Rüşvet ve Yolsuzluk Uyum İncelemeleri (ABAC)

Uluslararası yolsuzluk ve rüşvet mevzuatının şirketinize getirdiği yükümlülüklerden haberdar mısınız?

Yolsuzluk ve rüşvet gerek uluslararası mevzuat gerekse Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde özel şirketlerin ajandalarında artan bir önem kazanmaktadır. FCPA ve UKBA yasaları Türkiye’de yerleşik çok sayıda şirketi de hükümlerine tabi kılmaktadır.

Türkiye’nin de taraf olduğu OECD Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Sözleşmesi yurtdışında faaliyet gösteren Türk şirketleri ve bunlara bağlı iştiraklerin uluslararası operasyonlarında kamu görevlileri ile ilgili ilişkilerini düzenlemekte olup sözleşmenin ihlali durumunda şirketler için ağır cezalar öngörülmektedir.

Hizmet Detayları:

A.B.D. Yabancı Ülkelerde Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (FCPA) Uyum İncelemesi

 • Mevcut Uyum Programının İncelenmesi
 • Organizasyon Dokümanlarının ve Kurumsal Kayıtların İncelenmesi
 • Sertifika ve Lisansların İncelenmesi
 •  Kurumsal İstihbarat Araştırması
 • Hesap Planının İncelenmesi ve İşlem Testi

Daha fazlası

Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (UKBA) Uyum İncelemesi

 • Mevcut Uyum Programının İncelenmesi
 • Organizasyon Dokümanlarının ve Kurumsal Kayıtların İncelenmesi
 • Sertifika ve Lisansların İncelenmesi
 • Kurumsal İstihbarat Araştırması
 • Hesap Planının İncelenmesi ve İşlem Testi

Daha fazlası

Rüşvet & Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında Üçüncü Taraf Uyum İncelemesi

Yolsuzlukla mücadele konusunda uzman ekibimiz üçüncü taraf uyum incelemeleri için gereken tecrübe, bilgi ve uluslararası bağlantılara sahiptir. Özellikle uluslararası şirketler ve pek çok küresel yasal düzenlemeye tabi organizasyonların ihtiyaçlarına yönelik yolsuzlukla mücadele ve uyum konularını anlamalarına ve ilgili önlemleri almalarına yardımcı olur.

Yerel ve uluslararası standartları karşılayan hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir:

 • Risk analizi ve kontrol yeterliliği değerlendirmesi,
 • Programların değerlendirilmesi, tasarlanması ve uygulanması,
 • Eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması,
 • Varlık araştırması ve şüpheliler arasındaki olası ilişkilerin ortaya çıkarılmasını içeren rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Hedef şirketin satın alınması, satılması ve benzeri durumlarda yolsuzlukla mücadele konusunda inceleme ve tespit çalışmalarının yapılması.

Sonuç olarak, kurumlara:

 • Yurt içinde ve dışında itibarlarını korumaları,
 • Uyum kontrol mekanizmalarını güncelleme ve iyileştirmeleri,
 • Yolsuzluk ile ilgili doğrudan ve dolaylı tüm kayıpları en aza indirmeleri,
 • Yasa düzenleyici kurumlarla proaktif iş ilişkileri kurmaları,
 • İş etiği konusunda öncü olmaları konularında yardımcı oluyoruz.

Daha fazlası

Birleşme ve Satın Alma Öncesi ve Sonrası Uyum İncelemesi

Mevzuat riskleri, rüşveti ve yolsuzluk konuları, finansal suçlar ve diğer tehditler de dahil olmak üzere potansiyel riskleri değerlendirerek rekabet avantajı yaratmanıza yardımcı oluyoruz. Bunun sonucunda da Birleşme-Satın Alma sürecinin önemini koruyarak iş stratejinizi daha da güçlendirebilirsiniz. 

Birleşme-Satın Alma öncesinde “Rüşvet ve Yolsuzluk Önleme Değerlendirmeleri” kapsamında hedef şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda aşağıdaki konu başlıkları kapsamında değerlendirilmektedir:

 • Mevcut uyum programının incelenmesi,
 • Organizasyon dokümanları ve kurumsal kayıtların incelenmesi,
 • Sertifika ve lisansların incelenmesi,
 • Kurumsal İstihbarat / Detaylı Uyum İncelemesi,
 • Hesap planının incelenmesi ve işlem testi.

Birleşme-Satın Alma sonrası “Rüşvet ve Yolsuzluk Önleme Değerlendirmeleri” ise karşı tarafla ilişkilendirilebilecek Hisse Devir Sözleşmesine (HDS) uygun olmayan herhangi bir sızıntı ödemesi yapıp yapmadığını veya alıp almadığını tespit etmek için finansal tabloların incelenmesini içermektedir. Değerlendirme aşağıdaki konuları kapsar:

 • HDS’ye uygun olmayan sızıntı ödemelerine ilişkin hesaplara trend analizi yapılması
 • Karşı taraf ve ilişkili üçüncü taraflarla ilişkilendirilebilecek ödeme incelemeleri

Daha fazlası

Zorunlu alanlar yıldız ile belirtilmiştir.(*)

Aşağıda yer alan "Gönder" butonunu tıklayarak, PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve PwC Türkiye ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin PwC Türkiye tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Dr. Gökhan Yılmaz

Dr. Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488

Gizle