Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri

Sayfayı şu dilde göster: English

  Çağın gereksinimlerine ayak uydurmak

  Şirketlerin yönetiminde etkin kararlar alınabilmesi için zamanında ve sağlıklı bilgiler içeren finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Şirket'in paydaşlarına doğru bilgiyi makul bir sürede sağlayabilmesi, yatırımcılarla ve üçüncü partilerle paylaştığı bilgilerin tutarlılığının ve güvenilirliğinin temini ve aynı zamanda yerel mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde bir aksaklıkla karşılaşılmaması şirketlerinin yönetimlerinin sorumluluğu ve önemli bir odağıdır.

  Türkiye ekonomisindeki istikrar ve büyüme, şirket satın almaları, halka açılmalar, bono ihraçlarındaki artış, şirketlerin yeni coğrafyalara açılması ve son dönemdeki mevzuat değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (“UFRS”) ve bu standartlara uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (“TFRS”) kullanma ihtiyacında olan şirketlerin sayısını önemli ölçüde arttırmış bulunmaktadır.

  Tutarlı ve güvenilir raporlamanın zamanlı olarak gerçekleştirilmesine yönelik her geçen gün artan zorluklar, bu konunun önemini de eşanlı olarak arttırmaktadır.

  PwC Türkiye Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri şirketlere finansal raporlama ve muhasebe alanında ihtiyaç duydukları teknik konularda geniş tecrübe ve uzmanlığa sahip ekibi ile danışmanlık vermektedir.

  İletişim
  Cihan Harman
  Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı
  Telefon: +90 212 326 6190
  Eposta