Sigortacılık ve bireysel emeklilik

Stratejiden uygulamaya, sigortacıların başarısına destek olmak

Sigortacılık sektörünün lider profesyonel hizmet sağlayıcısı olarak PwC, sektörün tartıştığı konular, eğilimler ve karşılaşılan zorluklarla ilgili geniş bilgiye sahip.

Nasıl yardım edebiliriz?

Sigortacılık, yeni düzenlemeler, yeni teknolojiler, tüketici talebindeki hızlı değişim ve artan rekabet ile temel bir dönüşümden geçiyor. Bu zorlukların sigortacılar için yarattığı büyük fırsatları gözden kaçırmamak çok önemli.

Bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanabilmeniz, yeni çalışma yöntemlerini, müşterilerle etkileşimin yeni yollarını ve bütün diğer olası imkanları işinize taşımanız için sigortacılığın geleneksel sınırlarının ötesine bakmanıza yardımcı olabiliriz.

Hizmet verdiğimiz kuruluşlar:

 • Sigorta Şirketleri
 • Reasürans Şirketleri
 • Brokerlar
 • Acenteler
 • Asistans şirketleri

Daha fazlası için

Aktüeryal Hizmetler

PwC’nin Avrupa’daki aktüeryal ağının bir parçası olan PwC Türkiye aktüerya ekibi sizlere rezerv hesaplamaları, mevzuata uyum, fiyatlama ve risk yönetimi gibi çeşitli konularda hizmet verebilmektedir.

Sigorta şirketlerine sunulan hizmetlerimiz

 • Hayat ve Hayat-Dışı şirketler için aktüeryal değerlendirmeler

  • Hasar karşılık analizleri
  • Karşılıkların mevzuata uygunluğu
  • Hayat şirket değeri hesaplamalarının analizi
 • Risk modelleme ve model validasyonu

  • Hayat-dışı fiyatlama uygulamaları
  • Hayat şirket değeri modellerinin kurulması
 • Ürün karlılık modelleri, segmentasyon ve tarife analizleri
 • Şirket iş planlarının gözden geçirilmesi
 • Şirket satın alma ve birleşmelerinde aktüeryal danışmanlık
 • Solvency II’ye uygun sermaye hesaplamaları

  • SEÇ5 hesaplamalarının ve varsayımların gözden geçirilmesi
  • Teknik dokümana uygun SEÇ5 bilançosu çıkarma
  • Eğitim ve çalıştaylar
 • Solvency II’ye uyum konusunda danışmanlık
 • Pazara yeni girecek şirketlere danışmanlık

Diğer hizmetlerimiz:

 • Çalışanlara sağlanan faydaların değerlemesi ve UFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi
 • Şirketlerde Kurumsal Risk Yönetimi sistemlerinin kurulmasına yönelik hizmetler

Solvency II

Solvency II, Avrupa Birliği bünyesinde tek bir sigorta piyasası ve sigorta regülasyonu oluşturmayı hedefleyen, gerek sermaye yeterliliği hesaplamalarında gerekse şirketlerin kurumsal yönetim ve risk yönetimlerinde köklü değişiklikler öngören AB sigortacılık düzenlemesidir. Solvency II’ye göre şirketler varlık ve yükümlülüklerini risk bazlı ölçmekle yükümlüdürler. Bununla birlikte şirketler, kurumsal yönetim ilkeleri altında risk yönetimi, aktüerya, iç kontrol, iç denetim gibi kilit fonksiyonları kurmak ve karar alma mekanizmalarına entegre etmek durumundadırlar.

Solvency II’yi şirketin iş modeline entegre edebilmesi için veri kalitesi, sistem ve süreç, kurumsal risk yönetimi ve şeffaflık konularındaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmekte ve bu durum önemli bir zaman, yatırım ve kaynak ihtiyacı doğurmaktadır.

PwC Türkiye’nin Solvency II uzmanları size Solvency II ile ilgili mevcut durum analizi ve uyum için yol haritasının belirlenmesi, risk bazlı sermaye hesaplanması, SEÇ5 çalışmasını teknik dokümana uygun hazırlama veya gözden geçirme, Solvency II ile ilgili özel eğitimler, kurumsal risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve iş modeline entegre edilmesi gibi konularda değer katabilmektedir.

Vergi Hizmetleri

 • Kuruluş aşamasında olan şirketlere vergi alanında danışmanlık,
 • Vergi düzenlemeleri ve sigorta mevzuatı çerçevesinde vergi danışmanlığı ve tam tasdik hizmetleri,
 • Dokümantasyon gereksinimlerini destekleyerek transfer ücretlendirmesi konularında danışmanlık,
 • Kurumsal vergi uyum servisleri (vergi sertifikalandırması),
 • Vergi Tanısı ve özel vergi incelemeleri,
 • Şirkete özel vergi eğitimleri, sektörel vergi konuları eğitimi

Detaylı bilgi için tıklayınız

Eğitim Hizmetleri

 • Bütçe ve stratejik planların yasal muhasebe prensipleri, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na göre uyumluluk analizi ve bütçe hazırlama konusunda eğitim hizmetler,
 • Yasal muhasebe uygulamaları konularında teknik eğitimler,
 • UFRS teknik eğitimleri,
 • Şirkete özel vergi eğitimleri,
 • Sektörel vergi konuları eğitimi

Detaylı bilgi için tıklayınız

Business School

Denetim ve Finansal Raporlama

 • Finansal tablo ve raporlama paketlerinin yasal muhasebe prensipleri, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na göre denetlenmesi,
 • Finansal tabloların UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na göre derlenmesi,
 • Finansal tablo/bilgilerin sigorta muhasebesi ve teknik karşılıklar açısından sigortacılık mevzuatı, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na uyumluluğunun incelenerek farklılıkların raporlanması,
 • Bütçe ve stratejik planların yasal muhasebe prensipleri, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na göre uyumluluk analizi ve bütçe hazırlanmasında teknik yardım hizmetleri
 • UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’nın ilk defa uygulandığı geçiş hesaplarının incelenmesi,
 • Kuruluş aşamasında olan şirketlere muhasebe, finans ve vergi alanlarında danışmanlık,
 • Şirket satın almaları ve birleşmelerinde satın alma muhasebesi ve portföy transferlerine ilişkin olarak teknik destek ve danışmanlık,
 • UFRS ve yasal muhasebe uygulamaları konularında destek hizmetleri,
 • Sigorta portföyü değerlemesi
 • Devralma muhasebesi, satın alma tahsisi analizi ve portfolyo transferi için muhasebe teknik danışmanlığı/yardımı
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Amerika ve Avrupa Birliği muhasebe standartları ile uyumlu hesapların hazırlanmasında şirketlere danışmanlık ve teknik destek,
 • Yasal mevzuata uyum açısından teknik karşılıkların ayrılması ile ilgili özel çalışmalar,

UFRS / TFRS Raporlaması hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri başlığı altında sunulan hizmetlerimiz sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin risklerine ve bu riskleri yönetmek üzere uygulanan, süreç ve teknoloji altyapıları ile ilişkili temel kontrolleri geliştirerek iyileştirmeye ve bu sayede riskleri daha etkin yönetmeye odaklanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Danışmanlık, Birleşme ve Satın Almalar

 • Müşteri bağlılığını arttırmak ve talep üzerindeki etkilerin anlaşılması için Müşteri Analitikleri ve alternatif ürün, fiyatlama ve dağıtım kanalları test edip geliştiresi
 • Alternatif dağıtım kanallarının farklılaşma yaratması kanal optimizasyonu ve dağıtım kanallarının karlılığı
 • Satış ve Kanallar Tanımlanması
 • Satış İş Gücü Verimliliği
 • Teşvik ve komisyon optimizasyonu/KPI Modellemesi
 • Ortak Bulmak için alınan Katkı
 • Operasyonların ve Muhasebe fonksiyonlarının merkezileştirilmesi
 • Teknik karlılığı arttırmaya yönelik hizmetler
 • Masraf Optimizasyonu
 • Risk Modelleme
 • Müşteri profil analizi/segmentasyon
 • Kredi Risk Yönetimi
 • Hasar süreçlerinin geliştirilmesi ve merkezileştirme
 • Tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi
 • İletişim sistemleri gelişimi
 • Tedarikçi bölümlendirmesi
 • Süreçler ve kontrol sistemleri gelişimi
 • Kuruluş aşamasında olan şirketler için fizibilite çalışmasına destek,
 • Faaliyetteki şirketler için iş planı hazırlanmasına destek,
 • Şirket değerlemesi ve modelleme çalışmaları,
 • Şirket satın almaları ve birleşmeleri konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Kuruluş aşamasında olan şirketlere finans, vergi, hukuk ve mevzuat alanlarında danışmanlık,
 • Farklılaşma için teknolojinin kullanılması
 • IT Strateji Uygulaması/Geçerliliği

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

{{contentList.loadingText}}

Videolar


{{contentList.loadingText}}

İletişim

Talar Gül

Talar Gül

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Umurcan Gago

Umurcan Gago

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Engin Alioğlu

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin