İleri Veri Analitiği ve Robotik Süreç Otomasyonu

Yıkıcı Teknolojilerle Yanınızdayız!

Veri ve veri kaynaklarınızı optimize edin. Daha hızlı ve daha doğru kararlar verin. Daha az eforla daha çok iş sonucuna ulaşın. Yeni gelir kaynakları yaratın. Mevcut veri kaynaklarınızdan farklı analitik katmanlarda değer yaratın.
 

Nasıl destek olabiliriz?

Daha hızlı ve doğru iş kararları alabilmek için verileri hem optimize etmek hem de kapsamlı bir şekilde içgörü sağlayacak seviyeye getirmemiz gerekir.

Veri varlıklarınız, şirketinizin gercek degerini kesfetmek üzere sizleri bile şaşırtacak eyleme dönüştürülebilir içgörüleri ortaya çıkartabilir. Büyük veriden elde edilecek bulgular; sektör bağımsız olarak insan kaynakları, finans, muhasebe, satış, pazarlama gibi herhangi bir fonksiyonda maliyet avantajı sağlamak veya gelirleri artırmak üzere kullanılabilir.

PwC olarak yıkıcı teknolojilerin en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde kullanılmasını, doğru soruların sorulması ve sonuçların yorumlanmasını sağlıyoruz.

Tüm sektörlerde uçtan uca çözümlerimizle yanınızdayız.

< Back

< Back
[+] Read More

Analitik ve Yapay Zeka Dönüşüm Çerçevesi

1. İş Kararları ve Analitik

 Analitik İş Kararları

 • Gerek kurumun genel stratejisi gerekse işbirimlerinin stratejileriyle uyumlu olması
 • Temel kullanım senaryolarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
 • İşinize değer katmak için yeni nesil yapay zeka teknolojilerinin şitket genelinde kaldıraçlanması
1. İş Kararları ve Analitik

Veri ve Enformasyon

 • Yapılandırılmamış ve büyük hacimli verilerin temizlenmesi ve saklanması
 • Dış verilerin entegre edilmesi
 • Veri kalitesini yönetimi
 • Gerçek zamanlı veri işleme entegrasyonu
 • Veri güvenliği ve gizliliği yönetimi
1. İş Kararları ve Analitik

Teknoloji ve Altyapı

 • Mobil ve web için dijital, kullanıcı odaklı uygulamalar geliştirme
 • Bütünsel bir analitik ekosistemi oluşturmak üzere ölçeklenebilir, açık kaynak platform seçimi
 • On-prem, bulut veya hibrit tabanlı çalışma esnekliğine sahiplik
 • Yapay Zekayı etkin kullanabilmek için platform modernizasyonu
1. İş Kararları ve Analitik

Organizasyon ve Yönetişim

 • Roller ve sorumlulukların net olarak çerçevelendiği bir operasyon modeli geliştirme 
 • Mevzuata uyum ihtiyaçlarını karşılamak için uygun iç yönetişim yapısı
1. İş Kararları ve Analitik

Süreç ve Entegrasyon

 • Çeviklik  ve değer yaratmaya odaklanma
 • Etkin metrikleri belirleme ve analitik ekiplerle işbirimleri arasındaki iletişimi geliştirme
1. İş Kararları ve Analitik

Kültür ve Yetenek

 • Kültürü dönüştürmek için gereken kritik davranışları tanımlama
 • Bu davranışları etkinleştirmek için gereken mekanizmaların tasarımı
 • Veri Bilimi, Veri Mühendisliği ve Ürün Yönetimi becerilerini geliştirmek
 • Analizlerle hikaye anlatımı becerileri geliştirme

Daha fazla değer elde etmek için yetenekleri bir araya getirin:


Veri, Analitik ve Yapay Zeka

Hizmetler

Strateji

Mevcut durumu değerlendirmesi, analitik vizyon geliştirme ve yol haritası oluşturma:

 • Veri ve Yapay Zeka Olgunluğu

 • Veri Stratejisi

 • Veri Yönetişimi

 • Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka Stratejisi

 • Veri Ticarileştirme

Hızlandırılmış Hizmetler

Değer yaratma ve rekabet avantajı elde etmek için verilerden ve veri odaklı eğitimlerden yararlanın

 • Üretken Yapay Zeka çalıştayı

 • Veri ve analitik eğitimi

 • Veri madenciliği

 • Veri temizleme ve kalite iyileştirme

 • KPI izleme

 • Analitik Otomasyonu

Teknoloji

Analitik ve yapay zeka insiyatifleri için güçlü bir teknoloji temeli oluşturun

 • Veri entegrasyonu

 • Data Lake/ Fabric/ Mesh

 • Veri Göçü ve Dönüşümü

 • Platform Modernizasyonu

 • Interaktif Ekranlar

 • Algoritma Geliştirme

Analitik ve yapay zeka model operasyonları

Veri, analitik ve yapay zeka model ve içgörülerini sürekli olarak iyileştirin

 • Yapay Zeka/ Makine Öğrenmesi modeli geliştirme

 • Tahminleme ve Simülasyon

 • Açıklanabilir Yapay Zeka

 • Kurumsal raporlama ve görselleştirme

 • Model Uygulaması

 • Yapay zeka odaklı otomasyon

Çalışma modeli

Organizasyonda veri odaklı analitik bir kültür oluşturun

 • COE tasarımı ve uygulaması

 • Dijital ve veri odaklı kültür

Müşterilerimiz için değer yaratmak

 


Referans Projeler

Daha karlı bir iş modeline geçmek üzere fiyatlandırma yaklaşımını modelledik ve duyarlılık analizleri geliştirdik.

PwC, veri ve analitiğin önemi konusunda farkındalığın artırılması için eğitimler düzenlemektedir.

PwC, LLM'leri, Üretken Yapay Zeka’nın şirketinize özel nasıl kullanılabileceğini, sektöre özgü kullanım alanlarınıı ve gelecekteki eğilimleri değerlendirmek için Üretken Yapay Zeka çalıştayları hazırlar.

PwC, kurumsal verileri kalite ve S4/HANA dönüşümüne hazırlık açısından değerlendirerek veri temizliği ve kalite iyileştirme çalışmaları yapabilir.

Dinamik fiyatlandırmaya olanak sağlamak amacıyla SKU ve Marketplace düzeyinde rekabeti karşılaştırmak için robotik süreç otomasyonunu kullanarak hizmet sunuyoruz.

Pazarlama bütçelerini doğru kanallara daha verimli bir şekilde tahsis etmek için makine öğrenimi modellerini kullanarak pazarlama karması modellemesini uygulamaktayız.

Yönetişim, analitik için bir dayanak noktasıdır. PwC, veri odaklı bir organizasyon yapısı oluşturmak ve verilerin ve meta verilerin uygun şekilde kataloglanmasını, yönetilmesini ve yaşam döngüsünün izlenebilir olmasını sağlamak için veri yönetişimi çerçevesini kullanmaktadir.

Şirket çalışanlarının gerçek zamanlı olarak tüm prosedür ve belgeleri tarayabilmeleri için OpenAI tabanlı chatbot geliştiriyoruz.

Ses verisinden yazılı veriye dönerek üzerinden özetleme ve önemli başlıkların belirlenmesi gibi konuların otomatoze edilmesini sağlar. Bu çözüm farklı kanallardan (cep telefonu, yüz yüze veya online toplantı platformları) görüşmeleri yazılı olarak kaydeder. Sonraki asamada yapılması gerekenleri belirlemek ve görüşmenin özet ana noktalarını oluşturmak üzere makine öğrenimi modelleri kullanılmaktadır.

< Back

< Back
[+] Read More

Süreç Madenciliği

Uipath

İş süreçlerini sonuna kadar keşfedin.

Süreçleri izleyerek otomasyonun ve iyileştirmelerin anahtar sonuçlarını olumlu bir şekilde etkilediğinden emin olun ve çalışanlara süreçle ilgili kararlar verme gücü verin.

İncele

Celonis

Celonis, mevcut süreçlerden, özellikle dijital olarak yürütülen süreçlerden daha fazlasını elde eder. Bunun için Celonis, SAP veya hatta basit CSV dosyaları gibi diğer uygulamalardan önemli bilgileri çıkaran ve analiz eden bir yazılım platformu geliştirmiştir. Amacı, mevcut süreçleri iyileştirmek ve gelecekteki kararları verilerle desteklemektir.

İncele


 Büyük Veri

 • Trend Analizi
 • Rakip Analizi
 • Mağaza İçgörüleri

Test Otomasyonu

 • Web Otomasyonu
 • Mobil Otomasyon

Yapay Zeka

 • Belge Anlama
 • Görüntü Tanıma
 • Chatbot

Eğitim

 • Temel RPA Geliştirme
 • Gelişmiş RPA Geliştirme
 • Test Otomasyonu

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Banu Kırklareli

Banu Kırklareli

Bulut ve Dijital, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Burak Özalp

Bulut ve Dijital, RPA Geliştirme Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 537 360 5544

Murat Taşar

Murat Taşar

Bulut ve Dijital, RPA Geliştirme Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 530 370 5761

Emre Yıldıztepe

Emre Yıldıztepe

Bulut ve Dijital, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 532 731 6613

Bizi takip edin