Riske bakış açımızı değiştiriyoruz

Risk sadece değişime cevap vermekle değil, riski nasıl ele aldığımızla da ilgili: Bakış açımızı değiştirmek, farklı unsurları dikkate almak, öngörmek, çevik olmak ve dayanıklılık kazanmak.

Başarılı olan şirketler ile hayatta kalmak için savaşanlar arasındaki farkı yaratan risk ve dayanıklılık konularındaki yetenekleri olabilir. 

Son yıllarda risklerin birbirleriyle bağlantısı ve hızı arttı. Artık, riskleri belirleyebilmek için farklı yaklaşımlar ve bunları ele alırken de tüm şirketin katılımı gerekiyor. Şirketler, risklere hazırlıklı olmak ve uyum sağlamak için daha proaktif davranarak dayanıklılıklarını artırabilirler. Doğru içgörüler ile karşınıza çıkacak her değişime karşı hazırlıklı olabilir ve etkisini hafifletebilirsiniz. Aksaklıklar her zaman olacaktır, ancak dayanıklılığı artırarak stratejik avantaj elde edecek; aksaklıklara sorunsuz, koordineli ve verimli bir şekilde müdahale edebileceksiniz.

Playback of this video is not currently available

2:24

global-risk-campaing-video1

Şirketinize özgü risk ortamına tüm yönleriyle bakış

Farklı bakış açılarına sahip uzmanları bir araya getirin

Şirketler giderek daha karmaşık hâle gelen bir risk ortamıyla karşı karşıya. Bu risk ortamı nedeniyle, şirket içinden veya dışından farklı yetkinliklere sahip uzmanlar, teknoloji işbirliği ortakları, üçüncü taraf veri sahipleri ve sektör uzmanları birlikte çalışarak, şirketlerine özgü risk ortamlarının tüm yönlerini açığa çıkarmalı. Peki, şirket ekosisteminiz, sorunları çözerken farklı bakış açılarından faydalanmanıza izin veriyor mu?

Veri madenciliğinden eyleme geçirilebilir öngörü edinin

Veri bilimi, riske dair anlamlı verileri belirlemek ve eyleme geçirilebilir, gerçek zamanlı risk öngörüsü oluşturmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Şemaları belirlemek, uyarı sinyallerini tespit etmek, ve risklerin etkilerini azaltmak için veriden ne şekilde yararlanabileceğinizi dikkate alıyor musunuz? 

Riskleri öngörüp özgüvenle hareket edin

Şirketin birçok alanında kullanılan teknoloji, tıpkı bir sensör gibi, gelecekteki faaliyetlere rehberlik etmek üzere gerçek zamanlı veriler sağlayabilir. Şirketiniz riskleri önceden öngörüp çeviklikle yanıt vermenize yardımcı olabilecek teknik ve araçlara sahip mi?

Riskleri güvenli ve verimli bir şekilde yönetin

Bütünleşik risk ve uyum sistemlerinin kullanılması daha yüksek güvenilirlik, verimlilik ve daha iyi karar alma olanağı sağlar. Şirketiniz, ihtiyaç duyduğunuz sonuçları sağlamak için güvenilir sistemlere sahip mi?


should ceos think different about risk

CEO’lar riske yönelik bakış açılarını değiştirmeli mi?

Risk yönetimi, değişime cevap vermekten ibaret değildir. Riski nasıl ele aldığımız, bakış açımızı değiştirmek, farklı unsurları dikkate almak ve çevik olmakla ilgilidir.

PwC Türkiye Risk Ekibi olarak sizin için ne yapabiliriz?

PwC uzmanlarından, teknoloji işbirliği ortaklarından ve üçüncü taraf veri sahiplerinden oluşan uzman ekiplerle müşterileri bir araya getiriyoruz. Hem iç hem dış kaynaklardan olmak üzere toplanan verileri anlamlandırmak, anlamlı risk sinyallerini tespit etmek ve eyleme geçirilebilir, gerçek zamanlı risk öngörüleri oluşturmak için sizlerle birlikte aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde, risklere karşı daha çevik ve dayanıklı olmanıza yardım ederken, tehditleri daha iyi öngörebilmenize ve fırsatlardan daha iyi yararlanmanıza olanak sağlıyor, güven inşa etmenize ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmenize destek oluyoruz.

Farklı yetkinlik ve uzmanlık alanlarına sahip çözüm üreten bir topluluk olarak, gerçek zamanlı sinyalleri tespit ediyor, şirketinize özgü risk ortamının tüm yönlerini ortaya koyuyoruz. Gelin riske dair bakış açımızı birlikte değiştirelim.

Playback of this video is not currently available

1:16

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Cem Aracı

Cem Aracı

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6840

Evren Sezer

Evren Sezer

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Devrim Alçın

Devrim Alçın

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6070

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302