Etik & Uyum Yönetimi

Etik ve uyum programınız yeterli mi?

Geleceği düşünen işletmeler hem şirket içinden hem de dışından kaynaklanan pek çok uyum gereksinimlerini karşılamak zorundadırlar. Etik ve uyum ile ilgili riskleri yönetmenin zorlukları; şirket işleyişinin değişmesiyle, farklı bölgelere dağılmış operasyonlarla, yeni veya güncellenmiş yasal gereksinimlerle ve oldukça ciddi yaptırımlarla beraber daha da artmaktadır.

PwC’nin etik ve uyum çözümleri profesyonelleri, konu ile ilgili yüzeysel kontroller uygulamak yerine işletmelerin etik ve uyum kriterlerini iş süreçlerine adapte etmelerine yardımcı olur. Bu da operasyonlarınızın istediğiniz yönde ilerlemesini sağlar.

Etik Hat Kurulumu

Etik hat ve raporlama mekanizması, şirketlerdeki suistimal veya etik dışı olayların tespit edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Aşağıda listelenen kapsamda uçtan uca bir etik vaka yönetim sistemi ve süreci oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.

 • Uçtan uca etik raporlama ve vaka yönetimi sisteminin kurulumu, PwC Etik Destek Merkezi
 • Etik raporlama ve değerlendirme sürecinin tasarlanması
 • Etik bildirim hattı ve etik vaka yönetimi prosedürlerinin oluşturulması
 • Üst yönetimin/yöneticilerin desteğini ve mutabakatının sağlanması
 • Şirket genelinde etik bildirim hattı ve etik programının iletişiminin yapılmasına destek olunması
 • Etik vaka yönetiminin uyum programınızla uyumlu hale getirilmesi

PwC Etik Destek Merkezi

Etik Hat Yönetimi

Günümüzde şirketlerin öncelikleri ortak bir kurum kültürü oluşturmak, kurum itibarını korumak, çalışanların davranışlarını iyileştirmek, AB Bildirim Yapanların Korunması Direktifi ve ISO 37301 dahil yasal gerekliliklere uymak, paydaşların beklentilerini karşılamak, topluma karşı sorumlu bir şirket olmak, şirketin rakiplerine karşı konumunu güçlendirmek, Etik Kod/Yönetmelik oluşturarak suistimallerin etkilerini azaltmak ve etik bildirimleri yönetmek. Bu kapsamda etik kültürün geliştirilmesi için sizlere aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz:

 • Etik vaka yönetimi sürecini değerlendirme ve iyileştirme
 • Etik kültür üzerinde üst yönetimin etkisi ile ilgili üst yönetimin bilgilendirilmesi
 • Etik Kurul ve yönergelerinin oluşturulması
 • Yönetime ve şirket çalışanlarına Etik Eğitimlerinin sağlanması
 • Etik Kuralların Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
 • Çalışanın ihbar mekanizmasına ilişkin algısını değerlendirmek ve etik kültürü geliştirmeye yönelik aksiyon önerilerinin hazırlanması

Etik Kodu Politika ve Prosedür Tasarımı

Etik ve Davranış Kuralları, kurumun  farkındalığını göstermeye ve işverenlere, müşterilere, iş ortaklarına ve rakiplere karşı sorumluluğunu şekillendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kurumun rakiplerine karşı fark yaratmasını ve çalışanlarına yönelik beklentilerini daha net bir şekilde ifade etmesini sağlar. Etik ve Davranış Kuralları, kârlılığını, marka değerini ve itibarını korumayı amaçlayan tüm kurumlar için önem taşır.

Güçlü ve etkin bir etik ve uyum programının tasarım ve uygulamasını destekleyerek, kurumlardaki etik ve uyum kültürünü geliştirmeye yardımcı oluyoruz.

Uyum Programı Değerlendirmesi

Uyum Programı Değerlendirmesi, aşağıdaki konuları içerir:

 • Şirketin mevcut faaliyetlerinin, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ticari kontrol ve yaptırımlar gibi konularda uyum açısından incelenmesi,
 • Şirketin, mevcut politika ve prosedürleri ile diğer önemli dokümanlarının incelenmesi,
 • Şirketin uyum ve ticaret kontrolleri konularındaki mevcut durumunun değerlendirilmesi,
 • Rüşvet, yolsuzluk ve ticaret kontrolleri/yaptırımları ile ilgili şirketin kontrollerini anlamak adına şirket yönetimi (Önemli yöneticiler, iş birimi müdürleri ve hukuk, finans, iç denetim ve uyum ekiplerinden ilgili kişilerin de dahil olduğu) ile toplantılar düzenlenmesi,
 • FCPA, UKBA, OECD Convention ve ABD Ticaret Kontrolleri ve Yaptırımları da dahil olmak üzere şirketin tabi olduğu mevzuatlar kapsamında uyum ile ilgili risklerinin ve gelişim alanlarının belirlenmesi,
 • Talebinize göre, çalışmamız sonucunda tespit edilen risk ve gelişim alanlarının ve bu riskleri azaltmak ve mevcut uyum programını iyileştirmek için sunulan önerilerin bulunduğu, bir uzman raporu sağlanması.

Uyum Programının Tasarımı & Yönetimi

1. Aşama – Değerlendirme

 • Mevcut kontrol programının değerlendirilmesi ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Kara Para Aklamayı Önleme & Ticari yaptırımlar ve etik uyumu açısından boşlukların/risklerin, süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler ile belirlenmesi

2. Aşama – Uyum Programına giden Yol Haritası

 • Uyum risklerinin belirlenmesi ve şirket için geliştirilmiş politika ve prosedürlerin taslağının hazırlanması
  • Rüşvet ve Yolsuzluğu Önleme
  • Kara Para Aklamayı Önleme & Ticaret Yaptırımlar
  • Etik

3. Aşama – Uyum programının uygulanması

 • Şirket yönetimi ve sizler tarafından belirlenecek diğer yöneticilere tam gün sürecek bir eğitim verilmesi
 • Uyum programının uygulanması süresince, gerekli durumlarda şirkete destek sağlanması

Sözleşme Uyum İncelemeleri

Yetkilendirme Değerlendirmesi ve Sözleşme Uyumu

 • Tedarikçiler ve lisans anlaşmaları için doğru ücret ödendiğinden emin olmak oldukça önemlidir.
 • Değişen muhasebe uygulamaları tedarikçiler ile olan anlaşmalar kapsamında satış iadeleri, hasarlı mallar ve konsinye satış gibi önemli konuları etkileyebilir.
 • Tecrübeli ekibimiz, bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda ticari anlaşmazlık çözümleri ile size yardımcı olabilir.

Medya Ajansı İncelemeleri hizmetimizi detaylı incelemek için tıklayınız

Sözleşme Optimizasyonu

 • Veri Analitiği ve Müşteri Sözleşme Analiz Programı
 • Karar Alma ve Müzakere Stratejisi
 • Seçilecek müşteriler için müzakere ve sözleşmeler

Distribütör / Bayi İncelemeleri

Kurumunuzun üçüncü taraflardan dolayı maruz kalabileceği riskleri azaltmak için, distribütör ve aracıları ziyaret ederek; iş yapma yöntemlerini, kurumsal ilişkilerini, genel uyum programlarını, olası çıkar çatışmalarını ve şüpheli işlemlerini gözlemliyor ve potansiyel usulsüzlükleri tespit ediyoruz.

Rekabet Soruşturmaları Desteği

Uzman ekibimiz sizlere Rekabet Soruşturması Desteği konusunda aşağıdaki uyum prosedürlerinin uygulanmasında yardımcı olmaktadır:

 • Rekabet mevzuatı çerçevesinde uyum programının incelenmesi,
 • Olası rekabet yasası ihlallerinden doğabilecek riskleri en aza indirecek stratejiler geliştirilmesi ve temel risklerin yönetilmesi için kurumsal politikalar oluşturulması.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin