Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Geleceğe yön verecek liderlik dönemi

24. Küresel CEO Araştırması

2021, iş dünyası için yeni dengelerin keşfedildiği bir yıl olacak. PwC, COVID-19 pandemisinin başlamasından bir yıl sonra, çeyrek asıra yaklaşan geleneksel Küresel CEO Araştırması’nı bu yıl 24’üncü kez gerçekleştirdi.

Tüm dünyada 100 ülke ve bölgeden 5.050 CEO’nun rekor katılımıyla gerçekleştirilen 24. Küresel CEO Araştırması’nda, CEO’lar yeni tehditler ile mücadele etme, yönetim modellerini dönüştürme ve daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturma planları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Görünüm olumlu yönde

COVID-19’un pandemi ilan edilmesinden bir yıl sonra, CEO'ların %76'sı küresel ekonomik büyümenin 2021'de iyileşeceğine inanıyor. Bu iyimserlik oranı, 2018’de yakalanan rekor seviyeden yaklaşık 20 puan daha fazla. CEO'ların bu iyimserliği, genel ekonomik görünümden kendi şirketlerinin performansına kadar etki gösteriyor.

Araştırmaya katılan küresel CEO’ların %36’sı şirketlerinin gelecek yıldaki gelir artışı beklentilerine çok güvendiklerini, %47’si ise önümüzdeki üç yıllık döneme güvenle baktığını söylüyor. Bu sonuçlar genel beklentinin tersine döndüğünü ve 2019 sonbaharındaki sonuçların önemli derecede toparlandığını gösteriyor.

Dijital dönüşüm, siber güvenlik ve dezenformasyon

CEO'ların endişe duyduğu başlıca konularda pandeminin ve olası bir yeni enfeksiyon dalgasının hemen arkasından siber tehditler geliyor. CEO’ların %47’si geçen yıl artan siber saldırılardan kaynaklı olarak bu yönde endişe duyuyor. CEO’ların gündeminde hızla yükselen bir diğer tehdit ise dezenformasyon, geçen yılki araştırmada %16 iken bu sene %28 seviyesine yükselmiş.

Bu iki tehdit her ne kadar CEO’ların gündeminde önemli yer tutsa da, şirketlerin dijital dönüşüme ağırlık verdiği bu dönemde CEO’ların hız kesmeye niyeti yok. CEO’ların %49’u dijital dönüşümlerinde çift haneli artışlar öngörüyor.

Ayrıca, araştırmaya katılanların %36’sı iş güçlerini daha rekabetçi hale getirmek için otomasyon ve teknolojiden yararlanmayı planlıyor. Bu oran, 2016’daki oranın iki katından daha fazla.

İklim değişimine meydan okumak

Geçen yıl, CEO'ların% 24'ü iklim değişikliğini büyük bir endişe olarak belirtiyordu. Bu yıl ise bu oran %30’a ulaştı. Her ne kadar kayda değer bir sıçrama gibi görünse de diğer tüm tehditler hakkında artan endişelerle kıyaslandığında daha marjinal bir artışı temsil ediyor.

Dahası, bu yıl CEO'ların %27'si iklim değişikliğiyle "hiç ilgilenmediğini" veya "pek ilgilenmediğini" belirtti. CEO'ların %60’ı ise henüz stratejik risk yönetimi faaliyetlerinde iklimi olaylarını göz önünde bulundurmadığını söylüyor.

Araştırmamıza katılan CEO’ların Türkiye dahil dünyanın çok farklı bölgelerinde birbirlerine çok yakın beklentiler içinde olması, iş dünyasının 2021’i bir ribaunt senesi olarak gördüğünü ortaya çıkarıyor.

Cenk Ulu
PwC Türkiye Kıdemli Ortağı
xxxx

PwC 24.Küresel CEO Araştırması – Bloomberg HT - Üst Düzey

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu 8 Nisan 2021 Perşembe günü Bloomberg HT'de "Üst Düzey" programına konuk oldu. Programda tüm dünyada 100 ülke ve bölgeden 5.050 CEO’nun rekor katılımıyla gerçekleştirilen, CEO'ların ekonomi ve iş dünyasına yönelik beklentilerinin yer aldığı 24. Küresel CEO Araştırması ele alındı.

Türkiye CEO'larının değerlendirmeleri

Öne çıkan bulgular

24. Küresel CEO Araştırması’na Türkiye’den 70 CEO katıldı.

Türkiye CEO’larının %70’i büyüme beklentisinde olduğunu belirtiyor. Bu pozitif beklenti sadece küresel büyüme için değil, CEO’ların kendi şirketleri için de geçerli.

İklim değişikliği küresel tehdit sıralamasında %30’luk oranla 9. sırada görülürken, Türk iş dünyası konuyu 5. sırada değerlendirerek çok daha fazla ciddiye alıyor. Türkiye CEO’larının bu bakış açısı, COVID-19 krizi sonrası yatırım planlarına, Sürdürülebilirlik ve Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim konularının öncelikli ele alınmasına da yansıyor.

Dijital dönüşüm dünyada da Türkiye’de de hız kesmiyor. Salgın sonrası süreçte ivmelenen dijital dönüşüm, Türkiye CEO’larının da yatırım bütçelerinde kayda değer yer tutuyor, araştırmaya katılanların çoğunluğu (%77), dijital dönüşüm alanındaki uzun vadeli yatırımların artacağını öngörüyor. Siber tehditler daha az riskli görülmesine rağmen, siber güvenlik ve veri gizliliği yatırımları da Türkiye CEO’larının bütçe planlamasında önemli paya sahip (%73).

Basın bülteni için tıklayınız

Türkiye CEO’larının gündemindeki tehditler

%64 Pandemi ve diğer sağlık krizleri

Pandemi Türkiye'deki CEO'lar için de ilk sırada

%63 Döviz kurunda dalgalanma

Döviz kurundaki dalgalanma endişesi Türkiye'deki CEO'ların dünyadan farklılaştıkları konular arasında

%56 Politika belirsizliği

Politika belirsizliği konusunda da Türkiye'deki CEO'lar dünyadaki CEO'larla hemfikir

%51 İklim değişikliği

Türkiye'deki CEOlar iklim değişikliğini daha fazla dikkate alıyor

İletişim

Aslıhan Dellaloğlu

Pazarlama ve İletişim, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6570

Bizi takip edin: