ESG üzerine ekonomik gerçekler

Yatırımcıların şirketlerin üstlendiği Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim (ESG) inisiyatiflerine dair şeffaflık ve netlik beklentileri giderek artıyor. Araştırmamız, liderlerin alarm zillerine verdiği cevaplara ışık tutuyor.

Yatırımcıların, şirketlerin üstlendiği Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim (ESG) girişimlerinin açık ve net olmasına yönelik beklentileri giderek artarken, daha bütüncül, karşılaştırılabilir, güvenilir karar almaya yardımcı ESG raporlaması talep ediyorlar. PwC olarak gerçekleştirdiğimiz yeni araştırmamız, eğer şirketler bu konuda yeterli adım atmaz veya gelişimlerini şeffaf bir şekilde raporlamazsa, yatırımcıların harekete geçerek, daha aktif olacaklarını, oylama yapacaklarını ve gerekirse yatırımlarını geri çekeceklerini gösteriyor.

Yatırımcılar için, riski anlamaya yönelik olarak bir şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal (yönetişim) performansını ölçme yöntemi olarak başlayan ESG, günümüzde yatırım stratejisini etkileyen önemli bir güç haline geldi.

Beklentiler

Yatırımcılar, bir şirketin stratejisinin temelini ESG amaçlarının oluşturmasını bekliyor. Yatırımcılara göre, şirketlerin öncelik vermesi gereken konuların başında Kapsam1 ve Kapsam2 salımlarını azaltmak geliyor.

[1] Kapsam 1 salımları (bir şirketin faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan salımlar) ve Kapsam 2 salımları (satın alınan veya edinilen elektrik, buhar, ısı veya soğutmadan kaynaklanan dolaylı salımlar).
[2]  Ana sanayideki şirketler için katılımcı oranları


Gerçeklik

Araştırmamıza katılan yatırımcıların çoğu, kısa vadeli kârlılığı gözden çıkarmanın ESG sorunlarını çözmeye değdiğini düşünüyor. Bu bulgular, yatırımcıların hisse başına kazançtaki (ESP) kesintilere yönelik eleştirilerinden endişelenen şirketleri biraz rahatlatabilir. Diğer yandan, benzer bir oranda katılımcı sadece (%81) söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yatırım getirilerinde  veya daha az bir kesintiyi kabul edebileceğini söyledi. Katılımcıların yarısı ise getirilerin azalmasını kabul etmekte isteksiz.

Yatırımcıların, sermayenin getiri performanslarını yakından takip ettiği ve düşük performansların oyun dışı kaldığı rekabetçi pazarlarda faaliyet gösterdiğini düşünürsek, bu bulguların şaşırtıcı olmadığı görülüyor.


Raporlama

Araştırmamız güncel ESG raporlamasındaki yetersiz kalan noktalara dikkat çekiyor: Yatırımcıların ortalama sadece üçte biri günümüzde mevcut raporlamanın yeterince iyi olduğunu düşünüyor. Kısacası, günümüzde ESG raporlarının birçoğunda ilgili, zamanlı, eksiksiz ve karşılaştırılabilir bilgi yer almıyor. Bu nedenle paydaşlar, ESG performansları açısından şirketler arasındaki farkları kolayca değerlendiremiyor ve bu durum ekosistemdeki herkes için sermaye dağıtımı kararlarını daha zor bir hale getiriyor.


Aksiyonlar

Araştırma, yatırımcıların şirketlere ESG yolculuklarında eşlik etmek istediklerini ifade ediyor. Ancak raporlamaya dair görebilecekleri somut adımlar ve şeffaf iletişimin eksik olması halinde, oy haklarını kullanmak ve gerekirse yatırımlarını geri çekmek için harekete geçeceklerini belirtiyorlar.

Araştırmamız hakkında

PwC olarak hazırladığımız “The economic realities of ESG’’ araştırmamız, 2021 Eylül ayında 43 ülkeden 325 yatırım uzmanının katıldığı online anket bulgularına ve 2021 Eylül ve Ekim aylarında 11 ülkede yürüttüğümüz derinlemesine görüşmelerin sonuçlarına dayanmaktadır.

 

İletişim

Evren Sezer

Evren Sezer

Sürdürülebilirlik Platform Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468