göre geliştirilmesine ihtiyacınız olabilir.
Her iki durumda da sektör uzmanlarından oluşan bir ekipten destek alarak mevcut durumunuzu değerlendirebilir veya yapınızı iyileştirerek şirketinize değer katabilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC uzmanları ile, politika ve prosedürlere uyumunuzun değerlendirmesi veya bu takibi yapan mevcut yapınızın iyileştirilmesi konusunda size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • İş süreçlerinizin politika ve prosedürlerinize uyum açısından değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması,
 • Politika ve prosedürlerinize göre uyumsuz olan veya uyumsuz olma riski barındıran alanlar için iyileştirme noktalarının belirlenmesi,
 • Politika ve prosedürlerinize uyumunuzun şirketinizin yapısı ve iyi uygulamalara göre daha etkin hale getirilmesi,
 • Politika ve prosedürlerinizin sektörel iyi uygulamalara göre iyileştirilecek alanların belirlenmesi,
 • Uzun vadeli ilişki sayesinde sonraki dönemlerde değerlendirmeye ihtiyacınız olduğunda, şirketinizi bilen danışmanlarınızın olması.

Kontrol Öz Değerlendirme Yapısının Tasarımı

İhtiyacınız

Operasyonlarınız sırasında uyguladığınız çalışanlarınız tarafından daha fazla sahiplenilmesine gerek duyuyor olabilirsiniz.
Operasyonlarda herhangi bir riskli alan oluştuğunda haberdar olmak ve işin içindeki kişilerle uygun çözümler geliştirmek istiyor olabilirsiniz.
Mevcut süreçlerinizin daha sık değerlendirilmesi ihtiyacını duyuyor ancak tüm süreçlerinizin her sene denetlenmesi için yeterli sayıda iç denetçiniz yoksa, süreçlerinizin en iyi bilen kişiler-şirket çalışanları tarafından değerlendirilmesini düşünebilirsiniz.
Ayrıca, mevcut kontrol öz değerlendirme anketlerinizin şirket içerisindeki koordinasyonunun sağlanması, anketlerin cevaplanması ve sonuçların paylaşılması için bir yapı kurmaya ihtiyacınız olabilir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC uzmanları tarafından kontrol öz değerlendirme yapısının kurulmasını tercih ettiğinizde size şu şekilde fayda sağlayabiliriz:

 • Kontrol öz değerlendirmesini şirket içerisinde koordine edecek, sonuçları hazırlayacak ve paylaşacak yapının organizasyonel olarak belirlenmesi,
 • Kontrol öz değerlendirmesinin organizasyonel yapısı, çalışma şekli ve raporlama yapısını tanımlayan metodolojinin oluşturulması,
 • Kontrollerin periyodik olarak öz değerlendirilmesi için anketlerin ve/veya test şablonlarının hazırlanması,
 • Kontrol öz değerlendirme atölye çalışmalarının yönetilmesi,
 • Kontrollerin öz değerlendirmesinin parçası olacak süreç çalışanları ve iç denetçilere eğitimlerin verilmesi.

Suistimal Risklerinin ve Kontrollerinin Değerlendirilmesi

İhtiyacınız

Şirketinizin faaliyet alanını da dikkate alarak, süreçlerinizdeki suistimal risklerini belirlemediniz ve ilgili risklere ilişkin kontrollere yönelik bir değerlendirme yapmadıysanız, şirketinizde bir suistimal meydana gelmeden kontrollerinizi değerlendirmeye ihtiyacınız var demektir.
Şirketinizde suitimal risklerinin ve kontrollerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda uzman çalışanlarınız bulunmuyorsa dışarıdan bir kaynaktan faydalanmayı düşünebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Konusunda tecrübeli PwC uzmanları size şu şekilde fayda sağlayabilir:

 • Süreçlerinizdeki suistimal risklerinin belirlenmesi,
 • İlgili risklere ilişkin şirketiniz tarafından tesis edilmiş kontrollerin belirlenmesi,
 • Tesis edilmiş kontrollerin etkinlik ve yeterlilik açısından değerlendirilmesi,
 • Süreçlerde tasarlanmamış kontrollerin belirlenmesi,
 • Tespit edilen kontrol eksikliklerine yönelik olarak aksiyon planlarının ve önerilerin oluşturulması.

Suistimal Odaklı Kontrollerin Denetimi

İhtiyacınız

Suistimal denetimi uzmanlık gerektiren ve hassas bir konudur. Konusunda uzman olmayan bir ekip tarafından söz konusu denetimlerin gerçekleştirilmemesi, şirketinizde huzursuz ve güvensiz bir ortam yaratılmasına neden olabilir.
Eğer şirketinizdeki mevcut iç denetiminizin içerisinde suistimal denetimi konusunda uzman bir ekibiniz yok ise, hem geçmiş dönemlere ilişkin işlemler hakkında güvence almak hem de gelecekte suistimal ile karşılaşmak istemiyorsanız, dışarıdan bir kaynaktan faydalanmayı düşünebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Konusunda tecrübeli PwC uzmanları size şu şekilde fayda sağlayabilir:

 • Yıllık iç denetim planınızın parçası olarak suistimal denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İç denetim planınızdaki süreçlerde suistimal riski bulunan alanlara odaklanılması,
 • Kontrollerin geniş PwC tecrübesi ile suistimal odaklı denetlenmesi,
 • Tespit edilen eksikliklere yönelik olarak aksiyon planlarının ve önerilerin oluşturulması.

Suistimal Önleme Danışmanlığı

İhtiyacınız

Suistimalleri önlemek sadece denetimle mümkün değildir. Şirket yönetiminiz ve iç denetim birimlerinin suistimal konusunda bilinçlendirilmesi ve etkin bir suistimal önleme çerçevesinin oluşturulması gerekmektedir.
Eğer şirketinizde suistimallerin önlenmesi, yaygın suistimal risk faktörleri ve risk göstergeleri konusunda yeterli tecrübe bulunmuyorsa, dışarıdan bir kaynaktan faydalanmayı düşünebilirsiniz.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Konusunda tecrübeli PwC uzmanları size şu şekilde fayda sağlayabilir:

 • Şirketinizdeki süreçlerin risk odaklı gözden geçirilmesi, kontrollerin belirlenmesi ve test edilmesi,
 • Varsa şirketinizde geçmiş dönemlerde oluşmuş suistimallere yönelik dokümanların (rapor, inceleme notları vb.) incelenmesi,
 • Şirketiniz iç ve dış denetçileri tarafından hazırlanan denetim raporlarının incelenmesi,
 • Tarafımızca gerçekleştirilen denetim çalışması ve doküman incelemeleri sonrasında, belirli alanlarda yoğunlaşmış risklere yönelik önlemlerin oluşturulması,
 • Şirketinize özgü, etkin bir suistimal önleme çerçevesinin oluşturulması,
 • Şirket iç denetim biriminize suistimal farkındalığına yönelik eğitim desteği sağlanması.


 

Sertifikasyon ve Danışmanlık Hizmetleri

İhtiyacınız

Hızla gelişen iş dünyasında rekabet avantajını sürdürebilmek, değişen müşteri taleplerine ayak uydurmak, süreçlerinin verimliliğini arttırabilmek veya mevzuat gerekliklerini (YYS, KVKK, KİK, EPDK, GİB, BTK vb.) yerine getirmek adına Şirket’ler iş yapış şekillerini gözden geçirmeli ve etkin çözüm yolları bulmaya çalışmalıdır. Bu kapsamda, şirketler uluslararası standartları ve en iyi uygulamaları operasyonlarına adapte ederek operasyonel ve finansal potansiyellerini ortaya çıkarabilirler.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

PwC Sertifikasyon ve Danışmanlık Hizmetleri; çerçevesinde, ISO projelerine diğer akreditasyon kurumlarından farklı olarak kurumsal risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol bakış açısı ile Şirket’lere katma değer sağlayan (operasyonel verimlilik, uyum vb. konularda) ve sürekli uygulayabilecekleri etkin bir sistem kurulumu ve işletimi sağlamaktır.

PwC Türkiye olarak ISO Yönetim Sistemleri kapsamında hizmet alanlarımız;

 • ISO 27001:2013 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22301:2013 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 9001:2015 - Kalite Yönetim Sistemleri
 • ISO 14001:2015 - Çevre Yönetim Sistemleri
 • ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 29100:2011 - Veri Mahremiyeti Standardı

İletişim

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Bizi takip edin