Eğlence ve Medya

Günümüzün hızlı medya ortamında dikkat çekmenize ve değer yaratmanıza yardımcı olabiliriz.

Nasıl yardım edebiliriz?

PwC Türkiye olarak, eğlence ve medya sektöründeki uzmanlarımızın tecrübeleri ve küresel ağımızın gücüyle, dijital dönüşümün yarattığı fırsatları ve zorlukları ele alarak, şirketlerin geleneksel iş modellerinden, dijital içerik ve platformları vurgulayan işletmelere ve markalara dönüşmelerine yardımcı olabiliriz.

Televizyon, sinema, müzik, internet, video oyunları, reklamcılık, yayıncılık, radyo, dış mekân reklamcılığı, spor, işletme bilişim sistemleri vb. dâhil olmak üzere geniş bir sektör yelpazesinde müşterilerle çalışıyoruz.

Eğlence ve medya sektörü çıktıları

Eğlence ve medya sektöründe büyümenin küresel ekonominin gerisinde kaldığı bir dünyada kârlı büyüme artık pazarın tümüne yayılmak yerine kendi pazarından pay almayı gerektiriyor. Bu nedenle dünyadaki bütün medya şirketleri, en etkili, en ilginç ve en pratik kullanıcı deneyimlerini oluşturmak için çalışmalara başladı.

Daha yüksek gelir ve daha fazla pazar payı elde etmek için şirketler yeni trende uyum sağlıyor, yatırım yapıyor, yeni yollar deniyor.
Bu şirketler, altı temel alanda köklü değişiklik yapıyor ve bundan kazanç sağlıyor.

İş Modelleri

Sektördeki birçok segment, yeni iş modellerini kullanarak yeni büyüme trendlerini yakalamak için şirketlerin esnek ve yenilikçi olmalarının gerektiği bir dönüm noktasında. Örneğin, internet üzerinden yayının en önemli gelir kaynağı haline gelmesiyle, kayıtlı müzik alanında, markalar performans haklarından büyük gelir elde etmeye başladı.

Değer Zincirleri

Teknolojik ilerlemeler ve bunların getirdiği yeni tüketici davranışları, eğlence ve medya değer zincirindeki gelir ve rekabet avantajı dağılımını yeniden belirliyor. Eğlence ve medya şirketleri ise buna karşılık, kullanıcı deneyimini odak noktasında tutarak tüketicilerle doğrudan ve sürdürülebilir ilişkiler kuruyor.

Teknolojik Değişim

Teknolojik değişimler, eğlence ve medya şirketlerinin sundukları ürünlerde, markalarda ve iş modellerinde kullanıcı deneyimine dayalı olarak yenilik yapmasını mümkün kılıyor. Sanal gerçeklik ve e-spor gibi hızlı büyüyen segmentlerde ve verilerin bir çeşit para birimi haline geldiği diğer birçok segmentte bunu görebiliyoruz.

İçerik Stratejisi

Eğlence ve medya sektöründeki hızlı büyüme ile genç nüfustaki artış arasında neredeyse kusursuz bir korelasyon olsa da, içerik stratejileri oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken birçok yerel faktör de var. Şirketlerin tüketicinin kişisel filtreleme mekanizmalarına girmesi gerektiğinden, içerik keşfi daha büyük bir sorun olarak kalmaya devam ediyor.

Birleşme ve Satınalmalar

Eğlence ve medya sektöründe 2016 yılındaki güçlü birleşme ve satın alma trendi, yani yeni gelir kanalları bulmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yapılan kapasiteye dayalı işlemler, bu yıl da devam edecek. Özellikle, veri analiz araçları, teknolojik inovasyon ile canlı etkinlikler ve deneyimlere odaklanan stratejik işlemlerde artış bekleniyor.

Yasal Düzenlemeler

Şirketler giderek daha küresel hale gelse de, yerel seviyede gerçekleşen değişimleri anlamak hala büyük önem taşıyor. Yasal düzenlemelerin etkilerini öngörmek zor olsa da bu düzenlemelerin eğlence ve medya sektörü üzerindeki etkileri genellikle açıktır: Devasa bir online yayın ve e-ticaret şirketinin Çin'de doğrudan rekabete girmeme kararı alması gibi.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serhat Onan

Serhat Onan

Telekomünikasyon, Medya, Teknoloji Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6093

Cenk Uslu

Cenk Uslu

Eğlence ve Medya Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6348

Bizi takip edin