PwC ve Signavio

PwC ve Signavio İş Birliği

Signavio’nun Inovatif Araçlar ile Süreçlerin Optimizasyonu ve Verimlilik Artışı


İş Potansiyelinizi Keşfedin:

BPM iş akışları ile çalışanlarınızın iş birliği hacmini ve verimliliğini arttırın.

Süreç Dönüşümü Yönetimine Yol Göstergeniz:

İş akışlarınızı analiz ederek şirketinizin iyileştirme noktalarını keşfedin.

Başarı İçin İş Birliği Yapın:

Paydaşların katılımı ile daha iyi bir yönetişim modeli ve süreç sahipliği yapısını oluşturun.

Gizli Potansiyelinizi Açığa Çıkarın:

Veri madenciliği kullanarak işletmenizi veriye dayalı karar vermede yeni bir döneme taşıyın.

Signavio

Neden SAP Signavio kullanmalısınız?

SAP Signavio, basit ve sezgisel arayüzünü kullanarak iş süreçlerini düzenleme, simüle etme ve optimizasyon fırsatlarını yakalanmasında kolaylık sağlayan bir dijital platformdur. Veri madenciliği kullanarak mevcut iş süreçlerinizi analiz, darboğazlarınızı ve süreç sapmalarınızı keşfetmenizi sağlar. Uyumluluk, yönetişim, dijital dönüşüm ve değişiklik yönetimi süreçlerinizin sahipliğini oluşturmanızı sağlar.

Süreç modellemenin zorlukları nelerdir?

Süreç modellemesi yapılırken; karmaşık süreçlere doğru noktadan yaklaşma, süreç paydaşlarının öznel yaklaşımlarını süreç bütününden ayıklama, kaynak olarak kullanılan verilerin doğruluğundan ve güncelliğinden emin olma, süreç ve yazılım kısıtlarını ele alma, süreç paydaşları arasında yetersiz iletişim, modelleme sırasında tutarlı notasyon ve sistemler ile entegrasyon gibi zorluklar ile karşılaşılmaktadır. Signavio bu zorlukların üstesinden gelmek için net stratejilere, sorumlu paydaşlara, doğru verilere ve uygun araçlara ulaşmanızı sağlar.

Süreç analizinin zorlukları nelerdir?

Süreç analizinde; eksik veya yanlış veri, öznel yaklaşım, karmaşıklık ve teknolojik sınırlamalar gibi zorluklarla karşılaşabilir. Bunun yanı sıra değişime dirençli ya da süreç sahipliği eksik olmayan paydaşlar da süreç analizinde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Organizasyonel faktörler, zaman ve kaynak kısıtlamaları, başarı ölçütlerininin doğru bir şekilde tanımlanmaması ve uygun analiz tekniklerinin seçilmemesi iş süreçlerinin analizini etkiler.

Signavio Modülleri/Kapasiteleri

Süreç ve Yol Haritası Modelleme

Signavio, organizasyonel süreçlerin görselleştirilmesine, süreç tasarımı öncesinde, sırasında ve sonrasında iş birliği yapılmasına olanak tanır. Süreç modelleme ve görselleştirme araçları ile karmaşık süreçleri anlaşılmasına, darboğazların belirlenmesine, süreç şeffaflığının arttırılmasına ve süreç sahipliğinin belirlenmesine yardımcı olur. Signavio, farklı operasyonel süreçler ve süreç alternatifleri simüle edilip karşılaştırılarak iyileştirme alanlarının belirlenmesini sağlayan bir araçtır.

  • Süreç Simülasyonu: Signavio, kullanıcıların farklı senaryoları simüle etmelerine ve veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanır. Organizasyon kapsamında yeni stratejiler oluşturulurken veya süreç değişikliğine gidilirken kullanıcıların analiz yapabileceği bir sanal ortam oluşturur.
  • İş birliği ve İletişim: Signavio, ekiplerin süreç tasarımı ve iyileştirmesinde iş birliği yapmalarını destek olan platform sağlar. Farklı paydaşlar Signavio platformu üzerinden süreçlerle ilgili görüşlerini paylaşır ve süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Süreç tasarımı ve iyileştirme süresince paydaşların proje ekipleri ile birlikte çalışılması süreç sahipliğini arttırır ve operasyonel ekiplerin daha kapsamlı çözümler sunmasına olanak sağlar.

Süreç Madenciliği ve Optimizasyonu

SAP Signavio, süreç madenciliğini kullanarak mevcut süreçlerin analiz edilmesine olanak tanır. Süreç madenciliği teknolojisi, iş süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne dair gerçek zamanlı görünürlük sağlamak için temel ERP ve işletim sistemlerinden veri toplar. Veri görselleştirmeleri ve paydaşların süreçleri daha iyi anlamasına yol açar ve böylece daha akıcı ve verimli operasyonlara, düşük maliyetlere ve daha iyi kaynak tahsisine fırsat verir.

  • Veriye Dayalı Karar Alma: Signavio tarafından sunulan içgörüler ve analizler süreç verilerine dayalı karar almayı destekler ve yönetimin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Uyumluluk ve Yönetişim

Signavio, iş süreçlerinin istenilen standartlara ve regülasyonlara uymasına yardımcı olur. Süreçlerin nasıl yürütüldüğüne dair görünürlük sağlar ve yönetişimin sürdürülmesine yardımcı olur.

Dijital Dönüşüm ve Süreç Otomasyonu

Dijital dönüşüm gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan organizasyonlar için SAP Signavio, iş süreçlerinin nasıl dijitalleştirilebileceğine, sektör iyi uygulamalarına nasıl uyarlanabileceğine ve otomatikleştirilebileceğine dair görüş sağlar.

Süreç Yönetimi Araçları

 

Süreç modelleme, iş süreçlerinin ve iş akışlarının görsel temsillerinin oluşturulmasını içerir.
Süreç Modelleme:

Süreç modelleme, iş süreçlerinin ve iş akışlarının görselleştirilmesini içerir. Süreç adımlarının, kararlarının, etkileşimlerinin, sorumluluklarının belgelenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olur. SAP Signavio, kuruluşların iş süreçlerini BPMN 2.0'da modellemesine kullanarak tasvir eder

 

Neden BPMN 2.0?
Neden BPMN 2.0?

BPMN 2.0, organizasyonel yapıları ve sorumlulukları tasvir etmek için basit ve güçlü bir araçtır. Havuzlar ve kulvarlar kullanarak sezgisel bir temsil sunar. Süreç modellemesini deneyimli ve acemi kullanıcılar için erişilebilir hale getirir. Faaliyetlerin, kararların, sistemlerin, belgelerin ve süreç çıktılarının kategorize edilmesi, etkili bir benimsemeyi teşvik eder.

Yol Haritası Modelleme:
Yol Haritası Modelleme:

Yol haritası modelleme; bir müşterinin, kullanıcının veya paydaşın bir organizasyonun ürünleri, hizmetleri veya süreçleri ile etkileşimde bulunduğu deneyimi görselleştirmeye odaklanır. Bir kişinin ilk temasından hedefine ulaşana kadar temas ettiği noktaları ve etkileşimleri kullanıcılara sunar.

 

Neden Süreç Simülasyonu Kullanmalısınız?

Simülasyon, organizasyonların gerçek operasyonları etkilemeden çeşitli senaryoları test etmelerine olanak tanır. Bu farklı kararların, stratejilerin veya değişikliklerin potansiyel etkisini uygulanmadan önce anlama konusunda yardımcı olur.

Senorya Testi

Süreçleri simüle etmek, potansiyel darboğazları, verimsizlikleri ve riskleri belirlemeye yardımcı olur. Simülasyonlar ile zayıflıklar ortaya çıkarılabilir ve bunları azaltmak için stratejiler geliştirilebilir.

Risk Değerlendirmesi

Simülasyon aracılığıyla süreç darboğazları, kaynak kısıtlamaları ve verimliliği engelleyen diğer faktörleri analiz edilebilir. Simülasyondan elde edilen çıktılar süreçleri iyileştirmek ve kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmek için kullanılır.

Performans Optimizasyonu

Simülasyon kaynak, personel, ekipman ve zaman gibi kısıtların optimal bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olur. Bu, kaynak kullanımının artmasına ve maliyetlerin azalmasına yol açar.

Kaynak planlama

Süreçleri simüle ederek organizasyonlar, gerçek operasyonları kesmeden süreç değişiklikleri ve iyileştirmeleri deneyebilir. Bu yaklaşım, verimliliği ve etkinliği artıran geliştirmelerin tanımlanmasını hızlandırır.

Süreç İyileştirme

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Cem Aracı

Cem Aracı

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6840

Ali Bedirhanoğlu

Ali Bedirhanoğlu

ERP Dönüşüm, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6887

Keremcan Coşar

Keremcan Coşar

ERP Dönüşümü, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042

Bizi takip edin