CFA Türkiye

CFA Türkiye 2024 başvuruları son ermiştir.


İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) Birleşik Krallık Hükümeti’nin desteklediği global bir teknik destek programıdır. Program karbon emisyonunu azaltıcı etkisi bulunan projelerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. CFA, ülkelerin küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedeflerini yerine getirmek için gereken finansman akışını sağlamayı teşvik etmek amacıyla on ülkede (Nijerya, Kolombiya, Güney Afrika, Türkiye, Meksika, Mısır, Peru, Pakistan, Vietnam ve Uganda) faaliyet göstermektedir.


Türkiye’de CFA uygulaması PwC Türkiye öncülüğünde gerçekleşmektedir. CFA programı proje geliştiricilere teknik, finansal, cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık konularında ilgili uzmanlardan destek ve eğitim sağlar. Ayrıca program ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı ve eğitim olanakları sağlamaktadır. Eğitimin ardından proje geliştiriciler finansörler ile İstanbul’da ve Londra’da planlanan etkinliklerde bir araya gelip projelerini tanıtma imkanına sahip olmaktadır.

Programın ilk aşamasında (2021-22) altı proje, ikinci aşamasında (2022-23) sekiz proje ve üçüncü aşamasında (2023) on proje seçilmiştir. Dört aylık bir süre boyunca, bu projeler teknik, finansal, hafifletme potansiyeli, toplumsal cinsiyet ve sosyal kapsayıcılık konularında destek almıştır.

CFA Türkiye’nin dördüncü aşaması için iklim teknolojileri, enerji, ulaşım, sanayi, ormancılık, atık yönetimi gibi sektörlerden karbon emisyonunu azaltıcı projeler seçilerek yatırım süreçleri için gerekli ön hazırlıklarda destek sağlandıktan sonra potansiyel yatırımcılar ile tanışmaları sağlanacaktır.

CFA programı 2025 yılı içinde Londra'daki yatırımcılar ile birlikte Londra’da bir dizi etkinlik yürütecektir. CFA Türkiye programından uygun büyüklükte ve hazır durumda olan projeler katılmaya davet edilecektir. İkinci aşamada tüm CFA ülkelerinin yer aldığı 15 proje arasından CFA Türkiye'den dört proje - Biotrend, Evreka, GIO ve Werover Londra etkinliğine katıldı.

CFA Türkiye Hakkında

CFA Türkiye projenizi nasıl destekleyebilir?

CFA Türkiye karbon emisyonunu azaltıcı projelerin finansman kaynağı bulmasını amaçlayan, bunun için projeleri finansörler nezdinde daha ilgi çekici ve finansman sağlamaya hazır bir duruma getirmeye odaklanan bir programdır.

Yatırımcılar için cazip projeler hazırlamak zorlayıcı olabilir. Yeni teknolojiler ve iş modelleri geniş çapta anlaşılmadığından düşük karbonlu projeler genellikle daha yüksek risk olarak algılanır.

CFA iklim değişikliğini önlemeye yönelik projelere finansmana erişim konusunda çeşitli destekler sunar.

CFA’in bir finansman hızlandırma programı olduğunu ve projelere finansman sağlamadığını ayrıca belirtmek isteriz.

Program başvuruları 8 Mart 2024'te sona ermiştir.

Sorularınız varsa bize e-posta ile ulaşabilirsiniz.

CFA Türkiye’den haberler için bizi LinkedIn üzerinde takip edebilirsiniz.


UK Goverment
CFA Climate Finance Accelerator

Kapasite oluşturma

Proje geliştiricileri, projeleri yatırımcılar için çekici ve hazır hale getirmek için değerli bilgiler edinecek ve beceriler geliştirecektir. Bu, projeleri güvenilir/başarılı bir projenin nasıl olması gerektiğine göre kıyaslama imkanını, finansörlerle konuşma konusunda güven kazanmayı ve proje finansmanının nasıl yapılandırılacağını öğrenmeyi içerir. Diğer CFA ülkelerinde etkisi görülen faydalı yöntemler CFA Türkiye programında da uygulanacaktır.

Finansman kaynaklarına erişim

CFA, proje geliştiricilerine ihtiyaçlarını anlamak ve projelerini buna göre geliştirmek için potansiyel yatırımcılarla doğrudan çalışarak finansmana erişim için daha fazla fırsat sağlar. CFA'nın erişimi sayesinde, proje sahipleri hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren ticari ve imtiyazlı yatırımcılara ulaşma fırsatına sahiptir.

Network oluşturma ve tanınırlık artırma

Proje geliştiriciler, benzer zorluklarla karşılaşan projelere ek olarak, yerel ve uluslararası finansörler, politika yapıcılar, araştırmacılar ve diğer özel sektör kuruluşları dahil olmak üzere iklim finansmanı ortamındaki paydaşlar nezdinde bilinirliklerini artırma ve networklerini geliştirme fırsatına sahip olacaklar. Network, proje geliştiricilerine mevcut ve gelecekteki düşük karbon fırsatlarına uzun süreli faydalar sağlayacaktır.

Düşük karbon hedeflerine ulaşma

CFA projelerin istenen pozitif etkilerini gerçekleştirmelerine ve bu etkilerin tanıtılmasına destek olur. CFA, iklim, sektörel ve sosyal etki uzmanlarına erişime sahiptir ve yerel ve ulusal iklim hedeflerini desteklemenin yanı sıra yoksulluğun azaltılması, gelişmiş cinsiyet eşitliği ve sosyal içerme ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadele gibi ortak faydaların ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak projelere destek olabilir.

Başvuru Detayları

CFA Türkiye’ye katılım için gerekli koşullar

CFA finansman ihtiyacı olan karbon emisyonunu azaltıcı projeleri desteklemektedir.

Aday projeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır: 

 • Doğrudan veya dolaylı olarak sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik iklime dair ölçülebilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmalı.
 • Toplam finansman ihtiyacı 5-150 milyon ABD doları olmalı. Bazı durumlarda daha küçük projeler programa dahil edilebilir. Birden fazla küçük projeden oluşan fonlar veya benzeri yapılar da memnuniyetle karşılanmaktadır.
 • Projeler en azından teknik fizibilite öncesi aşamada olmalıdır.
 • Uzun vadede kazanç sağlayan iş modeli olmalı.
 • Sosyal etkisi yüksek projeler ile özellikle cinsiyet eşitliğini ve sosyal kapsamı artırıcı etkilere sahip projelerin başvurması desteklenmektedir.
CFA Türkiye

Önemli tarihler

Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs-Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024  2025
Başvuruların açılması (5 Şubat) Başvurular için Soru&Cevap seanslarının başlaması* Başvuruların kapanması (8 Mart 2024) Projelerin değerlendirilme süreci. Başarılı bulunan adaylara Mart ayının sonuna kadar haber verilir. Program olumlu değerlendirilen projeler ile başlar. Eğitim ve koçluk süreçlerine başlanır.  Eğitim ve koçluk devam eder. Yatırımcılarla iki günlük etkinlik düzenlenir.

Etkinlik sonrası destek dönemi.

 

CFA Londra etkinliği (seçilen projelere yönelik olarak daha sonra belirlenecek bir tarihte düzenlenecektir. 


CFA yatırımcılarla nasıl çalışabilir?

İklime yönelik harekete geçmemiz için kilit bir döneme girerken, finansal kuruluşlar karbon emisyonunu azaltıcı projelerin gelişiminde önemli bir role sahiptir.

Sürdürülebilir finansmanın sağlanması için gerekli koşullar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları projelerin etkin bir şekilde gelişimi ve uygun regülatif ortamın sağlanmasıdır. Gelişmekte olan ekonomilerde tam olarak oturmamış olan bu iki koşul finansörleri karbon emisyonunu azaltıcı projeleri finanse etme konusunda bazı çekincelere itebilir. CFA programı hem projelerin etkin bir şekilde gelişimine, hem de gerekli regülatif ortamın oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ek olarak finansörlerin sürdürülebilir finansman ile ilgili en iyi uygulamalara ve tecrübelere sahip olması için onları paydaşlar ile etkileşimde bulundurmayı amaçlamaktadır.

CFA proje geliştiricilerinin ve finansörlerin birlikte çalışarak karbon emisyonununu düşüren projelerin fonlanmasını desteklemek amacıyla kurulmuştur. 

The Climate Finance Accelerator (CFA)

CFA Türkiye programı finansörlere aşağıdaki konularda faydalı olabilir:
 

Karbon emisyonunu azaltan projelere erken erişim

CFA programı finansal kuruluşlara, kredibilitesi bulunan, kar sağlayabilecek, karbon emisyonunu azaltıcı projelere erkenden görünürlük ve yakından etkileşim imkanı sağlamaktadır. CFA’in desteklediği projeler toplum ve çevre açısından sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı geliştirmeye katkı sağlamaktadır.

En iyi uygulamalar ve kapasite oluşturma

CFA ile işbirliği yapan yerel finansal kuruluşlar alternatif finansal mekanizmaları (örn. karışık ve yeşil finansa yönelik yenilikçi girişimler) daha iyi anlama fırsatından yararlanacak, projenin ortaya çıkmasından geliştirme, finansman ve yeniden finansmana kadar iklim finansı tedarik zincirinde projelerin nereye denk geldiğine dair derin bir anlayış kazanacaktır.

Genişleyen paydaş ağı

CFA yerel finansal kuruluşların profil yükseltmesine ve ağlarını genişletmesine olanak sağlayacaktır. Diğer finansörlerle, proje geliştiricilerle, ulusal ve yerel seviyede ulusal ve uluslararası kalkınma bankaları ve ajanslarındaki hükümet temsilcileriyle daha derin temaslara olanak sağlanacaktır. Oluşturulan network ile mevcut ve gelecekteki karbon emisyonunu azaltıcı projelere uzun vadeli fayda sağlaması planlanmaktadır.

Bilgi ve beceri paylaşımı

Yerel finansal kurumlar proje geliştiricilerine yatırıma hazır projeler geliştirmelerinde destek olacak şekilde bilgilerini ve becerilerini paylaşabilir. Böylece yerel finansal kurumlar da projelerin gelişim ve yatırım yapılabilme konusunda hangi seviyede olduklarını inceleme fırsatına sahip olacaklar.

Sıkça Sorulan Sorular

CFA projeler için finansman sağlıyor mu?

Hayır. CFA projeler için finansman sağlamaz veya garanti etmez. CFA uygun yatırımcılara erişimi kolaylaştırır ve düşük karbon proje hedeflerine ulaşmak üzere kapasite oluşturma, ağ geliştirme fırsatları ve görünürlük sağlar.

Bir proje geliştiricisi birden fazla proje için başvuruda bulunabilir mi?

Tabii! Yukarıda bahsedilen gereklilikleri karşıladıkları sürece proje başvuru çağrısına başvuracak proje sayısına limit getirilmemiştir.

Katılımcı olmayan ülkelerde geliştirilen projeler kabul edilecek mi?

Hayır, sadece katılımcı ülkelerdeki projeler kabul edilmektedir. Ana proje Türkiye’de olduğu sürece farklı ülkelerde farklı dalları veya ortak projeleri bulunan projelerin CFA’e katılması mümkündür. 

Başvurudan sonra projede değişiklik yapılabilir mi?

Başvuru gönderildikten sonra değişiklik yapılamamaktadır. Değişiklik gerekmesi durumunda yeni bir başvuru yapılmalıdır. İlgili proje başvurunuzu değerlendirmemiz için bizi e-postayla bilgilendirmelisiniz.

Proje finansman ihtiyacı ilk yılda en az 5 milyon ABD doları mı olmalı?

En az 5 milyon ABD doları olan asgari miktar sadece ilk yıl için değil tüm gerekli yatırım tutarı için geçerlidir.

Projeler için hangi finansal araçlar kullanılacak?

Finansman türü  proje ve özelliklerine göre değişebilmektedir. Yeşil tahvil, kredi, özkaynak yatırımı ve kamu-özel ortaklıkları gibi farklı araçlar kullanılabilir.

Projemiz 30 milyon ABD doları finansmana ihtiyaç duyuyor. CFA’e başvurabilir miyiz?

Evet!

Başvuru dönemi sırasında herhangi bir zaman proje başvurumuzu yapabilir miyiz?

Evet. Ancak başvuruları geldikleri sırada değerlendireceğimiz için erken başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz. 

CFA programının bir önceki aşamasına başvuran ancak seçilmeyen projeler tekrar CFA programına başvurabilir mi?

Elbette! CFA programına başvuru sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Programa tekrar başvurmanızdan memnun oluruz.

25 Mayıs Soru-Cevap Seansı

Soru&Cevap seansları ve tarihleri

CFA Türkiye 2023 için 25 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seansımıza videodan ulaşabilirsiniz.

Londra etkinliğine CFA Türkiye 2022 'den dört proje katıldı!

CFA Türkiye 2023 Yılı Projeleri

 • Akçansa - inşaat ve yıkıntı atıklarını agrega ve çimentomsu malzemelere dönüştürmek için çimento fabrikalarının bacalarından salınan CO2 emisyonlarını kullanan dairesel bir ileri dönüşüm projesi. Geri dönüştürülen malzemeler inşaat sektöründe yeniden kullanılıyor.
 • CIRCULA Design – 3D robotik baskı, biyo-bazlı malzemeler ve dijitalleşmeyi kullanarak özel tasarım mobilya üretimi. Kadın liderliğindeki bu girişim, talep üzerine %100 geri dönüştürülebilir ürünler üretiyor ve selülozik atıkları özelleştirilebilir tasarımlarına dâhil ediyor.
 • Doktar – tarımda sürdürülebilirliği sağlarken, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve buna karşı direnç oluşturmak için uzaktan sensör ve uydu gibi teknolojilerin kullanımı. Doktar, su kazancı, karbon yönetimi, toprak koruma ve biyoçeşitlilik hedefleri doğrultusunda dijital dönüşüm ve uyum yoluyla çiftçilerin kapasitesini ve refahını artırıyor.
 • DRONEQUBE – çiftliklerde verimi ve üretkenliği optimize etmek için gerçek zamanlı hastalık tespitini otonom dronelar ve sağlam Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümleriyle entegre ediyor. Otonom droneları tarlaları keşfedip gerçek zamanlı olarak küf tespit ederken, SaaS çözümleri çiftlikleri daha verimli bir şekilde yönetmek için anında, eyleme geçirilebilir çözümler sunuyor.
 • ForestGuard – gelişmiş Nesnelerin İnterneti teknolojisi aracılığıyla orman yangınlarını erken aşamada tespit ediyor ve önlüyor. Patentli sensörler, ormanlardan atmosferik verileri topluyor ve herhangi bir tehdidi algılamak için işliyor. Veriler, en uzak ormanlık alanlardan bile uydular kullanılarak aktarılıyor ve orman yangınlarına tepki süresi en aza indiriliyor.
 • Laska - ömrünü tamamlamış lastikler yenilikçi, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarıyla ileriye dönüştürülürken, katma değeri yüksek ve fosil yakıtlara sürdürülebilir bir alternatif sunan iki hammadde olan karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt olarak ekonomiye kazandırılıyor.
 • LogD – Milk Run metodu  doğayı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir bir çalışma modeli. Ürünlerin teslim alınması, teslimi ve nakliyesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı korunmasını ve perakende operasyonda güvenliğin sağlanmasını amaçlıyor.
 • Myconom – mantar miselyumu ve tarım/ormancılık atıklarını kullanarak biyolojik olarak parçalanabilen kompozit malzemeler geliştiriyor. Miselyum kompozitleri, ambalajlamada kullanılan plastiklere ve strafora petrol içermeyen, %100 evde kompostlanabilir bir alternatif. Mekanik dayanım, yangına dayanıklılık veya ısı yalıtımı gibi özel gereksinimleri karşılamak üzere malzemeler özelleştirilebiliyor ve bu da onları çeşitli endüstriler için uygun hale getiriyor.
 • Niocycle Technologies – karbonsuzlaştırma çözümlerine yönelik acil ihtiyacı karşılamak amacıyla lityum-iyon piller için son derece verimli bir yeni nesil geri dönüşüm sürecini oluşturuyor.
 • Unda Engineering – Calor-e termal piller, yenilenebilir elektrik enerjisini yüksek sıcaklıkta ısı olarak depoluyor ve endüstri, tarım ve konut sektörlerini karbondan arındırmak için kullanılıyor. Şebekede “talep değiştiren ürün” olarak veya şebeke dışında, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklarla doğrudan bağlantılı olarak da kullanılabiliyor.

Londra etkinliğine giden projelerimizi daha yakından tanımak için tıklayınız!

İletişim

Mevlüt Akbaş

Mevlüt Akbaş

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Süleyman Serhat Acartürk

Süleyman Serhat Acartürk

Danışmanlık Hizmetleri Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Ayca Şahin

Ayca Şahin

Danışmanlık Hizmetleri Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Zeynep Çan Soler

Zeynep Çan Soler

Danışmanlık Hizmetleri Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Özgün Gökçeoğlu

Özgün Gökçeoğlu

Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Danışman, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060