Bilgi Güvenliği Politikamız

PwC Türkiye, elinde bulundurduğu verilerin güvenliğine büyük önem vermektedir. PwC Türkiye, uluslararası kabul görmüş güvenlik standartlarına uymaktadır ve işletilen bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO/IEC 27001:2022 gerekliliklerine uyumluluğu bağımsız olarak onaylanmıştır. 

PwC Türkiye, verilerin korunması için politika ve prosedürler belirlemiştir  ve eğitimler uygulamaktadır. Elinde bulundurduğu verilerin güvenliğini sağlamak için aldığı önlemlerin uygunluğunu düzenli olarak gözden geçirmektedir.

PwC Türkiye Bilgi Güvenliği Politikası, bilgi varlıklarının iç ve dış tehditlere karşı korunmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdakiler amaçlanmaktadır:

  •  Veri sahibi haklarının korunması
  • Verinin gizliliğinin korunması
  • Verinin doğru, eksiksiz ve tam olmasının sağlanması
  • Verinin ihtiyaç duyulan her an erişilebilir olması
  • İlgili yasal, regülatif ve sözleşmesel yükümlülüklerin karşılanması
  • PwC markasının korunması
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanması
Bizi takip edin: