Stratejik tedarik yönetimi

Müşterilerimize aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktayız:
 • Stratejik satınalma sürecini tasarlamak ve uygulamak
 • Tedariği stratejik ve ticaret odaklı bir yetkinliğe dönüştürmek
 • Tedarik bazlı operasyonel yetkinlikleri geliştirirken maliyet tasarrufunu gerçekleştirmek için kategori deneyimini getirmek
 • Üçüncü partilerden alınan ürün ve hizmetlere ilişkin kararlarda müşterilere rehberlik etmek

Karşılaşılan Sorunlar

 • Düşen marjlar ve artan satınalma maliyetleri
 • Satınalma kaynaklı tedarik zinciri ve üretim operasyonlarında meydana gelen kesintiler
 • Yetersiz bilişim sistem desteği ve ana veri problemleri
 • Stratejik ilişkiler üzerine tam olarak odaklanmayan, sadece operasyonel bakış açısına göre geliştirilen geleneksel satınalma yöntemleri
 • Stratejik satınalma yetkinlik eksikliği

Neyi Farklı Yapıyoruz?

 • Sürdürülebilir Stratejik Operasyon Modellerinin oluşturulması
 • Kategori derinliğinde, bilgiye dayalı bir satınalma yaklaşımı uygulaması
 • Tedarikçi risk araçları ile riskleri azaltma fonksiyonunun hayata geçirilmesi
 • Satınalma teknoloji dönüşüm süreç tasarımları ve fonksiyonlar arası entegrasyonu sağlanması

Müşteri Kazançları

 • Gelişmiş satınalma yetkinlikleri
 • Satınalma süreci içinde entegre ortaklıklar
 • Açığa çıkan değer ve satınalma kazançları (vergi ve düzenlemeler dahil)
 • Sağlıklı tedarikçiler ile sürdürülebilir, stratejik ve rekabetçi ilişkiler
 • Kritik sözleşmelerin başarılı bir şekilde icrası ve yönetimi

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: