UFRS 16/TFRS 16 “Kiralamalar”

Neredeyse tüm şirketler operasyonel veya finansal kiralama yolu ile varlık kullanmaktadır. Bu sebeple neredeyse tüm şirketler UFRS 16 “Kiralamalar” standardından etkilenmektedir.

UFRS 16 kiracı için tüm kiralama işlemleri için sözleşme başladığında gelecekteki kira ödemelerinden yola çıkarak bir “kiralama yükümlülüğü” ve “varlık kullanım hakkı” muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.

UFRS 16’nın finansal tablolar, sistem ve süreçler üzerindeki etkileri

UFRS 16 kiracı için tüm kiralama işlemleri için sözleşme başladığında gelecekteki kira ödemelerinden yola çıkarak bir “kiralama yükümlülüğü” ve “varlık kullanım hakkı” muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.

Kiralama işlemleri bilançonuzu büyütür, kaldıraç ve sermaye oranlarına olumsuz etki eder. Standardın sık kullanılan kaldıraç oranı, cari oran, aktif devir hızı, faiz karşılama, FVÖK (EBIT), FVAÖK (EBITDA), net gelir, hisse başı karlılık, kullanılan sermayenin getirisi (ROCE), Özsermaye karlılığı (ROE), operasyonel nakit akışları gibi finansal ve performans göstergelerinde etkileri vardır ve değerlendirilmelidir.

Standardın etkileri finansal tablolar ile sınırlı değildir. Yönetim raporlamalarına ve bütçe çalışmalarına olan etkisi de gözardı edilmemelidir. Kiralama işlemlerinin her türlü raporlama üzerindeki etkisinin düzenli ve doğru bir şekilde yansıtılabilmesi özellikle iş modeli kiralama üzerine kurulu, çok sayıda ve karmaşık sözleşmeleri olan şirketlerde sistem ve süreç ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. 

Finansal Bilgi Danışmanlığı Hizmetleri
PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

Standardın teorik uygulaması kolay gözükse de pratik uygulaması çok fazla varsayım ve tahmin gerektirdiği için karmaşıktır. Şirketinize ve şirketinizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü konular, kiracı olunan varlık sayısının fazla oluşu, şirketiniz için stratejik öneme sahip konularda yapmış olduğunuz kiralamalar standardın uygulamasını zorlaştırabilir. Size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz.

  • Muhasebe ve Raporlama Hizmetlerimiz
  • Sistem ve Süreç Uygulama Hizmetlerimiz

5 Aşamalı geçiş methodolojimizin her aşamasında sizin ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış proje kapsamımız dahilinde uçtan uça, istediğiniz her aşamada size destek olabiliriz.

5 Aşamalı Uygulama Metodolojimiz
Muhasebe ve Raporlama Hizmetlerimiz

Özellikli kiralama sözleşmelerinizin analiz edilmesi, sözleşme ana verisinin derlenmesi, muhasebe politikalarınızın değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan raporlama dönemleri için manuel olarak hesaplamaların tamamlanması, şirketinize özel TFRS 16 uygulama rehberinin hazırlanması konusunda size yardımcı olabiliriz.

Sistem ve Süreç Uygulama Hizmetlerimiz

PwC Türkiye olarak TFRS 16’ya uygun olarak hesaplama ve dipnotlarınızı hazırlayabileceğiniz , kiralama süreçlerinizi yönetebileceğiniz “Lease Master” uygulamasını geliştirdik. Uygulamamıza ilişkin videomuz:

Lease Master uygulamasını tercih etmezseniz, şirketinizin ihtiyaçlarına cevap verecek TFRS 16 sistem çözümü ve tedarikçi seçimi, seçilen çözüm için kavramsal tasarımın hazırlanması, kavramsal tasarıma uygun olarak uygulama sürecinin yürütülmesi, canlıya geçiş testlerinin yapılmasında ve seçilen çözüme uygun kiralama sürecinin tasarlanmasında size destek olabiliriz. 

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Cihan Harman

Cihan Harman

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6067

Sertu Talı

Sertu Talı

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6348

Bizi takip edin