Gelir Vergisi Tarifesi


a) 2024 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

110.000 TL’ye kadar

15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası

27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası

35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası

40

Not: 2024 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur

b) 2023 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

70.000 TL’ye kadar

15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası

20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası

27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası

35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası

40

Not: 2023 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 317 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin