Enflasyon Muhasebesi


Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Vergi kanunları açısından fiyat endeksindeki artışın (Yurt içi ÜFE), içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. 31.12.2021 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesini gerektiren şartlar oluşmuş olup, VUK Geçici 33'üncü madde ile uygulama 31.12.2023 tarihine ötelenmiştir.

Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon Düzeltmesini Kimler Yapmak Zorundadır?

Enflasyon Düzeltmesini Kimler Yapmak Zorundadır?

 • Kazançları bilanço usulune göre tespit edilenler, başka bir deyişle her çeşit ticaret şirketi (A.Ş., Ltd, komandit şirket,  kollektif şirket ve kooperatifler),
 • Yeni işe başlayanlar ( 31.12.2023 ya da enflasyon düzeltmesinin oluştuğu gelecek dönemde yeni işe başlayanlar için farklı bir uygulama söz konusu olmayıp, diğer tüm kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi yeni işe başlayanların finansal tabloları enflasyon düzeltmesine tabi tutulur)


Enflasyon Düzeltmesini Kimler Yapmaz?

 • Kayıtlarını TL cinsinden tutmayanlar,
 • Kayıtlarını yabancı para cinsinden tutmaktan vazgeçip TL cinsine dönüş yapma süresi 3 yıl geçmeyenler,
 • İşletme esasına göre defter tutanlar, serbest meslek erbabları (amortisman hariç).
Enflasyon Düzeltmesini Kimler Yapmaz?


Neden Enflasyon Muhasebesi Uygulanır?

Enflasyonist kârlar nedeniyle olmayan kazançların vergisi tahakkuk etmekte, ve yüksek kâr dağıtımları ile sermayenin erimesine yol açılabilmektedir. Aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek amacıyla enflasyon muhasebesi uygulanır;

Neden Enflasyon Muhasebesi Uygulanır?

Enflasyon düzeltmesi ile mali tablolardaki fiktif kârlılığın giderilmesi

Enflasyon Muhasebesi Hangi Amaçlarla Uygulanır?

Düzeltmeye tabi aktif ve pasif kalemler ile kârlılık gerçek değerinde gösterilememesi

Enflasyon muhasebesi ne zaman yapılır?

Mali performansı/durumu ölçmeye yardımcı olacak finansal analizinin yapılmasıEnflasyon Muhasebesi Nasıl Uygulanır?

Aşamalar halinde şu şekilde uygulanır;

 • Düzeltmeye esas parasal olmayan kalemleri belirlenir,
 • Düzeltmeye esas tarihler tespit edilir,
 • Düzeltmeye esas tarih ile enflasyon muhasebesinin ilk kez uygulanacağı tarih olan 31.12.2023 arasındaki düzeltme katsayısı hesaplanır,
 • Düzeltilecek tutar ve düzeltme katsayısı çarpılır.
Enflasyon Muhasebesi Nasıl Uygulanır?


Enflasyon Muhasebesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon Muhasebesi Hangi Mali Tablolarda Uygulanır?

Enflasyon muhasebesi 31.12.2023 tarihli mali tablolarına uygulanır. Vergi kanunlarına göre sadece bilanço enflasyon düzeltmesine tabi tutulur, gelir tablosu hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmaz.

Enflasyon Muhasebesi Vergiye Tabi mi?

2023 yılında yapılacak düzeltme sonucu oluşan kâr/zarar gelir tablosu ile ilişkilendirilmez, vergilendirilmeden geçmiş yıl kârı/zararında ayrıca takip edilir. 2024 yılında gerekli şartların oluşması halinde enflasyon düzeltmesinin uygulanması halinde düzeltme farkları gelir tablosuna aktarılır, kâr/zarar ile ilişkilendirilir ve vergilendirilir.

Enflasyon Muhasebesi Hangi Hesaplara Uygulanır?

Enflasyon muhasebesi, parasal olmayan kalem olarak sınıflandırılan hesaplara uygulanır örneğin; sabit kıymetler, stoklar, özsermaye hesapları. Bu hesaplar için farklı kurallar baz alınarak düzeltme yapılır.


Vergi Usul Kanunu Kapsamında
Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları Eğitimi (E-Learning)

PwC Türkiye uzmanları tarafından hazırlanan ilk e-learning programımız “Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları” konulu eğitimimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Şirketlerin 31.12.2023 tarihli bilançoları, enflasyon muhasebesine tabi tutulacaktır. Zaman ve mekandan bağımsız olarak katılım gösterebileceğiniz bu eğitim ile yapılacak düzeltmelerden önce gerekli hazırlıkların ve ön çalışmaların yapılması için uygulama esasları ile ilgili bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

"VUK Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları" konulu e-learning eğitimimiz toplamda 4 ana modülden modülden oluşmaktadır. 

1. ve 2. modüllerde enflasyon muhasebesine yönelik kavramsal çerçeve ve uygulama prensipleri ve enflasyon düzeltmesinin finansal tablolara etkilerine yer verilecektir. 3. modülde düzeltmeye esas bilanço hesapları üzerinden düzeltme işleminin ne şekilde yapılacağı örnek tablolarla anlatılacaktır. 4. modülde ise örnek finansal tablo üzerinden bir uygulama yapılarak eğitim tamamlanacaktır. İnteraktif uygulama, bölüm sonu değerlendirmeleri ve genel değerlendirme sınavı ile desteklenen eğitimimizi tamamlamak ortalama 4 saat sürmektedir. 

Katılımcı Kazanımları

 • Eğitimi tamamlayan katılımcılar soru işaretlerine yanıt bulabilecekleri ücretli olarak sunulan soru & cevap oturumlarından seçeceği bir oturuma ücretsiz olarak katılma  hakkı kazanacaklardır.
  Soru-cevap oturumları belirli aralıklarla düzenli olarak planlanarak eğitimi tamamlayan katılımcılara duyurulacaktır.
 • Eğitim sonunda yer alan sınavdan %70 oranında başarı sağlamış katılımcılara, PwC Business School Dijital Katılım Belgesi verilecektir.
 • Katılımcılar bir yıl süre ile diledikleri ortam ve koşulda, zamandan ve mekandan bağımsız olarak  eğitim / eğitim materyallerine ulaşabileceklerdir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Playback of this video is not currently available

0:47

VUK Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları Eğitimi

PwC Türkiye Business School - TeaserBizi takip edin