Operasyonlar

Müşterilerimize aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktayız:
 • Operasyonel yetkinliklerin değerlendirilmesi
 • İş stratejilerine uygun operasyon modellerinin tasarlanması ve bu operasyon modellerinin uygulanması
 • Teknolojik çözümlerden ve dijital iş modellerinden faydalanılması
 • Rekabet avantajının elde edilmesi, sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması
 • Kendi kendini finanse eden sürdürülebilir programların geliştirilmesi ve uygulanması

Karşılaşılan Sorunlar

 • Rekabet avantajının azalması; hedeflenen şirket maliyet ve değer önermesinin gerçekleştirilememesi
 • Organik büyümenin durması
 • Şirket birleşme ve satın alma süreçleri sonrası entegrasyonun sağlanmamış olması
 • Pazar ihtiyaçlarına cevap vermeyen operasyon modelleri
 • Rekabete olanak vermeyen maliyet yapıları
 • Şirket içi bütünsel optimizasyonun olmadığı silo bazlı yapılar
 • Sebebi bilinmeyen ve kötüleşen operasyonel performans
 • Güncel olmayan teknolojik çözümlerle çalışmak
 • Rekabette her zaman takip eden taraf olmak

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Değer Zinciri Maliyet Değerlendirmesi
 • Global Operasyon Modeli Tasarımı
 • İşletim Modeli Esnekliği & Sürdürülebilirliği
 • Bilişim Teknolojileri & Veri Stratejisi

Farklı Olan Ne?

 • «Oyun tarzı» ve ana yetkinlikler hakkında güçlü bakış açısı
 • Yetkinliklerin kendi kendini finanse eden ve sürdürülebilir yöntemlerle oluşturulması
 • Geleceği tasarlarken sıklıkla üzerinde durulan vergi ve risk gibi konular da dahil olmak üzere, alakalı tüm boyutları göz önüne almak

Müşteri Kazançları

 • Operasyonların rekabet avantajlarının ve en iyi uygulamalara göre elde edilecek kazanımların açıkça gözlemlenmesi
 • Hedeflenen segmentin finansal ve değer kazanımlarını içeren ilgili müşteri için özelleştirilmiş operasyon modeli
 • Strateji destekleyen uyumlu operasyonel yetkinliklerle büyümeyi sağlamak
 • Maliyet düşüşü ve esneklik sağlanarak işlerin etkili bir şekilde yönetilmesi
 • Stratejiden uygulamaya teknoloji dönüşümü
 • Net hedefler ve ölçümlemeler ile gelişmiş performans yönetimi

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: