Tecil ve Taksitlendirme Yetki Sınırları


a) 6183 Sayılı Kanun’un 48. Maddesi Kapsamında Yapılan Teciller

Büyük Mükellefler,  Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

5.000.000,00 TL

Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları 

3.000.000,00 TL

Defterdarlıklar

2.000.000,00 TL

Bağımsız Vergi Daireleri

600.000,00 TL

Bağlı Vergi Daireleri

150.000,00 TL

NOT:

1) Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; Büyük Mükelleflervergi Dairesi Başkanlığı ile Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.500.000 TL, diğer vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.200.000 TL olarak uygulanmaktadır. Tabloda yer alan tutarları aşan tecil talepleri Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilmektedir.

2) Yukarıda yer alan tutarlar, 17.08.2023 tarih ve 2023/5 seri no.lu Tahsilat İç Genelgesi ile belirlenmiştir.

b) 6183 Sayılı Kanun’un 48/A. Maddesi Kapsamında Yapılan Teciller

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

3.000.000,00 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

2.250.000,00 TL

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya ve Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.500.000,00TL

Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları 

1.250.000,00 TL

Defterdarlıklar

600.000,00 TL

Not:

  • Yetki sınırları 24.12.2020 tarihinde yayınlanan 2020/1 seri no’lu Tahsilat iç Genelgesi ile belirlenmiştir.
  • Belirlenen tutarları aşan tecil talepleri Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilmektedir.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin