PwC ve Celonis


Süreç madenciliğinin önemi

Süreç madenciliği süreçlerinizi olduğu haliyle görselleştirmenin ve analiz etmenin kilididir. Bu teknoloji arka planda çalışan sistemlerinizden veri çekerek süreçlerinizin nasıl işlediğine dair gerçek zamanlı, kapsamlı görünürlük sağlar. Bu anlayışla, süreçlerin optimizasyonu ve bu işlemlerden sonuç almak her zamankinden daha kolay.

Hizmet Ortağı

PwC x Celonis

Süreç madenciliği teknolojisinin pazar lideri Celonis şirketlerin dijital ayak izlerini inceliyor ve uygulamadaki boşlukları tespit ederek ortadan kaldırıyor. PwC ve Celonis işbirliği içinde müşterilerin hem süreç madenciliği uygulamasına destek oluyor hem de bunu stratejiye entegre ederek uzun vadede yarının dönüşümüne yön verecek verimliliği artırıyor.

Sıradaki Kilometre Taşı:

PwC, Rekor Kıran Startup Celonis’in Küresel Platin Partneri Oluyor


Süreç Madenciliği Nedir?

Gerçek zamanlı veriye dayalı bir tarafsız iş süreçleri analizidir; çalışanla çalışmayanı tespit eder ve faaliyetleri geleceğe yönelik optimize eder. Ayrıca, Celonis Süreç Madenciliği elde edilen gözlemlere anında yanıt verecek ve bunları işlem mükemmeliyetine dönüştürecek özelliklere sahiptir.

Şirketlerin süreç madenciliğine duyduğu ihtiyacın nedeni

Süreç madenciliği, görünürlük elde etmenize ve temel faaliyetlerinizdeki verimsizlikleri tespit etmenize destek olan bir iş süreci “röntgeni” oluşturur. Kısa sürede süreç madenciliği araçları şirketlerin süreçleri sorunsuzlaştırma ve optimize etme çalışmalarının omurgası haline gelmiştir. 

Süreç Madenciliğininsize sağlayacağı avantajlar


Süreçlerin ve kilit sayıların sürekli takibi

Mevcut süreç varyasyonlarının incelenmesi, en çok kullanılan süreç akışlarının belirlenmesi ve sapmaların tespiti. Süreç işleme aracının panosunu kullanarak KPI başarısının gözlenmesi.


Uyum

Uyum ihlallerinin ve hedeflenmemiş eylemlerin tespiti.


Sistem kullanımı

Süreç görselleştirmeyi kullanarak mevcut süreçlerinizle hedef modelleri karşılaştırarak sürdürülebilir süreç akışının mümkün kılınması.


Etkililik

Süreçlerinizin teslim sürelerini belirleme, aksamaların keşfi ve süreç verimliliğinin iyileştirilmesi.


Şeffaflık yaratın ve kaliteyi değerlendirin

 • Şirketin KPG’lerinin genel bakışı dahil sürecin mevcut durumunun süreç görselleştirmesi,
 • Tüm iş sürecinin analizi ve optimizasyonu,
 • Standart sapmaların inanılırlık kontrolü.

Alt süreçleri, tekrarları ve sapmaları analiz edin

 • Alt süreçlere, döngülere ve sapmalara odaklanın,
 • Hata örüntülerinin yerelleştirilmesi,
 • Tespit edilen hata örüntülerinin incelenmesi.

Hata kaynaklarını tespit edin ve ölçün

 • Hata kaynaklarının tespiti ve gruplanması,
 • Vaka bazında süreç hata ölçümü,
 • Süreç Madencilik Analizi Sonuçlarının hazırlanması.

Etkili süreç analizinin zorlukları

Kurumsal verimliliği artırmak için tüm temel süreçlerin bütünsel bir görünümüne sahip olmak önemlidir. Modern şirketlerin karmaşık süreç tablosunda, süreçle ilgili verimsizliklerin ve masraf tasarrufunun ortaya çıkarılması giderek daha zorlaşıyor. Özellikle mevcut ve hedef süreçler arasındaki uyumun derecesinin değerlendirilmesi süreç analizindeki şeffaflık eksikliği nedeniyle çoğu zaman zorluklar ortaya çıkarıyor. Ayrıca, iş sürelerinin artmasına neden olabilen zaman aksamaları ve süreçteki gecikmeleri tespit etmek çoğu zaman zordur ve süreç verimliliği ile müşteri memnuniyetinde olumsuz etki yaratır.

Celonistarafından desteklenen hizmetlerimiz

Süreç madenciliğinin ERP Dönüşümünün her aşamasında kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Süreç madenciliği, Fit/Gap analizi öncesinde iş birimlerinin koordinasyonunda ve standardizasyonunda, test yönetim desteğinde ve uygulama sonrasında şablon yönetiminin düzenli takibinde kullanılabiliyor. PwC’nin ERP Dönüşümü ekipleri ve Celonis şu anda yakın iş birliği yapıyor; böylelikle, inovatif analizler yapılabiliyor ve bu analizler projenin her aşamasında etkin olarak kullanılabiliyor. ERP sistemlerinde dönüşümü gerçekleştirebilmek için mevcut yapıları incelemek ve yeni gelişmelere göre bu yapıları iyileştirmek gerekiyor. Celonis’le şirketler; satın alma, tedarik, üretim, depolama ve finans gibi tüm süreçlerini optimize edebiliyor. Bu şirketler, bir yandan kendi iç kaynaklarını daha etkin kullanırken, bir yandan da artan iş veriminden ve azalan maliyetlerden faydalanıyor.

Günümüzün iş süreçleri; artan veri miktarı, devamlı değişen iş modelleri ve çeşitlenen arayüzler nedeniyle giderek karmaşıklaşıyor. Sonuç olarak süreçler genelde daha yavaş ve verimsiz hale geliyor. Bu problemin etkili çözümü, süreç madenciliği ile dijital süreç analizi. Bu inovatif araç, bir şirketteki tüm süreçlerin şeffaf ve objektif bir genel görünümünü oluşturmakta kullanılabilir.

PwC, Celonis ile iş süreçlerinizi optimize etmenize yardım ediyor. Süreç madenciliği, iş süreçlerinizi gerçek zamanlı olarak yansıtıyor; böylelikle, iş süreçlerinizin nasıl yürüdüğüne dair canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. İş süreçlerinizin tümünü objektif olarak görüntüleyerek iş performansınıza ket vuran verimsizlikleri ortaya çıkarabilir ve düzeltebilirsiniz; yeni iş süreçleri getirmenize gerek kalmaz.

Hizmetlerin kapsamı:

 

 • Müşteriye özel BT/ERP sistemlerinden alınan veriyle Süreç Madenciliği analizinde hipotez bazlı yaklaşım.
 • Süreçteki genel zayıflıkların tespiti.
 • Süreç Madenciliği ile mevcut durumun belgelenmesi ve iyileştirme gerektiren noktaların belirlenmesi.
 • Belirli süreç bölümlerine yönelik analizlerin geliştirilmesi ve kilit performans göstergelerinin ve ölçütlerin tanımlanması ve doğrulanması.
 • Mevcut süreç ve üretim akışlarının tüm süreç varyantlarıyla tespiti.
 • Süreçleri ve kontrolleri optimize etmek için tavsiyelerin üretilmesi.
 • Uçtan uca süreç yönetimini iyileştirmek için KPG’lerin uygulanması.
 • Risk odaklı panoların geliştirilmesi (iptaller, ihmaller, nakliye vs.).

 

İç denetim biriminin geçmişte yapılan işleri ortaya çıkarmaktan daha fazlasını yapması gerekiyor. Süreçleri iyileştirecek, mevcut risklerin yönetilmesini sağlayacak ve gelecekte yaşanabilecek problemlerin önüne geçecek denetim ve riskle ilgili görüşleri sunan veri ve teknolojilerden faydalanarak risklerin dinamik ve canlı olarak görüntülenmesini sağlamalıdır.

Giderek daha fazla şirket dijital araçları ve veriye dayalı karar verme mekanizmalarını içeren bir geleceği benimserken, birçoğu da süreç madenciliğini iç denetimin bir parçası olarak kullanacaklarını öngörüyor. Celonis ve PwC, süreç madenciliğini iç denetime entegre eden yaklaşımlar geliştirerek tüm gereklilik ve düzenlemelere uyum sağlarken süreçteki riskleri de en alt seviyeye çeken, daha etkili bir denetim yaklaşımı ortaya koyuyor. Dijital dönüşümden geçen şirketlerin sayısı arttıkça iç denetimin de sürecin bir parçası haline gelmesi gerekiyor. İç denetim sürecinizi geleceğe taşımanın ve moderleştirmenin zamanı geldi.

İletişim

Cem Aracı

Cem Aracı

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6840

Ali Bedirhanoğlu

Ali Bedirhanoğlu

ERP Dönüşüm, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6887

Murat Taşar

Murat Taşar

Bulut ve Dijital, RPA Geliştirme Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 530 370 5761

Görkem Erdoğdu

Görkem Erdoğdu

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 312 457 4545

Bizi takip edin