Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sırasında tespit edilebilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından, kurumlar vergisi beyannamesi tasdik edilmemiş şirketlerin, beyanları tasdik edilmiş şirketlere göre inceleme açısından daha öncelikli olacağı açıklanmıştır.

PwC Vergi bölümü olarak, şirketlerinize sunacağımız tam tasdik hizmetini rutin defter, belge ve beyanname kontrolünün çok ötesinde görüyoruz. Tam tasdik hizmetine yaklaşımımız temelde teknolojiyi baz alarak risk ve fırsat odaklı olmaktır. Bu doğrultuda Risk Tespit Komitesi ve Kalite Denetim Ekibi gibi şirket içi unsurlar ile bilgi akışını sağlayarak hızlı ve kaliteli bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. 

Bilindiği üzere; yakın geçmişte etkisini çok güçlü hissettiğimiz teknoloji devrimi, kamu ve özel sektörü içine alan fırsatlar havuzu oluşturdu.    

İşte tam bu noktada kurumlar vergisi tam tasdik ve danışmanlık hizmetleri uzman ekibimiz sizlere yeni fırsatları sunmayı ve teknolojinin gücünü kullanarak ihtiyaçlarınızı karşılamayı taahhüt ediyor.    

Uluslararası ve yerel mevzuata hâkim uzman ekibimiz, ilk temas ile birlikte var olan veya gelecekte oluşabilecek risk ve fırsatları tespit ederek, adeta bir aile hekimi yaklaşımı ile sektörel deneyimini de kullanarak sonuca ulaşmaktadır. 

PwC Türkiye Tasdik ve Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Tüm bu beklentileri karşılamak, maksimum fayda sağlamak ve her iki taraf için katma değer yaratmak adına teknolojik çözümlerle pekiştirdiğimiz kurumlar vergisi beyannamesi ve diğer tasdik ve danışmanlık hizmetlerimizle yanınızdayız: 

 • Tasdik Hizmetleri
 • Genel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
 • Vergi Check-up Hizmetleri
 • Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporları Hizmetleri
Tam tasdik ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri

Vergi mevzuatında yer alan bazı indirim ve istisnalardan yararlanmak için, söz konusu işlemlerin Yeminli Mali Müşavir tarafından tasdik edilmesinin zorunlu bulunduğu unutulmamalıdır.

Tam tasdik ve danışmanlık hizmetlerinde teknoloji ve risk temelli yaklaşım

 • Hasılat ve giderlerin vergi mevzuatına uygunluklarının analiz edilmesi
 • İndirimi mümkün olmayan giderlerin tespiti
 • Amortisman işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun analiz edilmesi
 • Stoklar ve üretilen/satılan malın maliyetlendirilmesi işlemlerinin vergi mevzuatı açısından irdelenmesi
 • Kredi işlemlerinin vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi, faiz ve kur farkı giderlerinin matrahtan indirilebilirliğinin test edilmesi, örtülü sermaye kapsamında olan kredilerle ilgili detaylı analizlerin yapılması
 • İlişkili şirketlerle olan işlemlerin, ana hatlarıyla, transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından gözden geçirilmesi
 • Vergi kanunlarında yer alan istisna ve indirim kalemlerinin (yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, indirimli kurumlar vergisi uygulaması gibi) şirketiniz açısından uygulanabilirliğinin analizi ve ilgili hesaplamaların kontrol edilmesi
 • Yurtdışında mukim firmalar tarafından düzenlenen faturaların, sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj uygulamaları açısından kontrolü
 • Saha çalışmalarının sonuçlarının, yazılar, sunumlar ve periyodik olarak düzenlenecek toplantılarla paylaşılması
 • Kurumlar Vergisi matrahının kontrolü ve doğrulanması ile yıl sonu kurumlar vergisi tam tasdik raporunun hazırlanması ve Vergi Dairesi’ne teslimi

İletişim

Burcu Canpolat Hızel

Burcu Canpolat Hızel

Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6077

Bizi takip edin