Mega Trendler

Dünyayı şekillendiren beş küresel değişim

PwC olarak küresel kapsamı ile uzun vadeli etkilerini “derin ve köklü” olarak nitelendirdiğimiz ve uzun bir dönem boyunca dünyamızı şekillendirmesini beklediğimiz beş mega trendi belirlememizin üzerinden neredeyse on yıl geçti. Bu mega trendlerin, dünyamızı tahminlerimizden çok daha hızlı bir şekilde dönüştürdüğü artık açıkça görülüyor. Bu durum büyük ölçüde değişimin hem hızını ve hem de yaygınlığını artıran trendler arasındaki etkileşimden kaynaklanıyor.

Ortaya çıktıkları günden bugüne kadar dönüşüm geçiren mega trendlerin, bugün kendilerini gösterme biçimleri de on yıl öncesine göre farklı. 

Bu mega trendlerin, ne şekilde değiştiklerini, 2030 yılındaki geleceği nasıl etkileyebileceklerini ve insanlığın önüne getirebilecekleri soruları anlamak için yeniden gözden geçirdik.

Mega trendler ve etkileri

İnsanlık karbon emisyonlarını azaltmanın yollarını ararken, atmosferdeki sera gazı seviyeleri kötüleşiyor, küresel sıcaklıklar artıyor, olağanüstü hava olayları daha sık ve daha şiddetli görülüyor.

Daha fazla detay için tıklayınız

Dönüştürücü teknoloji, dünya ile nasıl etkileşimde bulunduğumuzu ve insana dair unsurları nasıl ele aldığımızı değiştiriyor. Bu teknoloji büyük bir değer yaratılmasına olanak sağlarken, etkilerinden korunmanın giderek daha zor olacağı zararlı sonuçları da beraberinde getiriyor.

Daha fazla detay için tıklayınız

Dünya genelinde tüm ülkelerde yaş ortalaması artsa da bu farklı oranlarda ve farklı başlangıç noktalarıyla gerçekleşiyor. Bu demografik değişim, bazı ülkelerin sosyal sistemlerinin bozulmasına ve kritik alanlarda çalışan eksikliğine yol açıyor. Bazı ülkeler ise hızla artan işsizlik ve eksik istihdam, göç eden vatandaşlar nedeniyle ekonomide zayıflama ve sosyal güvenlik ağları üzerindeki baskıyla karşı karşıya kalıyor.

Daha fazla detay için tıklayınız

Daha fazla ulus devlet nüfuz için rekabet ederken, dünyanın geri kalanı onların etrafında sıralanıyor ve diğer yandan bazı devletler istikrarsızlaştırıcı olarak hareket ediyor. Ülkeler, ulusal dayanıklılıklarına ve yerelleşmelerine öncelik vererek, odak noktalarını giderek daha fazla içe çeviriyor.

Daha fazla detay için tıklayınız

Sosyal ve ekonomik kutuplaşma, dönüşüm, demografik değişim ve güvenin sarsılmasının getirdiği baskılar, sosyal huzursuzluğun artmasına neden oluyor. 

Daha fazla detay için tıklayınız


Şimdiden etkilerini gösteren beş mega trend, uzun yıllar boyunca dünyayı değiştirmeye devam edecek. Her bir trend varoluşsal sorular içeriyor ve insanlığı kritik bir eşiğe getirme potansiyeline sahip. Mega trendlerin birbirleriyle olan etkileşimi, onları anlamayı güçleştiriyor. Her mega trend, dünyanın karşı karşıya kaldığı sosyal zorlukları içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Bu sosyal zorlukların büyüklüğü; toplumların bir araya gelerek iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm, demografik dönüşüm ve küreselleşmeyle birlikte gelen tekil görünümün dağılması olumsuz etkilerle mücadele etmeyi zorlaştırıyor.

Şüphesiz ki: İnsanlık zamanla yarışıyor.

Mega trends

İletişim

Aslıhan Dellaloğlu Karacalı

Pazarlama ve İletişim, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6570

Bizi takip edin