Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML)

Kara Para Aklanmasının önlenmesi; suçluların yasa dışı yollardan edindikleri gelirlerin ve terör finansmanlarının yasal gelirler olarak gizlenmesini engellemek için birtakım kanunları, düzenlemeleri ve prosedürleri kapsamaktadır.

Kaynağı belirli olmayan ve genellikle suç neticesinde elde edilen gelirlerin mali sisteme sokulmasını engellemeye yönelik Kara Para Aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair ulusal mevzuat yakın geçmişte ciddi değişikliklere uğramış ve finansal hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok sektöre ciddi uyum zorunlulukları getirilmiştir.

Mevzuat kapsamına giren konularda faaliyet gösteren şirketlere iş yaptıkları müşteriler hakkında detaylı bilgi toplanması ve bu bilgilerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, Kara Para Aklanmasının engellenmesi amacıyla risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetim faaliyetleri yürütülmesi öngörülmüştür. Oldukça uzun vadeli ve ciddi yatırımlar gerektiren bu süreçlerin başarılı bir biçimde hayata geçirilmesi özellikle bu alanda bilgi birikiminin kısıtlı olduğu sektörlerde uygulamada sorunlar teşkil edebilmektedir.

Hizmet Detayları:

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Kanunu Uyum Risk Değerlendirmesi

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Kanunu Uyum Risk Değerlendirmesi aşağıdaki konuları içerir:

 • Yönetim
 • Detaylı Müşteri İncelemesi
 • Müşteri Aktivitelerinin İzlenmesi
 • Şüpheli Aktivite Soruşturması bildirimi
 • Yönetim Bilgisi
 • İnsan Yönetimi ve Eğitimi
 • Kontrollerin Etkinliğinin Takibi ve Geliştirilmesi

Daha fazlası

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Program Tasarımı, Yönetimi & Gözetimi

Kara Para Aklama mevzuatına ne kadar uyumlusunuz?

Kara Para Aklama suçunun sonuçlarının farkında mısınız?

Bu konuda aşağıdaki hizmetlerimiz ile size yardımcı olabiliriz:

 • Kara Para Aklamanın ve terörizm finansmanın önlenmesi için kurumsal politika ve prosedürlerinin hazırlanması, bu konuların takibi, tespiti, ilgili konularda eğitim ve iç denetim faaliyetleri düzenlenmesi,
 • Mevcut kurumsal politikaların mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Türkiye dışında ikamet eden ortakları olan yükümlüler için yabancı ülke mevzuatına uyum seviyesinin tespit edilmesi ve gereken iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 • Konu ile ilgili gereken bilgi teknolojileri altyapısının kurulması ve uygulanması yönünde danışmanlık hizmeti verilmesi ve mevcut sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi,
 • Şirket birleşme ve satın alma sürecinde hedef şirketin prosedürlerinin ve geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin incelenerek risk teşkil eden işlemlerin tespit edilmesi ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi

Daha fazlası

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Veri Analitiği

Kurumunuzun, “Kara Para Aklamayı Önleme” ve “Müşterini Tanı” süreçlerinden kaynaklanabilecek zorlukları aşmanıza veri analitiği ile yardımcı oluyoruz:

 • Kara Para Aklama senaryolarının yaratılması
 • Analitik araçlar kullanılarak Kara Para Aklama senaryolarının test edilmesi
 • Kara Para Aklama konusunda risklerin tespit edilmesi

Daha fazlası

"Müşterini Tanı" (KYC) Politika Tasarımı ve Süreç İyileştirmesi

Çeşitli Kara Para Aklama ile Mücadele mevzuatları; finansal kuruluşların, müşterilerinin kimliğini tespit etme ve doğrulama da dahil olmak üzere “Müşteri İncelemesi” yapmasını zorunlu kılmaktadır

Tedbirlerin genişliği, müşterinin para aklama veya terörist finansmanı hususları göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine göre değişmektedir.

 • Sürecin en başından en sonuna kadar çalışacak olan “Müşteri Tanıma” modellerinin tasarımı ve uygulanması, “Müşteri Tanıma” politika ve prosedürlerinin incelenmesi, geliştirilmesi ve optimize edilmesinin yanı sıra aynı zamanda “Müşteri Tanıma” süreçleri için özel olarak seçilecek ve uygulanacak bilişim çözümleri için destek sağlıyoruz.
 • “Müşteri Tanıma” işiniz için operasyon desteği sağlayabilir, eksik “Müşteri Tanıma” dosyalarınızı tasarlayarak “PwC Center of Excellence” aracılığı ile iyileştirmeler sağlıyoruz.
 • “Müşteri Tanıma” mekanizmalarının uyum programları açısından değerlendirmesi, grup ve yerel politika ve prosedürlerin mevzuat gerekliliklerine göre incelenmesi için finans kurumlarına destek sunuyoruz.

Daha fazlası

Zorunlu alanlar yıldız ile belirtilmiştir.(*)

Aşağıda yer alan "Gönder" butonunu tıklayarak, PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve PwC Türkiye ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin PwC Türkiye tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Dr. Gökhan Yılmaz

Dr. Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488

Gizle