Yasal Uygulamalar


Kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesi ile ilgili politika ve uygulamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca bankalardaki bağımsız denetim faaliyetlerine istinaden ilgili Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca kalite güvencesi sistemi oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, Yönetmelik’in 5. maddesinin dördüncü fıkrasına göre bağımsız denetim faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’a ilişkin düzenlemeler, diğer ilgili düzenlemeler ile uluslararası denetim standartları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik’in 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesi kapsamındaki politika ve uygulamalara ilişkin olarak şirketimizin internet sayfasında bilgi verilmektedir ve aşağıdaki gibidir.

Yönetmelik’in 26. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, kalite güvencesi raporu Şirketimizin internet sayfasında aşağıda sunulmuştur.


Sigortacılık kalite güvence sistemi

Sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinde bağımsız denetim yapılmasına ilişkin kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesi ile ilgili politika ve uygulamalar

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (“Müsteşarlık”) tarafından 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 12. maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşlarının 31 Aralık 2011 tarihine kadar sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerindeki bağımsız denetim faaliyetlerine istinaden kalite güvencesi sistemi oluşturması gerekmektedir. Yönetmelik’in 12. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesi kapsamındaki politika ve uygulamalara ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

Kuruluş’un hukuki ve organizasyon yapısı, yönetim ve ortaklık yapısı, kalite güvence sistemi, bağımsızlık şartlarının yerine getirilmesi ve denetçilerin sürekli eğitimine ilişkin politikalara ilişkin bilgiler 2008 yılından itibaren yıllık olarak hazırlanan Şeffaflık Raporlarında yer almaktadır.


Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi

PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 17/06/2016-16/06/2019 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17.06.2016 tarih ve 96567 sayılı karar uyarınca 188 nolu belge ile faaliyet göstermektedir.

 

İletişim

Pazarlama ve İletişim Departmanı

 , PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin: