PwC Business School 2024

My Leading Journey

My Leading Journey

Kişisel Envanter Çalışması

PRISM Envanter çalışmasını sizin verdiğiniz cevaplar çerçevesinde hazırlanan davranışsal analiz aracıdır. Bu rapor; envanter sorularına verdiğiniz cevaplar ışığında size pek çok alanda geri bildirimde bulunabilmek amacıyla verilmektedir. PRISM raporunda diğer kişilerin sizi nasıl tanımladığından ziyade sizin kendi davranışlarınızı nasıl gördüğünüz yansıtılmaktadır.

Bu raporu dikkatlice incelediğinizde, iş yaşamınızı ve özel yaşamınızda geliştirmenize yardımcı olacak odaklanabileceğiniz alanların bir listesini oluşturabilirsiniz. 


Öğrenme Yolculuğu

 1. Modül
 Leading Self

2. Modül
Leading Teams

3. Modül
Leading Business

Odak: 

Kendinizi ve etkileşimlerinizi nasıl tanımlıyorusunuz? 

Bir lider olarak etkinizi nasıl arttırırsınız?

Öğrenme Hedefi: 

Bireysel davranış tercihlerin liderlik üzerindeki etkisini anlamlandırma, bireysel liderlikleri becerilerini güçlendirme.

Kazanım: 

Algılamada farklılıkların etkileşim ve kararlar üzerindeki etkisinin farkında olmaları. Farklı tercihlerin iş hayatındaki tutumlar üzerindeki etkisini fark etmeleri ve tercih akışını etkin kullanabilmeleri.

Farklı davranış tercihleri ile başarı ile ilişki geliştirmek için strateji belirlemeleri.

Odak: 

Bireysel liderlik vizyonumu nasıl yaratıp yaşatacağım?

Ekibinizden en iyi sonucu nasıl alabilirsiniz? Diğerlerinin gelişimine nasıl katkı sağlayabilirsiniz?

Öğrenme Hedefi: 

Bireysel davranış tercihlerin liderlik üzerindeki etkisini anlamlandırma, bireysel liderlikleri becerilerini güçlendirme.

Kazanım: 

 • Ekiplere Liderlik analizi ile insanlar üzerinde yarattığı etkiyi fark etmeleri

 • Takımlara liderlik yaklaşımlarını nasıl şekillendirdiğini fark etmeleri

 • Farklı tercihleri ve ihtiyaçları karşılamak için liderlik yaklaşımlarında esneklik göstermeleri.

Odak:

 • Global Trends, Ateş Ataseven
 • CEO’nun Ajandası, Cenk Ulu
 • Makroekonomik perspektif – Başar Yıldırım
 • İK Ajandası– Ülker Day
 • Future Forward - Emerging Tech, Cem Aracı
 • Design Thinking, Etkin Çiftçi

Öğrenme Hedefi: 

İşdünyası gündemindeki ana konuların farklı perspektiflerden ele alınması.  

Kazanım: 

Katılımcılar iş gündeminin nabzını yakalayacak ve sonraki süreçte üzerinde aksiyon alabilecekleri odak alanlarını belirleyebilecekler. 

Deneyimsel öğrenme modülü:

Uzman Fizyoterapist eşliğinde stresin bedenimiz üzerindeki etkilerinin anlaşılıp temel egzersizlerin aktarımı

Deneyimsel öğrenme modülü:

Mimar Sinan’ın analitik ve duygusal zekasının anlaşılıp günümüzdeki liderlik becerilerine aktarılma yollarının ele alınması

Deneyimsel öğrenme modülü:

 • Emerging Technologies
 • Design Thinking

Fark Yaratan Deneyim Yolculuğu

Fizyoterapi Deneyimi

Uzman fizyoterapistler; katılımcıların stresin bedenlerindeki etkilerinin farkına varacakları bir diyalog etkileşimi sonrasında temel egzersiz pratikleri yaptıracaklar. 

Sinan Gibi Düşünmek

Bu programın amacı; tarihin belki de en önemli Mimar’larından olan Mimar Sinan’ın çalışma şeklinden ilham alarak günümüz yönetim becerilerine bazı çıkarsamalar yapabilmek, uygulanabilir bazı perspektifler hakkında farkındalık sağlamaktır.

Program boyunca deneyimleyecekleriniz; Süleymaniye Camii ve Külliyesini ziyaret ederken hem tarih, hem mimarlık başlıkları altında Mimar Sinan’ın çalışma ve düşünme şekline dair anektodlar eşliğinde günlük yönetim becerileri ile bağı ele alınacaktır.

Tahlil, Teşebbüs, Takip, Tefekkür, Tevazu ve Tevekkül’ün Mimar Sinan’daki yansımalarına değineceğiz.

Emerging Technologies

Yaşamımızı ve iş yapış şeklimizi kökünden değiştiren Yeni Teknolojileri derinlemesine incelediğimiz ve yalnızca bununla sınırlı kalmayıp teknolojilerin uygulamalarını deneyimleyeceğimiz bu eğitimde, PwC'nin 'Essential 8' perspektifi ile teknolojinin geleceği hakkında konuşacağız.

 • Yapay Zeka
 • Nesnelerin İnterneti
 • Blok Zinciri
 • Sanal Gerçeklik

Tasarım Odaklı Düşünce ile Servis Tasarım

Tasarım odaklı düşünce yöntemi, problemi anlayabilme ve fark yaratacak fırsat alanlarına en uygun modeli üretebilme metodudur. 

Fikirden eyleme geçmek, yaratıcılığı somut çıktılara

dönüştürmek ve değer üretmek adına; empati, kutu dışı düşünme, gözlem ve analiz, beyin fırtınası ve fikir üretimi, geri bildirim, prototipleme, test etme becerilerini kazandırarak öğrenimden uygulamaya geçiş hedeflenir.

 • Problemi Haritala
 • Geleceği şekillendir
 • Test et ve yenile

Özgeçmişlerimiz

< Back

< Back
[+] Read More

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizi takip edin