Muhasebe ve mali işler yönetim hizmetleri

Vergi fonksiyonunu stratejik bir varlık olarak yeniden sekillendirip, dizayn ediyoruz

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Hızla değişen dünyada, müşterilerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım ediyoruz. Bütünsel yaklaşımımız teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsıyor. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelecek.

Şirketinizin yaşadığı zorlukları, hedefleri ve ihtiyaçlarınızı anlamak yalnızca bir başlangıç. Başarılı bir değişim, yalnızca sonuçlara odaklanmanın ötesinde "baştan başa" tüm süreçlerin yeniden oluşturulmasını gerektiriyor.

Aşağıda yer alan hedefler doğrultusunda birlikte çalışabiliriz;

 • Karmaşık muhasebe, vergi ve bordro yükümlülüklerine ilişkin yaşanabilecek zorluklarla başa çıkılması
 • Hızla değişen ve gittikçe seffaflaşan yerel ve küresel piyasalarda muhasebe ve vergi risklerinin etkin yönetimi için doğru vergi ve muhasebe teknoloji stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması
 • Teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanma

PwC Muhasebe ve mali işler yönetim hizmetleri ekibi olarak 80 uzmandan oluşan deneyimli ekibimizle, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve çok uluslu birçok şirkete hizmet veriyoruz. Bu sayede, şirket yöneticileri ve personelinin şirket ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına destek oluyoruz.

İlgili konular 

 • Gelir
  Vergisi Kanunu
 • E-Fatura,
  E- Defter, E-Arşiv
 • Yeni Türk
  Ticaret Kanunu
 • UFRS ve Muhasebe
  Danışmanlığı Hizmetleri
 • İrtibat
  Büroları
E-Fatura Vergi Mevzuatı Uyum Hizmetleri

Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler

PwC Türkiye Mevzuat, Araştırma ve Eğitim Başkanı Recep Bıyık ile beraber kurumlar ve gelir vergisi yasasının birleştirildiği tasarıyı konuştuk. Yeni vergi oranları, asgari geçim indirimi, ücretlerin beyanı, ödeme süreleri, ihracatçılarda götürü gider uygulaması ve benzeri konularda gelir vergisi kanununda ne gibi değişikliklerin yapıldığına ilişkin söyleşimiz

E-Defter Vergi Mevzuatı Uyum Hizmetleri

PwC olarak öngörülerimiz ışığında E-Fatura ve E- Defter ile ilgili güncel mevzuatı uzun zamandır takip etmekteyiz. İlerleyen günlerde birçok firmayı etkileyecek bu uygulamanın sunduğu fırsatlar ve uygulamaya geçiş sürecinde firmaların izlemesi gereken yolu detaylı bir şekilde aktarmak adına "E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları" başlıklı bir seminer planlamaktayız.

E-Kayıt Saklama Gereksinimleri

13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) 1 Temmuz 2012’den itibaren yaşamımıza girdi. Ayrıca Yeni TTK’ya ilişkin Haziran ayı içerisinde yapılan değişiklikler de 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir

E-Arşiv Vergi Mevzuatı Uyum Hizmetleri

Türk iş dünyası, dünya genelinde muhasebe ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) alanındaki gelişmeler diğer bir deyişle Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS)kullanımını zorunlu hale getirecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yeni bir sürece girmiş bulunmakta

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

Günümüzde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artmaktadır. Bu yatırımcılardan bazıları ticari faaliyetlere girişmeden önce, ilk adım olarak, irtibat bürosu kurmayı ve pazarın dinamikleri hakkında bilgi edinmeyi tercih etmektedirler.


İletişim

Deniz Dinçer Öner

Deniz Dinçer Öner

Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Lideri

Telefon: +90 212 355 5824

Bizi takip edin