Özel sermaye ve dijital dönüşüm

Avrupa’da 100 orta-büyük ölçekli özel sermaye kuruluşunun dijitalleşme potansiyeli hakkındaki görüşleri üzerine gerçekleştirilen anket

  • Dijital dönüşümün üç ana konusu bulunuyor:
  • Pazarın dönüşümü
  • Müşteri gereksinimlerinin dönüşümü
  • Değer yaratma dönüşümü

Dijital dönüşüm/dijitalleşme dediğimizde neyi kastediyoruz? Analog ve manuel süreçlerin, fonksiyonların ve görevlerin, tüm fiziksel varlıkların uçtan uca dijitalleştirilmesine ve değer zinciri ortaklarıyla dijital ekosisteme entegrasyonuna odaklanarak şirketin tümünü dijital ortama taşımak demek istiyoruz. Dijitalleşme, yatay ve dikey değer zincirlerini dijitalleştirmeyi ve entegre etmeyi, hem ürün ve sunulan hizmetleri dijitalleştirmeyi hem de bütün, veri odaklı hizmetler ve entegre platform çözümleri gibi dönüştürücü dijital sonuçlar sunarak iş modelini ve müşteri erişimini büyütmeyi içeriyor.

Dijital dönüşüm, iş modelinin dönüşümünü ifade eder. Bu dönüşüm, dönüştürücü teknolojiler bazında gerçekleştirilen temelden değişimlerle bilinir. Dijital dönüşüm klasik iş dönüşümünün araçlarını içeriyor ve yeni dijital teknolojilerin potansiyelini kullanıyor ve öne çıkartıyor.

Genel bulgular


Özel sermaye gündeminde ilk sıralarda yer alan dijitalleşme, özel sermaye kuruluşlarının yeni yatırımlarını etkileyen en önemli mega trend olarak adlandırılıyor; 1’den 5’e puanlamada 1,77 olarak puanlandı.

Dijitalleşme tüm ürün ve hizmetlerin üretilme, pazarlanma ve tüketilme şeklini değiştiriyor. Herkesin şahit olduğu bir dönüşüm söz konusu. İnternet geçtiğimiz on yılda çok büyüdü. Gelecek yıllarda değişimler devam edecek ve bu durum şirketlerin değerini kayda değer derecede arttıracak; potansiyel yatırımlarımızın getirileri artacak.

Yöneticiler, İngiltere’deki, AuM’si 1 milyar Euro’dan az olan özel sermaye fonlarının %62’si şirket için daha sürdürülebilir değer yaratabileceğine inanıyor, %88 ise ya değerlendirme sürecini tamamlamış ya da uygulama sürecinde. Özel sermaye kuruluşları dijitalleşmenin çoğunlukla büyümeyi desteklediğine, riski azalttığına, işletme sermayesi ve faaliyet giderlerini azalttığına inanıyor.

Özel Sermaye kuruluşlarının %44’ü dijital dönüşümü/endüstri 4.0’ı geleceğe dönük potansiyel yatırımların değerlendirme şekillerini en çok etkileyen faktör olduğunu ifade ediyor. Bunların %35’inin 500 milyon Euro AuM’si bulunuyor.

Genel olarak, dijital dönüşüm, geleceğe dönük potansiyel yatırımlarda mega trend olarak önem ve etki skalasında (1-5) 1,77 sıralamasını elde etti. Özel sermaye kuruluşlarının %79’u önemini 1 veya 2 olarak sıraladı (5 üzerinden). Özel Sermaye kuruluşlarının %89’u dijital dönüşüme başladı. %62 dijital değerlendirme sürecini tamamladı veya uygulama süreci devam ediyor. Sadece %26 hala değerlendirme sürecinde. İngiltere ve Almanya bu alanda başı çekiyor. Diğer %55’e karşılık, İngiliz firmalarının %75’i, Alman firmalarınınsa %68’i ya değerlendirme ya da uygulama aşamasında.

İletişim

Engin Alioğlu

Engin Alioğlu

Özel Sermaye Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin: