Kurumsal hazine yönetimi hizmetleri

Etkin bir hazine yönetimi yapısı; kurumun finansal risklerini yakından izlemesi ve etkin bir şekilde yönetmesine imkan sağlamaktadır.

Nasıl yardım edebiliriz?

Günümüzde iş yapış şekilleri, sektörleri farklı olsa da küreselleşen dünyada faaliyet gösteren her firma, finans piyasalarındaki gelişmelerden etkilenmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan finansal krizler, finansal hizmet ve ürün çeşitliliğinin artması gibi gelişmeler, sadece finansal piyasalarda faaliyet gösteren şirketleri etkilememiş, finans dışı sektörlerde de faaliyet gösteren birçok farklı şirkette finansal risklerin yakından takip edilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

PwC Kurumsal Hazine yönetimi hizmetleri ekibi olarak uluslararası bilgi ve deneyimimiz ışığında hem finans hem de finans dışı şirketlerin maruz kaldıkları finansal risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçümlenmesi, yönetimi, raporlanması, şirket hedefleri doğrultusunda finansal risk yönetimi stratejisinin oluşturulması, hazine birimlerinin tasarlanması ve kurulumu gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

Hazine Birimi Tasarımı

 • Kurumun hedefleri doğrultusunda hazine yönetim stratejisinin oluşturulması
 • Mevcut durum analizi
 • Yönetişim ve organizasyon yapısının oluşturulması
 • Süreçlerin iyileştirilmesi/yeniden kurulması
 • Risk ölçüm yaklaşımlarının geliştirilmesi
 • İhtiyaçlar ve belirlenen strateji doğrultusunda hazine/müşteri risk yönetimi sisteminin kurulumu ve/veya mevcut sistemlere entegrasyonu

Nakit ve Likidite Yönetimi

 • Kurumun likidite pozisyonunun optimizasyonu
 • Uygun maliyet süreci kullanılarak nakit pozisyonunuzun kompozisyonu ile ilgili önerilerde bulunulması
 • Banka iletişim yönetimi hizmetleri: ilgili anlaşmalarının incelenmesi, iletişim sürecinin değerlendirilmesi, tavsiyelerde bulunulması
 • Nakit akış analizleri ve tahmini konusunda destek sağlanması
 • İşletme sermayesinin yönetimi konusunda destek sağlanması
 • İhtiyaca göre yeni nakit yönetimi modelinin tasarlanması ve uygulama planının belirlenmesi

Kur ve Faiz Oranı Riski Yönetimi

 • Kur ve faiz oranı riskinin değerlendirmesi
 • Yabancı para nakit akışlarının boyutu ve sıklığının anlaşılması
 • Kur ve faiz oranı riski ölçüm ve izleme yaklaşımlarının oluşturulması
 • Kur ve faiz oranı riskinin yönetimi için politika kuralları, sürec, veri, insan kaynağı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Şirket faaliyetleri ve vizyonu ile uyumlu olacak şekilde riskten korunma (hedging) stratejisinin oluşturulmasına yönelik destek sağlanması

Emtia Riski Yönetimi

 • Emtia fiyatlarının kurum faaliyetleri ve net işletme sermayesine etkisinin incelenmesi
 • Emtia riskinin değerlendirilmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve yönetilmesi konularında danışmanlık sağlanması
 • Emtia alım satım aktivitelerinin şirket risk profiline etkisinin incelenmesi ve önerilerde bulunulması
 • Farklı emtia fiyat hareketleri senaryolarının şirket karlılığı ve net işletme sermayesine etkilerinin belirlenmesi

Hazine Birim ve Süreçlerinin Denetimi

 • Hazine birim ve süreç kontrollerinin kurum için uygunluğunun değerlendirilmesi / yeniden tasarlanması
 • Hazine birim ve süreçlerinin gözetim ve denetimi için kuruma özgü politika ve raporlama süreç ve kurallarının oluşturulması
 • İç denetim ekibine hazine süreçlerinin denetimi konusunda destek

Kurumsal Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi Eğitimleri

Şirket faaliyetleri, ölçeği ve gereksinimleri doğrultusunda her kademeden çalışan için kuruma özgü finansal risk yönetimi farkındalık ve teknik eğitimleri düzenlenmektedir.

İletişim

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Bizi takip edin