Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

25. Küresel CEO Araştırması

PwC’nin 25. Küresel CEO Araştırması 2021 yılının Ekim ve Kasım aylarında 89 ülkeden toplam 4.446 CEO’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

 • %77 ’si

  Küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl içinde artacağını düşünüyor.

 • %50 ’den fazlası

  Önümüzdeki yıl içinde şirketlerin gelir artışı konusunda güven duyuyor.

 • %49 ’u

  Siber riskler tehdit olarak görüyor.

 • %22 ’si

  Net sıfır taahhütünde bulunduğunu söylüyor.

Çalışma, ekonomik büyüme umutlarının son 10 yılın zirvesine çıktığını gösteriyor. CEO’lar, kısa vadeli ekonomik beklentilerinde oldukça iyimser olmaya devam ediyor. ESG konularına olan artan ilgiye rağmen, CEO’lar şirket stratejilerini hala temel olarak sosyal/çevresel ölçütlerden çok iş sonuçlarına göre şekillendiriyor. Türkiye’deki CEO’lar finansal olmayan pek çok ölçütü şirket stratejilerine daha fazla düzeyde entegre etmiş durumda.

Playback of this video is not currently available

1:32

PwC CEO Survey 25 years

PwC CEO Survey 25 years

View Transcript

CEO’lar şirketlerinin büyümesi konusunda güven duyuyorlar

Araştırmaya katılan CEO’ların %77’si ekonomik büyümenin artacağını söyledi. Ortaya çıkan sonuç, 2012 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek oran.

Türkiye’deki CEO’lar hem küresel ekonomik büyüme hem de şirketlerinin büyümesi konusunda global sonuçlarla karşılaştırıldığında daha iyimser.

Türkiye’den araştırmaya katılan 88 CEO’nun %80’i küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl içinde artacağını düşünüyor. Bu oran Türkiye’nin dahil olduğu 2015 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek seviye.  

Türkiye’deki CEO’ların %72’si şirketlerinin 12 ay içinde büyümesi konusunda güven duyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre; 1 ila 3 yıl içinde şirketlerinin büyümesi konusunda en çok özel sermaye fonları CEO’ları (%67) kendilerine güveniyor. Onları, birbirlerine çok yakın seviyelerde %64 ile teknoloji ve %63’lük oranlarla gayrimenkul, ilaç ve yaşam bilimleri ve sigorta sektörleri takip ediyor.

CEO’ların Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim (ESG) Yaklaşımları

Çalışmaya katılan birçok CEO’nun uzun vadeli strateji gündemlerinde müşteri memnuniyeti, çalışan mutluluğu ve otomasyon veya dijitalleştirme ile ilgili hedeflerin önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Finansal olmayan bu sonuçlar, günlük iş performansı ile iç içe ele alınıyor. Şirket stratejilerinde ve harcama/yatırımlarda daha az ele alınan hedefler ise sera gazı emisyonları, cinsiyet veya çeşitlilik ile ilgili konular olarak karşımıza çıkıyor. Bu hedeflerin sadece %10 kadarı CEO’ların yıllık ikramiye veya uzun vadeli teşvik planlarında yer alıyor.

Küresel CEO’lar için siber güvenlik ve sağlık risklerini üst sırada, ancak Türkiye’deki CEO’ların endişeleri daha farklı

Geçen yıl en büyük tehdit olarak pandemiyi gösteren CEO’lar halen kısa vadede potansiyel gelir kesintileriyle ilgili endişe duyuyorlar. Kürsel sonuçlarda, CEO’ların endişelendikleri konuların başında %49 ile siber riskler geliyor ve bunu, pandemiyle bağlantılı olarak %48 ile küresel sağlık durumu takip ediyor.

Küresel CEO Araştırması, iklim hedeflerinin tutturulması için daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ortaya koyarken, CEO'ların sadece %22’si şirketlerinin net-sıfır emisyon, %26’sı ise karbon-nötr taahhüdü verdiğini söylüyor. Küresel CEO’ların %33’ü iklim değişikliğini önümüzdeki yıl için risk unsuru olarak tanımlasalar da, bunun kısa vadede gelir artışını etkilemeyeceğini belirtiyorlar.

Türkiye’deki CEO’ların endişeleri küresel sonuçlarla farklılık gösteriyor. Türkiye’deki CEO’ların endişelendikleri riskler arasında ilk sırayı %69 ile işsizlik ve enflasyonun birlikte değerlendirildiği makroekonomik dalgalanma alırken, ikinci sırayı %48 ile iklim değişikliği alıyor.

CEO’lar sosyal adaletsizlik dışında, tüm tehditlerin en çok gelirlerini kesintiye uğratması konusunda endişeli olduklarını söylediler.

xxxx

PwC 25. 5üresel CEO Araştırması – Bloomberg HT - Üst Düzey

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu 10 Şubat 2022 tarihinde Bloomberg HT’de katıldığı “Üst Düzey” programında tüm dünyada 89 ülkeden 4.446 CEO'nun katılımıyla gerçekleştirilen, CEO'ların ekonomi ve iş dünyasına yönelik beklentilerinin yer aldığı PwC 25. Küresel CEO Araştırması’nın sonuçlarını değerlendirdi.

İletişim

Aslıhan Dellaloğlu

Aslıhan Dellaloğlu

Pazarlama ve İletişim, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6570

Bizi takip edin: