Taşımacılık ve Lojistik

Dijital dönüşüm, yeni pazar oyuncuları, değişen müşteri beklentileri ve yeni iş modelleri taşımacılık ve lojistik sektöründe köklü değişimi beraberinde getiriyor. Rekabet gücünüzü korumak için şimdi harekete geçme zamanı.

Sizin yanınızdayız

Tüketiciler daha talepkar hale gelirken sektörün önündeki zorluklar da artıyor. Sanayi 4.0 çağında müşterilerimize, birbirine bağlı ve dijitalleşmiş tedarik zincirleri oluşturmalarını sağlayarak yardımcı oluyoruz. Bununla birlikte yapıları ve süreçleri daha verimli hale getirmeye ve yeni iş alanlarını belirleme konusunda katkı sağlayabiliriz.

Uzmanlarımız, taşımacılık ve lojistik sektöründeki karmaşık ihtiyaçları karşılamak için size rehberlik eder ve çözümler sunar.

Lojistik & Posta

Posta şirketleri ve büyük lojistik sağlayıcıları Taşımacılık ve Lojistik sektöründe önemli pay sahibi olarak baskın bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, eskilerin ulusal posta şirketleri, çok uluslu karmaşık lojistik ve finans çözümleri sunmak için şirket yapılarını tamamen değiştirdi.

Aynı zamanda, ulusal ve uluslarası posta toplama, işleme, taşıma ve dağıtım işinden yıllardır kazandıkları tecrübeleriyle elde ettikleri eski postacılık karlarını geniş tabanlı lojistik hizmetleri geliştirmek ve sağlamak için kullanmaya başlamışlardır.

Bununla birlikte, var olan birçok lojistik ve hızlı taşıma şirketi basit teslimat hizmetlerininin ötesine geçerek, bugün tüm tedarik zinciri içindeki süreçleri yönetir hale gelmişlerdir.

Süregelmekte olan bu akımlar sektörün yüzünü değiştirerek dünyanın herhangi bir noktasında müşterisine hizmet verebilmeye artarak odaklanan bakış açısı ortaya çıkarmıştır.

PwC’nin Lojistik ve Posta uygulamaları, sektörün yeniden yapılandırılması, yasal dönüşümler, finansal raporlamadaki değişimler ve yeni kurumsal yönetim ihtiyaçları yoluyla müşterilerimize destek vererek sektöre ayak uydurarak gelişmiştir.

Tecrübemiz ve kendini sektöre adamış uzmanlardan oluşan ağımız, PwC’yi, ulusal ya da uluslar arası posta şirketleri ve lojistik hizmet sağlayıcı şirketlerin ihtiyaçlarına özel ve kaliteli sağlar durumda konumlandırmaktadır

 • Posta Hizmeti Sağlayıcısı,
 • Kurye, Hızlı Taşıma Hizmeti Sağlayıcısı,
 • Lojistik Hizmeti Sağlayıcısı
 • Taşıma Komisyoncusu (Freight Forwarders)

müşterilerimize konularında hedeflerine ulaşabilmesi için destek vermekteyiz.

Denizcilik & Limanlar

Uluslararası denizcilik endüstrisi, tartışmasız küresel taşımacılık ve lojistik sektörüne ana katkıyı sağlamaktadır.

Denizcilik endüstrisi gemi kıymetleri, navlun fiyatları ile yatırımcı getirileri açısından önemli değişkenlikleri tecrübe eden dönemsel yüksek dalgalanmaların yaşandığı bir sektör olmuştur.

Sektör, uluslar arası ekonomik ve politik çevrede yaşanan değişiklerden oldukça yüksek etkilenmektedir. Artan düzenlemeler, finansal piyasadaki değişkenlikler, korsan riski, teknolojik buluşlar ve çevresel kaygılar gemicilik sektöründe çalışmakta olan tecrübeli üst düzey yöneticilerin bile test edildiği oldukça zorlu bir iş ortamı yaratmıştır.

Denizcilik sektöründe hizmet veren şirketlerin zorluklara göğüs germelerine ve durmadan değişen dünyada riskleri yönetmelerine ve bu heyecan veren sektörde başarılarına devam etmelerine destek vermeye konsantre olmuş durumdayız.

Tecrübemiz ve kendini sektöre adamış uzmanlardan oluşan ağımız, PwC’yi, aile şirketi yada halka açık, sektör lideri ya da küçük, şirketlerin ihtiyaçlarına özel ve kaliteli denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayan durumda konumlandırmaktadır.

Denizcilik ve Limancılık alanlarındaki müşterilerimiz için katma değer yaratmaktayız.,

Havayolları & Havaalanları

Havayollarının kendilerine odaklanarak kapasite azaltımı, doluluk oranlarının yönetilmesi, yan gelirlerdeki artış, konsolidasyon ve bilançoların güçlendirilmesi ile sektörün toparlanması yeni bir zirveye ulaşmıştır.

Sektörün geleceğine baktığımızda, filo yenilenmesi ve genişletilmesi; dağıtım model ve stratejilerinin dönüştürülmesi, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması; sadakat programlarında daha fazla değer yaratılması; daha hızlı ve iyi kararlar alabilmesi için personelin yetkilendirilmesi, kusursuz, tutarlı ve cazip bir uçuş deneyimi yaratılması için ortaklıklara(joint venture), işbirliklerine(alliance) ve kod paylaşımına(code sharing) girilmesi gibi kararları verirken karar merkezine müşterilerini almaları ve odaklarını yeniden yönlendirmeleye ihtiyaç duyacaklardır.

Bununla birlikte, sürekli var olan terör tehdidi, sektörde ilave bir belirsizlik unsuru yaratmakta olup havayollarını ve seyahat organizatörlerini oldukça yüksek etkinlikte güvenlik ve risk yönetimi sistemleri uyulamaya zorlamaktadır.

PwC’nin servislerinin sunumundaki başarısının merkezinde günümüz havacılık konularını derinlemesine hakim olmasının yanısıra ekonomik katma değer yaratan yenilikçi çözümler sunma konusundaki değişmez kararlılığıdır. Bu aynı zamanda PwC’nin müşterilerinin güvenini nasıl kazandığının ve niye havacılık sektöründeki üst düzey kamu ve özel sektör kurumlarına hizmet veren, lider profesyonel hizmet sağlayıcısı olduğunun açıklamasıdır.

Müşterilerimizin en karmaşık ve kafa karıştıcı iş konularını çözmelerine, havayolu ve havaalanı kaynakların ile etkili sektör uygulamaları birikimimizi barındıran uluslararası ağımız vasıtasıyla yardımcı oluruz.

Hizmetlerimizi sağladığımız müşterilerimiz;

 • Havayolları,
 • Havaalanları,
 • Yer hizmetleri İşletmeleri,
 • Hava trafik kontrolörleri,
 • Entegre Seyahat Organizasyonları,

Demiryolları & Altyapı

Trafikte yaşanan yoğunluk ve çevresel kaygılar nedeniyle toplu taşımaya olan talep her geçen gün artış göstermektedir. Daha da ötesi, sınırlı altyapı kapasitesi nedeniyle işleticiler de söz konusu talep artışını karşılamakta zorluk çekmektedir. Toplu taşımacılık, yatırım fonları için karayollarıyla yarış halindedir ki, bu durum taşımacılık altyapı projelerinin tamamlanmasının uzun zaman alacağının göstergesidir.

PwC olarak ihalelere katılacak özel şirketlere danışmalık hizmeti vermekte, onların yerel ve uluslar arası fonlara ulaşmalarını sağlayacak yapılar geliştirmesine yardımcı olmaktayız. Bakım uygulamalarını optimize ederek ve kalite yönetim sistemlerini uygulamaya koyarak taşımacılık operasyonlarında etkinliği geliştirmeyi garanti etmekteyiz.

PwC olarak, sektörün kamu-özel işbirliği (PPP) politikalarının şekillendirilmesinde, çerçevelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında otoritelerle birlikte çalışmakta ve onlara yardımcı olmaktayız. Yatırımcıların kar beklentilerini, İdarenin politik ve finansal saydamlık ihtiyaçları ile buluşturmaktayız. Bağımsız bir danışman olarak tamamen rekabetçi bir teklif süreci planlayıp düzenlemekteyiz.

Hizmetlerimizi sağladığımız kurumlar;

 • Demiryolu Operatör ve Yatırımcıları,
 • Altyapı İşletmecileri,
 • Kamu İdareleri,
 • Özel Yatırınmcılar,
 • Yatırım Fonları

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Baki Erdal

Baki Erdal

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6707

Aslı Şen Söylemez

Aslı Şen Söylemez

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin